Kierunki muzyczne na wyższych uczelniach nieartystycznych i multidyscyplinarnych 2015/16 (opis)

W roku akademickim 2015/2016 studia na kierunkach muzycznych realizowano na 16 nieartystycznych uczelniach wyższych.

Było to 11 uniwersytetów (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Adama Mickiewicza Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski), 3 akademie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Akademia Teatralna,) i 2 państwowe wyższe szkoły (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego). Studia muzyczne prowadzono także na jednej interdyscyplinarnej uczelni wyższej, tj. Akademii Sztuki w Szczecinie. Zestawienie to nie obejmuje kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”, gdyż było ono przedmiotem odrębnego opracowania za rok 2014/2015, a podanie danych dla tego kierunku w przypadku Akademii Sztuki jest jedynie wyjątkiem w tym opracowaniu.

Łącznie studia muzyczne na uczelniach nieartystycznych i interdyscyplinarnych prowadzono na 22 kierunkach, z czego 15 w trybie magisterskim i 7 w trybie licencjackim.​

Tabela 1. Rok utworzenia kierunku kształcenia.
nazwa uczelni nazwa wydziału/instytutu nazwa zakładu/katedry nazwa kierunku rok
utworzenia
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
Katedra Systemów Wytwarzania
Katedra Automatyzacji Procesów
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
Katedra Transportu Linowego
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Katedra Robotyki i Mechatroniki
Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji
Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Inżynieria akustyczna 2008
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Artystyczny Katedra Kultury i Sztuk Wizualnych Kulturoznawstwo, specjalność - produkcja i realizacja muzyki 2008
Akademia Sztuki w Szczecinie


Wydział Edukacji Muzycznej

Zakład Emisji Głosu
Zakład Teorii Muzyki i Kompozycji
Zakład Prowadzenia Zespołów Wokalnych, Wokalno-Instrumentalnych i Instrumentalnych
Zakład Edukacji Muzycznej
Katedra Wokalistyki
Katedra Muzyki Kościelnej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2010
Wokalistyka 2013
Wydział Instrumentalny Katedra Instrumentów Smyczkowych
Katedra Fortepianu
Katedra Instrumentów  Dętych, Gitary, Perkusji i Akordeonu
Katedra Kameralistyki
Instrumentalistyka 2010
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Aktorski - Aktorstwo teatru muzycznego 2015
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Teologii Katedra Polifonii Religijnej
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
Katedra Instrumentologii
Katedra Dydaktyki Muzycznej
Muzykologia 1956
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi Wydział Aktorski - Aktorstwo 1946
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie  Wydział Aktorski - Aktorstwo, specjalność wokalno- aktorska 1946 / specjalność 2002
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  
Wydział Fizyki / Instytut Akustyki Zakład Akustyki Molekularnej
Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki
Zakład Akustyki Środowiska
Zakład Elektroakustyki
Akustyka 1992
Reżyseria dźwięku 2001
Wydział Historyczny Katedra Muzykologii Muzykologia 1974
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny / Instytut Muzykologii Zakład Historii Muzyki Dawnej
Zakład Metodologii i Historii Muzyki XIX-XXI w.
Zakład Myśli o Muzyce i Recepcji Muzyki
Muzykologia 1910
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny / Instytut Muzyki Zakład Chóralistyki
Zakład Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii
Zakład Muzyki Sakralnej i Kształcenia Wokalnego
Zakład Muzyki Rozrywkowej
Zakład Pedagogiki Instrumentalnej
Zakład Teorii Muzyki
Jazz i muzyka estradowa 2011
Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny / Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji
Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego
Katedra Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków
Muzykologia 2010
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Katedra Historii Liturgii
Katedra Muzyki Kościelnej
Katedra Muzyki Religijnej (Akademii Muzycznej w Krakowie)
Muzyka kościelna 2008
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Muzyki Zakład Przedmiotów Teoretycznych
Zakład Chóralistyki i Muzyki Religijnej
Zakład Instrumentalistyki
Zakład Gry Fortepianowej
Zakład Metodyki Nauczania Muzyki
Zakład Badań Muzyki Regionów
Instrumentalistyka 2015
Jazz i muzyka rozrywkowa 2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Artystyczny / Instytut Muzyki Zakład Teorii Muzyki i Kompozycji
Zakład Instrumentalistyki
Zakład Dyrygowania i Wokalistyki
Dźwięk w grach 2012 / specjalność 2014
Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny / Instytut Muzykologii Zakład Teorii i Estetyki Muzyki
Zakład Powszechnej Historii Muzyki
Zakład Historii Muzyki Polskiej
Zakład Etnomuzykologii
Zakład Muzykologii Systematycznej
Muzykologia 1948
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych / Instytut Muzykologii Zakład Antropologii Muzycznej
Zakład Muzykologii Historycznej
Zakład Muzykologii Systematycznej
Muzykologia 2003
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny / Instytut Muzyki Zakład Dyrygowania i Wokalistyki
Zakład Dydaktyki Instrumentalnej
Zakład Teorii Muzyki
Zakład Dydaktyki Muzyki
Zakład Jazzu
Jazz i muzyka estradowa 2004

Prezentowane opisy i zestawienia są wynikiem analizy odpowiedzi otrzymanych na pytania kierowane w formie ankiety do poszczególnych uczelni w okresie od maja do października 2016 roku i uzupełnione o informacje publikowane w witrynach internetowych poszczególnych wydziałów oraz plany studiów i informatory przekazane przez uczelnie prowadzące studia na kierunkach ujętych w poniższym raporcie za rok akademicki 2015/2016. Z materiałów tych wynika, że tylko na jednej z nich nie przeprowadzono naboru na pierwszy rok studiów. Łącznie na wszystkich uczelniach studiowało 1596 studentów z czego 1185 na studiach licencjackich (507 - I rok, 357 - II rok, 321 - III rok) i 411 na uzupełniających studiach magisterskich (209 - I rok, 202 - II rok). Szczegółowy podział na poszczególne uczelnie prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. Liczba studentów w roku akademickim 2015/2016
nazwa uczelni nazwa kierunku rocznik liczba studentów
poszczególnych
roczników
w roku akad.
2015/2016
ogólna liczba
studentów
w roku akad.
2015/2016
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Inżynieria akustyczna 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
78
53
48
34
32
245
Akademia Humanistyczno-
-Ekonomiczna w Łodzi
Kulturoznawstwo,
specjalność - produkcja
i realizacja muzyki
2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
11
10
16
37
Akademia Sztuki w Szczecinie


Edukacja artystyczna
w zakresie
sztuki muzycznej
2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
22
15
12
15
17
81
Wokalistyka 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
14
10
12
36
Instrumentalistyka 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
18
27
24
21
24
114
Akademia Teatralna im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie
Aktorstwo teatru
muzycznego
2015/2016 I st. rok I 11 11
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Muzykologia 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
24
20
25
16
13
98
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Aktorstwo 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
22
20
16
22
22
102
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Aktorstwo, specjalność
wokalno-aktorska
2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
7
6
5
7
8
33
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
  
Akustyka 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
28
41
34
19
-
122
Reżyseria dźwięku 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
27
21
12
60
Muzykologia 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
38
14
13
22
16
103
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Muzykologia 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
40
25
28
25
30
148
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Jazz i muzyka estradowa 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
18
16
23
57
Uniwersytet Opolski Muzykologia 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
3
6
2
11
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie
Muzyka kościelna 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
1
4
4
3
3
15
Uniwersytet Rzeszowski Instrumentalistyka 2015/2016 I st. rok I 13 13
Jazz i muzyka rozrywkowa 2015/2016 I st. rok I 26 26
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dźwięk w grach 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
15
16
-
5
5
41
Uniwersytet Warszawski Muzykologia 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
63
28
24
14
16
145
Uniwersytet Wrocławski Muzykologia 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
2012/2013 II st. rok I
2011/2012 II st. rok II
17
15
19
6
16
73
Uniwersytet Zielonogórski Jazz i muzyka estradowa 2015/2016 I st. rok I
2014/2015 I st. rok II
2013/2014 I st. rok III
11
10
4
25

W roku akademickim 2015/2016 na 17 uczelniach wyższych kształcących na kierunkach muzycznych pracowało 564 nauczycieli akademickich: 168 magistrów, 187 doktorów, 71 doktorów habilitowanych, 139 profesorów tytularnych i akademickich. Szczegółowy udział poszczególnych uczelni w opisanym podsumowaniu prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Wykładowcy kierunku na poszczególnych uczelniach.
nazwa uczelni nazwa kierunku profesorowie
(akademiccy/tytularni)
kw. II st. dr hab. kw. I st. dr mgr ogólna
liczba
wykładowców
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Inżynieria akustyczna 10 5 26 2 43
Akademia Humanistyczno-
-Ekonomiczna w Łodzi
Kulturoznawstwo, specjalność -
produkcja i realizacja muzyki
2 0 6 2 10
Akademia Sztuki w Szczecinie


Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej
10 1 13 12 36
Wokalistyka 6 0 3 6 15
Instrumentalistyka 14 2 8 34 58
Akademia Teatralna im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie
Aktorstwo teatru muzycznego 3 5 4 19 31
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Muzykologia 0 7 7 0 14
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Aktorstwo 20 0 8 15 43
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Aktorstwo, specjalność
wokalno-aktorska
12 6 3 8 29
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
  
Akustyka 11 9 20 3 43
Reżyseria dźwięku 10 0 15 11 36
Muzykologia 7 3 4 1 15
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Muzykologia 3 5 6 1 15
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Jazz i muzyka estradowa 4 10 22 8 44
Uniwersytet Opolski Muzykologia 3 0 3 1 7
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie
Muzyka kościelna 4 3 5 0 12
Uniwersytet Rzeszowski Instrumentalistyka 5 1 5 5 16
Jazz i muzyka rozrywkowa 3 1 9 11 24
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dźwięk w grach 1 2 9 4 16
Uniwersytet Warszawski Muzykologia 5 5 9 20 39
Uniwersytet Wrocławski Muzykologia 5 5 2 0 12
Uniwersytet Zielonogórski Jazz i muzyka estradowa 1 1 0 5 7

Jan Józef Roguz
2016-11-06

Kategorie

Edukacja muzyczna