Kierunki w zakresie edukacji artystycznej na wyższych uczelniach nieartystycznych 2014/2015 (opis)

W roku akademickim 2014/2015 studia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” realizowano na 13 nieartystycznych uczelniach wyższych podległych w sposób bezpośredni Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Było to 8 uniwersytetów (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wydział w Kaliszu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach – wydział w Cieszynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Zielonogórski), 2 uczelnie pedagogiczne (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Pomorska w Słupsku) i 3 państwowe wyższe szkoły zawodowe (PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku i PWSZ w Nysie). Tytuł magistra sztuki można uzyskać na 10 z nich.

Jak pokazuje poniższa tabela tradycja kształcenia w zakresie edukacji muzycznej na wymienionych wyższych uczelniach nieartystycznych jest w Polsce bardzo długa i sięga końca lat 60. W ciągu zaledwie kilkunastu ostatnich lat aż cztery uczelnie zdecydowały się wprowadzić ten kierunek studiów do oferty kształcenia, a w samym 2014 roku PWSZ w Nysie zdecydowała się rozpocząć nabór na kierunku „Jazz i muzyka estradowa” ze specjalnością „edukacja muzyczna”.

Tabela 1. Rok utworzenia kierunku kształcenia

Nazwa uniwersytetu

Kierunek

Rok utworzenia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1969

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1970

Uniwersytet Śląski w Katowicach – wydział w Cieszynie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1971

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1973

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1977

Akademia Pomorska w Słupsku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1979

Uniwersytet Rzeszowski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1985

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1988

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1999

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2001

Uniwersytet Zielonogórski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2002

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2002

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Jazz i muzyka estradowa – specjalność edukacja muzyczna w zakresie jazzu i muzyki estradowej

2008 – utworzenie kierunku, 2014 – utworzenie specjalności

Prezentowane opisy i zestawienia są wynikiem analizy odpowiedzi otrzymanych na pytania kierowane w formie ankiety do poszczególnych uczelni w okresie od października 2015 roku do stycznia 2016 roku, uzupełnionych o informacje publikowane w witrynach internetowych poszczególnych wydziałów oraz  plany studiów i informatory przekazane przez uczelnie nieartystyczne prowadzące studia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” za rok 2014/2015. Z materiałów tych wynika, że tylko na jednej z nich nie przeprowadzono naboru na pierwszy rok studiów. Łącznie na wszystkich uczelniach studiowało 1008 studentów z czego 682 na studiach licencjackich (241 – I rok, 232 – II rok, 209 – III rok) i 326 na uzupełniających studiach magisterskich (174 – I rok, 152 – II rok). Szczegółowy podział na poszczególne uczelnie prezentuje poniższa tabela.

Nazwa uniwersytetu

Nazwa Kierunku

Rocznik

Liczba studentów w poszczególnych roczników w roku akademickim 2014/2015

Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2014/2015

Tabela 2. Liczba studentów w roku akademickim 2014/2015

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. - rok I

2013/2014 I st. - rok II

2012/2013 I st. - rok III

2011/2012 II st. - rok I

2010/2011 II st. - rok II

23

23

28

27

18

119

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

2011/2012 II st. rok I

2010/2011 II st. rok II

20

19

18

12

16

85

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

2011/2012 II st. rok I

2010/2011 II st. rok II

25

24

22

18

20

109

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

2011/2012 II st. rok I

2010/2011 II st. rok II

20

19

21

25

20

105

Uniwersytet Rzeszowski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

2011/2012 II st. rok I

2010/2011 II st. rok II

26

41

24

26

30

147

Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział w Cieszynie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

2011/2012 II st. rok I

2010/2011 II st. rok II

30

26

18

17

19

110

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

2011/2012 II st. rok I

2010/2011 II st. rok II

18

25

17

13

12

85

Uniwersytet Zielonogórski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

2011/2012 II st. rok I

2010/2011 II st. rok II

8

8

14

6

10

46

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

2011/2012 II st. rok I

2010/2011 II st. rok II

21

12

13

16

7

69

Akademia Pomorska w Słupsku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

2011/2012 II st. rok I

2010/2011 II st. rok II

13

20

13

14

0

60

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2013/2014 I st. II rok

2012/2013 I st. III rok

6

11

17

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2014/2015 I st. rok I

2013/2014 I st. rok II

2012/2013 I st. rok III

18

9

10

37

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Jazz i muzyka estradowa -  specjalność edukacja muzyczna w zakresie jazz i muzyka estradowa

2014/2015

19

19

 

Nazwa uniwersytetu

Nazwa kierunku

Profesorowie (akademiccy/tytularni)

Kw. II st. dr hab.

Kw. I st. dr

     mgr   

Ogólna liczba wykładowców

Tabela 3. Wykładowcy kierunku na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

3/2

1

11

7

24

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

3/0

3

11

13

30

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

4/9

0

9

8

30

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

6/4

4

22

7

43

Uniwersytet Rzeszowski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

5/0

12

23

5

45

Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział w Cieszynie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

0/5

16

17

17

55

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

7/4

7

9

7

34

Uniwersytet Zielonogórski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

10/3

3

6

15

37

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2/1

1

9

2

15

Akademia Pomorska w Słupsku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

5/0

6

3

8

22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

0/1

0

4

3

8

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

0/3

0

5

13

21

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Jazz i muzyka estradowa -  specjalność edukacja muzyczna w zakresie jazzu i muzyki estradowej

3/3

0

2

10

18

Jan Józef Roguz
2015-10-06

Kategorie

Edukacja muzyczna