Edukacja w dziedzinie tańca - projekty i warsztaty w roku 2011

Ważną rolę w kształtowaniu świata tańca spełniają programy edukacyjne, również te wykraczające poza skierowane do specjalistów, liczne warsztaty tańca.

Projekt „Myśl w ruchu” w 2011 zrealizowany w Lublinie i Wrocławiu, propaguje szeroko rozumianą sztukę tańca. Analogicznie pomyślany projekt „Więcej niż tańczące parabole – młodzież w teatrze tańca” zrealizowało Podlaskie Stowarzyszenie Tańca. Regularne zajęcia edukacyjne od lat prowadzi także Śląski Teatr Tańca, z których szczególnie należy wyróżnić skierowany do grup zagrożonych wykluczeniem projekt „Bobrek Dance”.

Art Stations Foundations zapoczątkowało w 2011 projekt „Stary Browar Nowy Taniec” dla dzieci, cykliczne zajęcia i spektakle współczesnego tańca skierowane do najmłodszych odbiorców.

Teatr Wielki − Opera Narodowa w Warszawie i Teatr Wielki w Poznaniu prowadziły z kolei zakrojone na szeroką skalę projekty dla dzieci i młodzieży popularyzujące balet. Teatr Wielki w Łodzi popularyzował natomiast program „ProOpera”, w ramach którego w trakcie spotkań baletowych odbywały się spotkania publiczności z zaproszonymi choreografami. Projekty edukacyjne związane z baletem i tańcem prowadziły także m.in. Fundacja „Artbale”, Fundacja Sztuki Tańca czy Kielecki Teatr Tańca.

Powstało także wiele inicjatyw podejmowanych przez zespoły, fundacje i stowarzyszenia, z których na wyrożnienie zasługuje Oratorium Dance Project na 200-osobową grupę artystów amatorów i zawodowców, zrealizowany przez Stowarzyszenie Teatralne „Chorea”. Projekt ten zwyciężył w plebiscycie „Energia Kultury 2011“.

Z inicjatyw skierowanych do profesjonalistów warto wymienić Kreacje Choreograficzne Polskiego Baletu Narodowego – warsztat dla tancerzy, którzy chcą sprawdzić się w roli choreografa lub innego specjalisty związanego z realizacją spektakli tańca. Podobnie, przy Polskim Teatrze Tańca. działa Atelier Choreograficzne. Obydwa projekty zaowocowały premierami młodych twórców.

Pierwsze spektakle dyplomowe w 2011 zaprezentowali również absolwenci Wydziału Teatru Tańca krakowskiej PWST, były to Hamlet (reż. Jan Peszek i Cezary Tomaszewski) oraz Jezioro Łabędzie (chor. Idan Cohen).

Natomiast „Stary Browar Nowy Taniec“ przeprowadził kolejną edycję Alternatywnej Akademii Tańca, czyli systemowego kształcenia warsztatowego dla zawodowych tancerzy.

Joanna Szymajda Taniec i muzyka,
w: Muzyka polska 2011. Raport roczny, Warszawa 2013

 

Kategorie

Edukacja muzyczna