Fonogramy roku 2013 w dziedzinie muzyki tradycyjnej i folkowej

Festiwalowi „Nowa Tradycja” towarzyszy konkurs fonograficzny na najlepszą płytę z  muzyką folkową „Folkowy Fonogram Roku”. W 2013 roku w konkursie oceniano 35 zgłoszonych albumów. Jury Konkursu w składzie: Dariusz Anaszko, Andrew Cronshaw, Bartek Chaciński, Tomasz Janas i Piotr Kędziorek oceniło zgłoszone płyty i przyznało następujące nagrody: I nagrodę i tytuł Folkowego Fonogramu Roku 2012 ex equo dla płyt Nord Kapeli ze Wsi Warszawa oraz Adieu Adama Struga; II nagrodę dla płyty Na Uschod zespołu RUTA; III nagrodę dla płyty Hurdu Hurdu Adama Olesia.

Drugi konkurs fonograficzny organizowany przez Polskie Radio to „Fonogram Źródeł”konkurs na najlepszą płytę z muzyka tradycyjną. Konkurs organizowany jest przez Polskie Radio od 2009 roku a rozstrzygany podczas Festiwalu „Nowa Tradycja”. Jego celem jest promocja autentycznej wiejskiej muzyki, zarówno „żywej”, wciąż praktykowanej, rejestrowanej w ostatnim czasie, jak i nagrań archiwalnych, dokonywanych od lat 50. minionego stulecia. W ostatnich latach ukazało się bardzo wiele płyt z muzyką tradycyjną, wydawanych m.in. przez Instytut Sztuki PAN, różnego rodzaju stowarzyszenia, czy placówki muzealne. Większość z nich bierze udział w konkursie na „Fonogram Źródeł”. W 2013 roku zgłoszono 17 albumów, nagrody i wyróżnienia otrzymało 10 z nich. Pierwszą nagrodę przyznano Instytutowi Sztuki Polskiej Akademii Nauk za dwie antologie: Pierwszy Podhalański Popis Konkursowy Ludowych Muzyk Góralskich. Zakopane, 18-20 kwietnia 1952 oraz Pamiątki przeszłości z archiwum wydobyte. Pieśni i muzyka Kielecczyzny. Są to nagrania archiwalne z lat 50. XX wieku. Jury wyraziło szczególne uznanie dla autorów obu albumów: Jacka Jackowskiego, Aleksandry Szurmiak-Boguckiej i Kaji Maćko-Gieszcz. Drugą nagrodę przyznano Miejskiemu Domowi Kultury w Kolbuszowej za album-katalog Festiwal żywej muzyki na strun dwanaście i trzy smyki 2013, podkreślając wszechstronne ukazanie lokalnych tradycji muzycznych. Trzecią nagrodę otrzymały ex aequo: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i Julita Charytoniuk za ukazanie specyfiki pogranicza kulturowo-wyznaniowego na płycie Ludowe pieśni religijne z Podlasia oraz Stowarzyszenie Krusznia i Paweł Luto za album Rwie się życia przędza, prezentujący bogactwo i różnorodność pieśni śpiewanych podczas czuwania przy zmarłym na Suwalszczyźnie. Nagrodę Specjalną otrzymał Maciej Filipczuk – autor płyty Mazurek vulgaris – za wierną kontynuację stylu gry mazowieckiego skrzypka Kazimierza Meto. Jury przyznało ponadto wyróżnienia dla Antoniego Pilcha za płyty: Władysław Piróg - skrzypek ze Słonnego oraz Wojciech Pilch – Pieśni Słonne; dla Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego za płytę Pienińskie nuty oraz dla Kapeli Góralskiej „Szumiąca Woda” z Rytra w Beskidzie Sądeckim.

Jakub Borysiak, Piotr Kędziorek, Anna Szotkowska – dziennikarze Radiowego Centrum Kultury Ludowej Muzyka ludowa i folkowa,
w: Muzyka polska 2013. Raport roczny, Warszawa 2014

Kategorie

Edukacja muzyczna Muzyka klasyczna