Budżety państwowych instytucji kultury w roku 2014

Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem poznać wydatki na kulturę, w tym ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności założyć, że stanowić je będą budżety pozostające w dyspozycji instytucji państwowych o – różnie pojętym – profilu muzycznym.

Tabela numer 1 gromadzi dane na temat dotacji podmiotowych i dotacji celowych na działalność ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla takich instytucji. Łączna kwota przyznanych im dotacji w 2014 roku wyniosła zgodnie z niniejszymi danymi 141 983 575 zł.

Lp.

Nazwa instytucji

Razem dotacje MKiDN:  podmiotowa i celowe

Tabela nr 1. Państwowe instytucje kultury o profilu muzycznym – dane za rok 2014 - źródło: ankiety nadesłane przez instytucje w 2015 oraz Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2014 r.

1

Teatr Wielki – Opera Narodowa

73 424 000

2

Filharmonia Narodowa

26 187 000

3

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

12 710 000

4

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

11 759 625

5

Instytut Muzyki i Tańca

8 581 000

6

Orkiestra Sinfonia Iuventus

6 465 000

7

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

2 856 950

 

RAZEM

141 983 575

 

Poza powyższymi kwotami na działalność statutową – zatem na działalność muzyczną – przyznawane są także dotacje podmiotowe instytucjom muzycznym współprowadzonym przez MKiDN w całym kraju. Wydatki na ten cel w roku 2014 przedstawia tabela numer 2.

 

Tabela nr 2. Instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN o profilu muzycznym – wysokość dotacji na rok 2014 - źródło: Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2014 r.

Lp.

Nazwa instytucji

Razem dotacje MKiDN:
podmiotowa i celowa

1

Opera Wrocławska

5 978 000

2

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

5 000 000

3

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

3 905 000

4

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

2 686 000

5

Opera Nova w Bydgoszczy

2 890 000

6

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

1 468 000

7

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

1 370 000

8

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu

1 365 000

 

RAZEM

24 662 000

Warto zwrócić uwagę, że poza instytucjami skoncentrowanymi z racji działalności statutowej na muzyce, wydatki na rzecz przedsięwzięć muzycznych ponoszone są także przez pozostałe instytucje państwowe, o innym profilu. W celu zebrania konkretnych danych liczbowych, zaprezentowanych poniżej w tabeli numer 3, poproszono wszystkie instytucje państwowe, w tym teatry, centra kultury, galerie, biblioteki, instytuty i muzea, o wydzielenie wydatków ponoszonych na muzykę w ramach swych budżetów. Instytucje, przesyłając dane pomiędzy lipcem a październikiem 2015 roku, wyszczególniały ponadto kwoty przeznaczone na przedsięwzięcia muzyczne ze środków dotacji podmiotowej, dotacji celowej oraz z innych źródeł.

 

Tabela nr 3. Instytucje państwowe niemuzyczne – dane za rok 2014

Rodzaj instytucji

Lp.

Nazwa instytucji

Wydatki na przedsięwzięcia muzyczne i promocję muzyki w ramach dotacji podmiotowej

Wydatki na przedsięwzięcia muzyczne i promocję muzyki finansowane z dotacji celowych

Wydatki na przedsięwzięcia muzyki i ich promocję finansowane z innych pozyskanych środków zewnętrznych

Razem wydatki na przedsięwzięcia muzyczne

Artystyczne – teatralne

1

Teatr Narodowy

139 350

0

0

139 350

2

Narodowy Teatr Stary w Krakowie

0

0

0

0

Instytuty – pozostałe

3

Instytut Książki

929 716 [1]

0

0

929 716

4

Instytut Adama Mickiewicza

8 543 164,89

1 884 598,14

17 498 864

27 926 627,03

5

Narodowy Instytut Audiowizualny

106 686

1 047 908,47

0

1 154 594,47

6

Narodowy Instytut Dziedzictwa

0

0

0

0

7

Instytut Teatralny

0

0

0

0

8

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

370 000

0

0

370 000

 

9

Narodowe Centrum Kultury

29 999,45

5 451 144,61

0

5 481 144,06

Centra, galerie, domy pracy twórczej, biblioteki

10

Biblioteka Narodowa

0

0

0

0

11

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

136 867,78

0

0

136 867,78

12

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

172 147

0

373 185

545 332

13

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

0

0

0

0

14

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

0

0

0

0

15

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

248 587,52

0

0

248 587,52

16

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

0

0

0

0

Muzea

17

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

0

0

0

0

18

Muzeum Narodowe w Krakowie

75 201,46

0

0

75 201,46

19

Muzeum Narodowe w Warszawie

0

0

0

0

20

Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej

0

0

198 082,46

198 082,46

21

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

0

0

0

0

22

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

0

215 910

190 185

406 095

23

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

0

59 980

100 000

159 980

24

Muzeum Pałac w Wilanowie

67 311

0

0

67 311

25

Muzeum Narodowe w Poznaniu

0

0

0

0

26

Muzeum Zamkowe w Malborku

0

0

0

0

27

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

0

0

0

0

28

Muzeum Historii Polski w Warszawie

553,50

7 434,50

0

7 988

29

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

78 000

0

0

78 000

30

Żydowski Instytut Historyczny

0

0

0

0

31

Państwowe Muzeum na Majdanku

4 400

0

0

4 400

32

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”

0

0

0

0

33

Muzeum Stutthof w Sztutowie

0

0

0

0

34

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

0

0

0

0

35

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

21 820,55

0

0

21 820,55

Łącznie wszystkie instytucje niemuzyczne

10 923 805,15

8 666 975,72

18 360 316,46

37 951 097,33

 

Powyższe zestawienie pozwala postawić tezę, że w realizacji zadań statutowych instytucji kultury niezwiązanych z muzyką zajmuje ona zwykle niewielką część tej działalności. Wyjątkiem w tym zestawieniu są 3 instytuty podległe MKiDN: Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Narodowe Centrum Kultury. Warto nadmienić, że IAM deklaruje wydatkowanie większych kwot na przedsięwzięcia muzyczne w roku 2014, niż instytucje kultury o typowo muzycznym profilu (tabela nr 1)[2].

30% wydatków na przedsięwzięcia muzyczne realizowanych przez niezwiązane z muzyką instytucje państwowe pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych – przy czym największy wpływ na taki obraz ma niespełna 17,5 mln. zł. zadeklarowane przez Instytut Adama Mickiewicza.

Maciej Ostatek
2016-01-24


[1] Zadeklarowany koszt wydawania „Ruchu Muzycznego” z budżetu Instytutu Książki.

[2] Nie dotyczy Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

 

Kategorie

Finansowanie