Finansowanie muzyki z budżetów samorządów terytorialnych w roku 2016

Znacząca część wydatków na kulturę poza transferami z budżetu państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące wydatków na kulturę w tym muzykę miast wojewódzkich zwrócono się do wszystkich urzędów marszałkowskich, a także do urzędów siedemnastu miast centralnych dla województw (w ramach województwa kujawsko-pomorskiego licząc zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń). Urzędy poproszono o dane na temat planowanych i zrealizowanych wydatków na kulturę, w tym w szczególności na finansowanie instytucji kultury o profilu muzycznym, na otwarte konkursy ofert – z wyróżnieniem dofinansowań na projekty z zakresu muzyki – oraz na wsparcie dla przedsięwzięć muzycznych poza instytucjami i poza konkursami (tzw. współorganizacja).

Pełne dane pozyskane z miast wojewódzkich (w kolejności alfabetycznej) przedstawia tabela numer 1.

Tabela 1. Wydatki na kulturę, w tym na muzykę, miast wojewódzkich

 

lp.

urząd miasta

wydatki na kulturę (dział 921)

w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem

w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury

w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert

w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

1

Białystok

b.d.

b.d.[2]

-[3]

-

2 483 900

2 459 135

-[4]

b.d.

-

-

2

Bydgoszcz

28 408 980

28 191 453

0

0

2 086 400

2 077 361

702 500

694 857

282 200

282 163

3

Gdańsk

75 131 630

72 996 874

4 676 826

4 556 826
[5]

2 800 000

2 774 660

1 375 000

1 309 960

5 300 148

4 704 143
[6]

4

Katowice

64 046 360

59 954 734

7 680 181

7 672 838
[7]

970 000

870 560

b.d.[8]

b.d.

b.d.

b.d.

5

Kielce

22 639 821

22 624 141

0

0

177 680

177 678

20 000

31 900

117 650

117 650

6

Kraków

209 540 156

206 871 103

11 907 600

11 907 600
[9]

12 914 700

12 632 572

6 849 000

6 847 020

1 300 000

1 301 480

7

Lublin

54 154 666

52 549 148

1 730 000

1 729 448
[10]

4 756 000

4 722 522

830 000

825 571

117 169

233 269
[11]

8

Łódź

145 293 886

133 669 165

7 600 510

7 600 510
[12]

2 252 000

2 248 326

303 496

303 496

0

0

9

Olsztyn

15 445 315

15 256 843
[13]

0

0

480 000

464 749

182 880

172 863

130 000

129 274
[14]

10

Opole

27 699 084

29 873 842

0

0

700 000

800 000

156 150

156 150

1 853 420

2 853 420

11

Poznań

87 489 315

87 287 486

9 728 585

9 728 571

11 983 040

11 848 455

3 006 040

2 999 238

216 636

216 636

12

Rzeszów

20 780 456

20 120 322

0

0

469 100

459 100

202 860

202 860

926 150

926 150

13

Szczecin

52 875 175

52 753 839

13 763 432

13 763 432
[15]

1 965 000

1 950 419

817 000

817 000

5 100 400

5 100 400

14

Toruń

50 608 658

50 404 793

4 694 000

4 694 000

1 980 000

1 956 550

455 000

455 000

833 000

833 000

15

Warszawa

500 871 647

496 666 575
[16]

16 954 178

16 954 178
[17]

23 627 387

23 599 031

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

16

Wrocław

150 572 247

148 456 040

32 429 358

32 429 358

16 350 600

16 350 600

1 928 170

1 928 170

1 532 500

1 532 500

17

Zielona Góra

15 521 937

15 296 918

0

0

1 066 155

1 063 780

-

256 990
[18]

-

99 5000

łącznie

1 520 479 333

1 492 973 276

111 244 341

109 307 313

87 061 962

83 955 498

16 828 096

17 001 075

17 709 273

18 991 816

Zsumowanie wszystkich powyższych danych liczbowych dotyczących zrealizowanych wydatków na muzykę pozwala stwierdzić, że z budżetów miast wojewódzkich przeznaczono w 2016 roku 10 proc. wszystkich wydatków na kulturę czyli ok. 145 mln zł.

Od dwóch lat niezmienna jest korelacja wydatków na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert oraz w ramach tzw. współorganizacji, które znacznie przewyższają ich planowanie (w 2016 roku 7% więcej wydano niż zakładały założenia).


[2] Europejskie Centrum Sztuki: festiwal muzyczny „Halfway Festival Białystok 2016” – 300 000 zł, IX edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur" – 150 000 zł, koncert galowy VIII Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści” 20 000 zł.

[3] Miasto nie prowadzi muzycznych instytucji kultury.

[4] W budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki.

[5] W tym: dotacja dla Capella Gedanensis - 2 111 644 zł i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis - 2 445 182 zł.

[6] W tym: 900 000 zł dotacji dla województwa pomorskiego w ramach pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku (630 000 zł) oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańska (350 000 zł) i na tzw. małe granty (116 937 zł ujęte w pozycji wykonane stanowią część niewykorzystanego budżetu przeznaczonego na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury).

[7] W tym: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Cameralta Silesia - 1 960 382 zł, Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia - 1 512 455 zł, NOSPR - 4 200 000 zł.

[8] Miasto Katowice nie planowało budżetu na zadania z dziedziny muzyki oddzielnie. Dotyczy to konkursów ofer,t jak i poza konkursami (współorganizacja).

[9] W tym: dotacja dla orkiestry Sinfonietta Cracovia - 2 901 000 zł, Capella Cracoviensis - 4 440 600 zł, Teatr Dworski Cracovia Danza - 1 111 000 zł oraz Krakowski Teatr Variete - 3 455 200 zł.

[10] Dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy  Kaniorowej.

[11] W tym stypendia Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury.

[12] Dotyczy Teatru Muzycznego w Łodzi.

[13] W tym 253 294 zł dotyczy ochrony zabytków.

[14] Dodatkowo 30 000 zł – organizacja Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w ramach pomocy samorządowi województwa.

[15] Dotyczy dotacji bieżącej dla Filharmonii im. M. Karłowicza.

[16] Wydatki bieżące i majątkowe.

[17] W tym TM Roma - 6 218 000 zł, Orkiestra Sinfonia Varsovia - 10 735 178 zł.

[18] W budżecie Miasta Zielona Góra środki na projekty z dziedziny kultury przyznawane w ramach konkursów ofert i poza nimi planowane są łącznie.

Dane dotyczące wydatków urzędów marszałkowskich na kulturę, w tym na muzykę zbiera tabela numer 2.

 

Tabela 2. Wydatki na kulturę, w tym wydatki na muzykę, urzędów marszałkowskich

 

lp.

województwo

wydatki na kulturę (dział 921)

w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem[19]

w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury

w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert

w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja)

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

plan na 2016

wykonanie za 2016

1

Podlaskie

56 545 785

56 310 147

15 193 092

15 022 574

1 457 560

1 452 098

606 400

604 261

54 500

53 110

2

Kujawsko-Pomorskie

79 103 533

90 692 233

25 050 000

26 704 944
[20]

1 050 000

1 049 957

0

630 100

500 000

1 646 210

3

Pomorskie

93 572 112

88 976 914

35 750 000

35 750
[21]

987 000

986 249

458 000

458 000

342 000
[22]

328 297
[23]

4

Śląskie

150 914 511

148 912 714

53 629 019

53 593 370
[24]

500 000

471 081

0

127 000

0

0

5

Świętokrzyskie

30 553 565

36 657 684

6 010 000

6 243 447

200 000

197 489

91 800

85 800

0

42 644

6

Małopolskie

122 652 183

117 331 279

33 589 540

33 903 140
[25]

3 490 000

3 625 665
[26]

1 521 500

1 517 175

70 000

70 000

7

Lubelskie

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

8

Łódzkie

76 044 250

76 295 689

40 800 000

41 296 761

655 009

652 540

b.d.[27]

b.d.

0

0

9

Warmińsko-Mazurskie

41 177 666

41 050 622

7 448 878

7 437 181
[28]

458 800

447 004

114 000

112 633

50 000

50 000
[29]

10

Opolskie

28 884 451

28 244 812

6 300 000

7 674 353

150 000

147 709

47 000

47 000

23 600

27 756

11

Wielkopolskie

106 838 808

105 604 319

32 213 563

34 208 695
[30]

2 905 000

2 890 914

1 220 070

1 199 456

188 000

188 000

12

Podkarpackie

61 412 947

60 573 178

7 346 146

7 346 146
[31]

550 000

501 212

181 000

181 000

0

0

13

Zachodniopomorskie

49 837 683

49 819 541

12 032 000

12 032 000

493 744

493 733

b.d.

b.d.

35 000

35 000

14

Mazowieckie

165 963 196

165 446 263

36 483 033

36 483 033
[32]

1 192 000

1 187 777

b.d.[33]

b.d. [34]

2 345 496

2 345 496
[35]

15

Dolnośląskie

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

16

Lubuskie

30 353 128

29 664 021

3 532 236

3 482 236
[36]

71 700

71 700

41 200

41 200

7 000

7 000

łącznie

1 093 853 818

1 095 579 416

315 377 507

321 177 880

14 160 813

14 175 128

4 280 970

5 003 625

3 615 596

4 793 513

 

Z powyższej tabeli wynika, że w ramach budżetów urzędów marszałkowskich przeznaczonych na kulturę 30% (3% więcej niż w 2015 roku) całej kwoty wydatkowane jest na działalność muzyczną – instytucjonalną i pozainstytucjonalną.

Natomiast dofinansowanie projektów muzycznych w prowadzonych przez urzędy marszałkowskie w ramach otwartych konkursów ofert stanowi ponad 35% całego budżetu konkursów.

Maciej Ostatek
2017-08-21


 

[19] Poproszono o wyszczególnienie instytucji – pozyskane dane w przypisach.

[20] W tym Opera Nova w Bydgoszczy - 16 863 613 zł, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy - 8 169 000 zł, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu - 1 672 331 zł.

[21] W tym Opera Bałtycka - 17 360 000 zł, Teatr Muzyczny - 9 550 000 zł, Polska Filharmonia Bałtycka - 8 550 000 zł, Polska Filharmonia Kameralna (współorganizator) - 290 000 zł.

[22] Dodatkowo na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja) – zaplanowano i wykonano 88 170 zł. Kwota przeznaczona na stypendia wyniosłą 330 000 zł, w tym muzyczne 75 500 zł.

[23] Kwota obejmuje środki przeznaczone na nagrody, które przekazywane są laureatom konkursów, festiwali itp., a także środki dla wybitnych twórców z dziedziny muzyki, m.in. osób obchodzących jubileusz działalności twórczej.

[24] W tym: Teatr Rozrywki w Chorzowie - 9 514 168 zł, Opera Śląska w Bytomiu - 13 598 127 zł, Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - 11 723 031 zł, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im Stanisława Hadyny w Koszęcinie - 18 758 044 zł.

[25] W tym Opera Krakowska w Krakowie - 19 820 190 zł, Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie - 13 132 950 zł, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach - 950 000 zł.

[26] Dodatkowo w ramach „małych grantów” 87 000 zł.

[27] W budżecie nie była planowana oddzielna kwota na projekty z muzyki w ramach konkursów ofert. Plan budżetowy zakładał ogólnie realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Łączna kwota wyniosła 444 621 zł.

[28] Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - 7 033 878 zł, Nagranie oratorium Feliksa Nowowiejskiego Quo vadis - 115 000 zł, Zakup organów marki Rodgers model Infinity wraz z nagłośnieniem - 288 303 zł.

[29] Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy poezję”.

[30] W tym: Teatr Wielki - 20 861 706 zł, Filharmonia Poznańska - 11 655 936 zł, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus - 1 691 051 zł.

[31] Kwota obejmuje wydatki dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

[32] W tym: Warszawska Opera Kameralna - 15 942 218 zł, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 3 647 020 zł, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina - 1 135 201 zł, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego - 15 758 594 zł.

[33] Brak wyodrębnionej kwoty.

[34] W budżecie nie była planowana oddzielna kwota na projekty z muzyki w ramach konkursów ofert. Plan budżetowy zakładał ogólnie realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Łączna kwota wyniosła 254 400 zł.

[35] W tym: „1050 lecie chrztu Polski – plenerowe widowisko pasyjne” - 245 608 zł, Program artystyczny podczas konferencji Graphene Week - 249 988 zł, XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie - 1 500 000 zł, Operando – program edukacyjny dla dzieci - 67 000 zł, Zamówienie i skomponowanie opery Tango Michała Dobrzyńskiego - 6 500 zł, III edycja Międzynarodowego Festiwalu I.J. Paderewskiego - 29 999 zł, Chopiniana – 14 dni Fryderyka Chopina - 102 000 zł, Festiwal „Jazz Jam. Legionowo” - 25 000 zł, Koncert „Klasyczne brzmienia” w wykonaniu kwartetu Alla Breve z Filharmonii Kameralnej w Łomży - 15 000 zł, Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny w Sierpcu „Polska naszym natchnieniem” - 15 000 zł, Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcja Agnieszki Duczmal - 15 000 zł, Potańcówki na dechach w Wiejskim Klubie Tańca w Sycynie - 10 000 zł, Festiwal "Wszystkie Mazurski Świata" - 44 999 zł, Nagranie materiału do wydania płyty CD z cyklu "Krainy Muzyczne Mazowsza" z tradycyjną muzyką ludową w wykonaniu Kapeli Kołbielskiej z Celestynowa - 19 388 zł.

[36] Dotyczy: Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze.

Kategorie

Finansowanie Muzyka klasyczna