Fundusz promocyjny Związku Artystów Wykonawców STOART

Fundusz promocyjny Związku Artystów Wykonawców STOART działa na podstawie regulaminiu uchwalonego podczas Nazwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów z dnia 4 marca 2012 roku.

Celem Funduszu jest promowanie artystycznej działalności artystycznej członków zwyczajnych stowarzyszenia poprzez udzielanie stypendiów artystycznych dla artystów wykonawców oraz nagród za znaczące osiągnięcia na polu działalnośco artystycznej lub społecznej na rzecz środowiska muzycznego, a także dotowanie lub udzielanie pożyczek na realizację wybitnych muzycznych przedsięwzięć artystycznych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są, ze względów formalnych, osoby fizyczne i prawne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wnioski rozpartywane są w terminie dwu miesięcy.

Więcej informacji - na stronie Funduszu:
http://stoart.org.pl/dla-wykonawcow/fundusz-promocyjny

opr. Anna Iwanicka-Nijakowska
2017-09-03

Kategorie

Finansowanie sztuka dźwięku