Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Andrzeja Szczypiorskiego

Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS powołany został uchwałą Rady Stowarzyszenia z dnia 18 grudnia 1970 roku.

Jego celem statutowym jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

W oparciu o nadsyłane prośby i podania Zarząd Funduszu może udzielać pomocy finansowej instytucjom propagującym twórczość rodzimą, w tym sztukę ludową i regionalną, współfinansować zjazdy, kongresy i imprezy, których celem jest rozwój i wzbogacenie kultury, fundować jednorazowe stypendia twórcom polskim i zagranicznym, także zapewniać środki materialne konieczne twórcom do wykonywania zawodu.

Organem administrującym funduszem jest jego Zarząd.

Więcej informacji - na stronie Funduszuhttp://www.zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci 

2017-09-03

Kategorie

Finansowanie Rynek muzyczny