Badanie na temat znajomości Andrzeja Panufnika i częstości słuchania muzyki poważnej, grudzień 2014

Charakterystyka badania

Zleceniodawca badania:

Instytut Muzyki i Tańca

Wykonawca badania:

Centrum Badania Opinii Społecznej

Termin realizacji badania (praca ankieterów w terenie):

Od 16 do 26 stycznia 2014 roku

Rodzaj badania:

Ilościowe typu omnibus

Rodzaj próby:

Ogólnopolska, losowa PESEL reprezentatywna dla dorosłych mieszkańców Polski

Próba zrealizowana (liczba przeprowadzonych wywiadów):

1046

Metoda przeprowadzenia wywiadów:

Bezpośredni wywiad ankieterski wspomagany komputerowo (Computer Assisted Personal Interviewing - w skrócie CATI)

Miejsce przeprowadzenia wywiadów:

W domu wylosowanej osoby

ZOBACZ: Wyniki badania na temat znajomości Andrzeja Panufnika oraz częstości słuchania muzyki poważnej - plik PDF

Kategorie

Edukacja muzyczna Rynek muzyczny