Edukacja w dziedzinie tańca w roku 2014

W Polsce działa pięć państwowych szkół baletowych, w roku szkolnym 2013/2014 ukończyło je łącznie 58 absolwentów.

W Bytomiu mieści się siedziba zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, którego dziekanem jest Jacek Łumiński. Szkoła kształci artystów teatru tańca, uczelnia przyjmuje rocznie 25 studentów.

Na Akademii Muzycznej w Łodzi powstał kierunek choreografia i techniki tańca – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, skierowane do absolwentów szkół baletowych i tancerzy działających już w zespołach. Dotychczas studia te funkcjonowały tylko w formie niestacjonarnej. Na rok akademicki 2014/2015 na studia stacjonarne pierwszego stopnia w specjalności choreografia i techniki tańca zostało przyjętych 8 osób, zaś na studia niestacjonarne 23 osoby. Ilość absolwentów studiów pierwszego stopnia w specjalności choreografia i techniki tańca w roku akademickim 2013/2014 (od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.) to 18 absolwentów.

Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w 2014 na kierunku taniec przyjęto: na specjalizację pedagogika baletowa – I stopień – 9 osób, II stopień – 4 osoby, na specjalizację choreografia i teoria tańca – II stopień – 17 osób. W 2014 roku pedagogikę baletową studia I stopnia ukończyło 7 studentów, II stopnia 6 studentów, a choreografię i teorię tańca – 10 studentów.

Kształcenie w zakresie tańca prowadzą także uczelnie prywatne. Łódzka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna posiada w swojej ofercie studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku taniec, specjalność pedagogika tańca lub tancerz-choreograf (stacjonarne). Niestacjonarne i stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku taniec oferuje również Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Rosnąca ilość kierunków na uczelniach państwowych i prywatnych związanych z tańcem wskazuje na duże zainteresowanie wyższą edukacją w tym zakresie, ale jednocześnie rynek zawodowy nie powiększa się w równie szybkim tempie, co powoduje problemy ze znalezieniem zatrudnienia przez wielu z kończących uczelnie absolwentów, zarówno pedagogów jak i artystów tańca.

Joanna Szymajda
2015-06-07

Kategorie

Edukacja muzyczna Finansowanie