Finansowanie kultury z budżetu państwa w latach 2008-2010

Syntetyczną wiedzę na temat źródeł finansowania kultury zawiera Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury przygotowany na Kongres Kultury Polskiej w 2009 roku. Raport ten, którego autorami są Jakub Głowacki, Jerzy Hausner, Krzysztof Jakóbik, Krzysztof Markiel, Ambroży Mituś i Michał Żabiński, zawiera m.in. dane finansowe na temat wydatków z budżetu państwa na kulturę do roku 2007.

Udział wydatków na kulturę w budżecie państwa w ciągu ostatnich trzech lat wzrasta i wynosił kolejno w 2008 roku 0,69% (co przełożyło się na kwotę 2 220 010 000 zł), w 2009 – 0,73% (czyli 2 448 896 000 zł) i w 2010 – 0,75% (2 722 956 000 zł).

W ramach powyżej wskazanych kwot ujęte są dotacje dla państwowych i współfinansowanych instytucji kultury, przy czym w 2008 roku ok. 32,3 proc. podanej sumy stanowiły dotacje dla instytucji państwowych, a 3,15 proc. – dla współfinansowanych; w 2009 roku niemal 31 proc. ww. sumy stanowią dotacje dla instytucji państwowych, a prawie 4,3 proc. – dla współfinansowanych; wreszcie w 2010 roku blisko 27,5 proc. pełnej kwoty 2 722 956 000 zł przeznaczono na instytucje państwowe, 2,98 proc. zaś – na współfinansowane.

Wykaz jednostek państwowych i współfinansowanych podległych MKiDN wraz z kwotami dotacji przyznanych na dany rok budżetowy publikowany jest w Dziennikach Urzędowych resortu kultury w "Biuletynie Informacji Publicznej".

Budżet państwa poza planami na dany rok budżetowy realizuje także wydatki w ramach Wieloletnich Programów Rządowych, takich jak „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”. Program prowadzony był w latach 2005-2010 i jego pełna wartość zgodnie z ustawą budżetową na rok 2010 miała wynieść 164 110 000 zł.

fragment tekstu: Kamila Stępień-Kutera Finansowanie kultury,
w: Raport o stanie muzyki polskiej, Warszawa 2011

Kategorie

Finansowanie