Instytut Muzyki i Tańca 2011

Rok 2011 dla polskiego tańca był okresem znaczącym z uwagi na rozpoczęcie praktycznej działalności przez Instytut Muzyki i Tańca. Najważniejszą incjatywą IMIT w 2011 był niewątpliwie I Kongres Tańca, zorganizowany w kwietniu w Warszawie.

Było to pierwsze tego typu wydarzenie w powojennej Polsce, wzięło w nim udział ponad 300 przedstawicieli środowiska tańca w Polsce, goście z francuskiego ministerstwa kultury, Dance Council UNESCO oraz kilkuset internautów śledzących obrady online. Dyskutowano m.in. o sytuacji zawodowej tancerzy, infrastrukurze, edukacji i promocji sztuki tańca (www.kongrestanca.pl).

Również w 2011 uruchomione zostały pierwsze edycje programów „Scena dla tańca” oraz „Wspieranie aktywności międzynarodowej”. „Scena…” jest programem własnym Instytutu, wspierającym regularne pokazy spektakli tańca w Polsce poza obiegiem festiwalowym, w miejscach, gdzie istnieje środowisko tańca bez stałej sceny lub gdzie taniec jest pokazywany bardzo rzadko. W ramach tego projektu pokazano kilkadziesiąt spektakli w całym kraju. „Wspieranie aktywności międzynarodowej” to projekt przeznaczony dla osób, które chcą na szkoleniach, kwerendach i warsztatach za granicą podnosić swoje kwalifikacje z zakresu tańca. W 2011 wsparcie otrzymało kilkunastu tancerzy i dwóch menedżerów.

W drugiej połowie roku zaczął funkcjonować portal taniecPOLSKA.pl, również prowadzony przez IMIT. Jest to pełna baza danych o polskich artystach tańca, instytucjach, szkołach, festiwalach etc. Zawiera pełne kalendarium wydarzeń, publikuje także teksty teoretyczne i popularyzujące taniec.

W 2011 został zorganizowany we współpracy z Instytutem Teatralnym przegląd „Polityki tańca”, skoncentrowany na młodym, zaangażowanym tańcu polskim oraz „Polski taniec w Berlinie”, w ramach którego kilkoro młodych choreografów mogło skorzystać z rezydencji oferowanej przez organizatorów berlińskiego projektu Mica Moca.

Joanna Szymajda Taniec i muzyka,
w: Muzyka polska 2011. Raport roczny, Warszawa 2013

Kategorie

Finansowanie taniec