Badanie na temat znajomości osoby Witolda Lutosławskiego, grudzień 2012

Z badania zleconego CBOS przez Instytut Muzyki i Tańca w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie Roku Witolda Lutosławskiego dowiadujemy się, że 39,9% dorosłych Polaków na pytanie: „Czy wie Pan(i), kim był Witold Lutosławski?” udzieliło odpowiedzi: „Wiem, był kompozytorem”. Wyraźnie częściej były to osoby w wieku od 55 do 64 lat (57% badanych); zwraca uwagę alarmujący fakt, że tylko 11% najmłodszych badanych (18–24 lata) odpowiedziało prawidłowo.

Z przeprowadzonych badań możemy także wywnioskować, że, oprócz wieku, udzielenie prawidłowej odpowiedzi determinują:

  • miejsce zamieszkania: od 28% prawidłowych odpowiedzi wśród mieszkańców wsi do 59% wśród mieszkańców miast powyżej 501 tys. mieszkańców;
  • wykształcenie: od 19% prawidłowych odpowiedzi wśród respondentów z wykształceniem podstawowym do 65% wśród absolwentów szkół wyższych;
  • grupa społeczno-zawodowa: od 10% wśród robotników niewykwalifikowanych do 71% wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem;
  • sytuacja materialna: od 26% wśród osób deklarujących dochód na jedną osobę w rodzinie poniżej 500 zł do 58% wśród najlepiej sytuowanych, z dochodem przekraczającym 1500 zł/os..

Na znajomość osoby Witolda Lutosławskiego nie mają znaczącego wpływu płeć, ocena własnych warunków materialnych, udział w praktykach religijnych ani poglądy polityczne.

Opracowała Aleksandra Jagiełło-Skupińska Badania opinii społecznej dotyczące muzyki w 2012 roku,
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

ZOBACZ: Wyniki badania omnibusowego na temat znajomości osoby Witolda Lutosławskiego oraz częstości słuchania muzyki poważnej - plik PDF

 

Kategorie

Muzyka klasyczna Rynek muzyczny