Edukacja pozainstytucjonalna w dziedzinie tańca w roku 2013

Tradycyjnie już na szeroką skalę przez cały rok 2013 organizowane były warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali tańca), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść poziom swoich umiejętności zawodowych.

Zorganizowano m.in.: Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego w Poznaniu, Lądeckie Lato Baletowe, Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego w Kielcach, Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego w Połczynie Zdroju, warsztaty z improwizacji organizowane przez Hurtownię Ruchu w Krakowie, Ilonę Trybułę, Małgorzatę Pianowską w Warszawie, grupę Kijo w Łodzi, warsztaty polskich tańców narodowych i ludowych prowadzone przez Zespół Pieśni i Tańca Śląsk (ponadto warsztaty z notacji Labana) i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze“ im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży prowadziły zarówno instytucje (Instytut Muzyki i Tańca – kolejna edycja „Myśli w ruchu”, „Mam ochotę na taniec” we współpracy z Teatrem Ochota, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Teatr Wielki w Poznaniu, Lubelski Teatr Tańca), jak i środowiska organizacji pozarządowych (cykl Starego Browaru).

W ofercie skierowanej wyłącznie do zawodowych choreografów i tancerzy na szeroką skalę działalność edukacyjną prowadził Stary Browar/Nowy Taniec, organizując kolejną edycję Alternatywnej Akademii Tańca. Odbyły się ponadto warsztaty oraz otwarte wykłady w ramach europejskiego programu SPAZIO. Całoroczną działalność rezydencyjną i edukacyjną prowadziła także Fundacja „Burdąg”, zapraszając nauczycieli z kraju i zagranicy.

Stałą formułą kształcenia młodych choreografów stały się już warsztaty choreograficzne prowadzone w ramach działalności zespołów – Polskiego Teatru Tańca, przy którym działa Atelier PTT, oraz Polskiego Baletu Narodowego, który co roku daje swoim tancerzom szansę na sprawdzenie się w pracy choreografa w ramach Kreacji.

Joanna Szymajda Taniec,
w: Muzyka polska 2013. Raport roczny, Warszawa 2014

Kategorie

Edukacja muzyczna