Finansowanie instytucji kultury w roku 2016

Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu działalności statutowej, w tym kultywowaniu muzyki. Chcąc poznać wydatki na kulturę, które są przeznaczone na upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności zbadać budżety pozostające w dyspozycji instytucji państwowych o różnym profilu muzycznym.

Tabela numer 1 gromadzi dane na temat dotacji podmiotowych i celowych na działalność ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla takich instytucji. Łączna kwota przyznanych im dotacji w 2016 r. wyniosła zgodnie z niniejszymi danymi 178 121 106 zł.

 

lp.
nazwa instytucji
razem dotacje MKiDN:  podmiotowa i celowe (w PLN)
Tabela nr 1. Państwowe instytucje kultury o profilu muzycznym – dane za rok 2016
- źródło: ankiety nadesłane przez instytucje w 2017 roku.
1
Teatr Wielki – Opera Narodowa
86 819 000
2
Filharmonia Narodowa
30 780 500
3
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
19 633 021
4
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
15 672 000
5
Instytut Muzyki i Tańca
12 722 000
6
Orkiestra Sinfonia Iuventus
7 289 000
7
Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
3 687 085
8
Polskie Wydawnictwo Muzyczne[1]
1 518 500 
Razem
178 121 106

 

Poza powyższymi kwotami na działalność statutową – zatem na działalność muzyczną – przyznawane są także dotacje podmiotowe instytucjom muzycznym współprowadzonym przez MKiDN w całym kraju. Wydatki na ten cel w roku 2016 przedstawia tabela numer 2.

lp.
nazwa instytucji
razem dotacje MKiDN: podmiotowa i celowa (w PLN)
Tabela nr 2. Instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN o profilu muzycznym – wysokość dotacji na rok 2016 -  źródło: Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2016 r.
1
Opera Wrocławska
6 230 000
2
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
6 211 000
3
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
2 796 000
4
Opera Nova w Bydgoszczy
3 519 000
5
Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda
1 867 000
6
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
1 427 000
7
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
10 438 000[2]
 Razem
32 488 000

[1] Polskie Wydawnictwo Muzyczne w styczniu 2016 roku zostało przekształcone ze spółki akcyjnej w państwową instytucję kultury.

[2] NFM otrzymało z MKiDN ponadto dotację celową w wysokości 3 000 000 zł na realizację programu Europejskiej Stolicy Kultury.


Poza instytucjami skoncentrowanymi w swojej działalności statutowej na muzyce, wydatki na rzecz przedsięwzięć muzycznych ponoszone są także przez pozostałe instytucje państwowe, o innym profilu. W celu zebrania konkretnych danych liczbowych, zgromadzonych poniżej w tabeli numer 3, poproszono wszystkie instytucje państwowe, w tym teatry, centra kultury, galerie, biblioteki, instytuty i muzea, o wydzielenie wydatków ponoszonych na muzykę w ramach swych budżetów. Ponadto instytucje wyszczególniły kwoty przeznaczone na przedsięwzięcia muzyczne ze środków dotacji podmiotowej, dotacji celowej oraz z innych źródeł.

Tabela 3. Instytucje państwowe niemuzyczne – dane za rok 2016
rodzaj instytucji
lp.
nazwa instytucji
wydatki na przedsięwzięcia muzyczne i promocję muzyki w ramach dotacji podmiotowej
wydatki na przedsięwzięcia muzyczne i promocję muzyki finansowane z dotacji celowych
wydatki na przedsięwzięcia muzyczne i ich promocję finansowane z innych pozyskanych środków zewnętrznych
razem wydatki na przedsięwzięcia muzyczne
Artystyczne – teatralne
1
Teatr Narodowy
0
0
0
0
2
Narodowy Teatr Stary w Krakowie
0
0
0
0
Instytuty – pozostałe
 
 
 
 
 
 
3
Instytut Książki
737 012 [3]
0
0
737 012
4
Instytut Adama Mickiewicza
5 831 298
285 618
28 229 698
34 346 614
5
Narodowy Instytut Audiowizualny
b.d.
7 541 611
b.d.
7 541 611
6
Narodowy Instytut Dziedzictwa
0
0
0
0
7
Instytut Teatralny
0
0
0
0
8
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
9
Narodowe Centrum Kultury
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Centra, galerie, domy pracy twórczej, biblioteki
10
Biblioteka Narodowa
68 137
0
0
68 137
11
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
10 000
50 000
20 000
80 000
12
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
106 735
0
0
106 735
13
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
0
0
0
0
14
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
0
0
0
0
15
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
391 000
0
0
391 000
16
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
0
0
0
0
Muzea
17
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
0
0
0
0
18
Muzeum Narodowe w Warszawie
0
0
0
0
19
Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej
0
267 943
86 000
353 943
20
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
0
0
0
0
21
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
0
0
0
0
22
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
0
267 943
86 000
353 943
23
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
193 044
12 900
150 000
355 944
24
Muzeum Narodowe w Poznaniu
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
25
Muzeum Zamkowe w Malborku
43 350
13 995
0
57 345
26
Muzeum Narodowe w Krakowie
35 830
68 000
0
103 830
27
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
0
0
0
0
28
Muzeum Historii Polski w Warszawie
0
0
0
0
29
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
0
0
74 709
74 709
30
Żydowski Instytut Historyczny
18 971
0
0
18 971
31
Państwowe Muzeum na Majdanku
0
0
0
0
32
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
33
Muzeum Stutthof w Sztutowie
0
0
0
0
34
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
0
0
0
0
35
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
4 518
0
4 000
8 518
Łącznie wszystkie instytucje niemuzyczne
7 435 377
8 508 010
28 650 407
44 459 312

 

Analizując powyższe zestawienie można zaobserwować, że w realizacji zadań statutowych instytucji kultury o profilu niemuzycznym muzyka zajmuje niewielką część ich działalności. Wyjątkiem są dwa podmioty o najbardziej uniwersalnym profilu działalności kulturalnej, tj.: Instytut Adama Mickiewicza i Narodowy Instytut Audiowizualny. W 2016 roku IAM na przedsięwzięcia muzyczne wydał 34 346 614 zł, czyli 69% więcej niż w roku poprzednim. W ostatnich latach IAM wydatkuje większe kwoty na przedsięwzięcia muzyczne, niż większość instytucji kultury o typowo muzycznym profilu (tabela nr 1 i 2)[4].

Ponad 64% (wzrost o 50 p.p. w stosunku do 2015 r.) wydatków na przedsięwzięcia muzyczne realizowanych przez instytucje państwowe o profilu niemuzycznym pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych – przy czym największy wpływ na taki obraz ma nieco ponad 28 mln zł. zadeklarowane przez Instytut Adama Mickiewicza (o 16 mln więcej niż w 2015 r).

Maciej Ostatek
2017-08-17


 

[3] Dotacja dla „Ruchu Muzycznego“.

[4] Nie dotyczy Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Filharmonii Narodowej.

Kategorie

Finansowanie