Konferencje i publikacje o tańcu w roku 2016

Rok 2016 nie obfitował niestety w nowości wydawnicze w dziedzinie tańca, niemniej ukazało się kilka ciekawych nowych pozycji.

Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany Tomasza Nowaka wydał Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z BEL Studio (Warszawa 2016). Publikacja została uhonorowana Nagrodą Główną w konkursie na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Drugą pozycją jest Powrót (do) przyszłości, publikacja wydana przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina i podsumowująca projekt o tym samym tytule. Poza stroną dokumentującą projekt znajdują się tutaj teksty analizujące wzajemne relacje performansu, sztuk plastycznych i choreografii.

Polskie Forum Choreologiczne opublikowało kolejny tom (XVII) „Roczników Choreologicznych”, zawierające wybór artykułów teoretycznych w szerokim zakresie tańca tradycyjnego, klasycznego i współczesnego.

Swoją biografię opublikowała Bożena Kociołkowska, primabalerina Teatru Wielkiego w Warszawie w latach 1961-86: Bożena Kociołkowska, Tomasz M. Lerski Pierwsza dama warszawskiego baletu, Wydawnictwo Bellona (Warszawa 2016).

W 2016 w formie internetowej ukazywał się także kwartalnik „Taniec”.

Rozpoczęły się ponadto prace redakcyjne nad Słownikiem tańca XX i XXI wieku (tytuł roboczy). Projekt naukowy kierowany jest przez Uniwersytet Łódzki i skupia środowisko ponad dwudziestu badaczy z całego kraju.

 

Konferencje

W ramach wystawy w ms1 w Łodzi, we współpracy z Katedrą Dramatu i Teatru Wydziału Filologicznego UŁ, zorganizowano konferencję naukową Jak myśli ciało? Cielesno-ruchowe praktyki doby modernizmu (3-4 grudnia 2016). Wzięli w niej udział badacze z Polski i zza granicy, w tym światowej sławy naukowcy tacy, jak Susann Manning i Mark Franko.

W ramach projektu Body Constitution 2016 (ESK 2016) we Wrocławiu z wykładem Mutlikulturalizm somaestetyczny (8 kwietnia) wystąpił kolejny światowej sławy badacz – Richard Shusterman.

W Warszawie, w dniach 21-25 września odbył się 45. Światowy Kongres Badań nad Tańcem pod hasłem Przedmiot i taniec. Przedmiotem wystąpień na kongresie były wszystkie formy tańca: balet, taniec współczesny, jazzowy, nowoczesny, taniec ludowy w formie tradycyjnej, taniec folkowy, towarzyski, balowy, orientalny, terapeutyczny, historyczny, etc. Organizatorem Kongresu była warszawska sekcja Międzynarodowej Rady Tańca (CID).

W Bytomiu IX Międzynarodowemu Konkursowi Choreograficznemu towarzyszyła III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna (28-31 stycznia) pod hasłem Taniec, rytm, muzyka w nauce i praktyce. Konferencja organizowana jest przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Ludomira Różyckiego oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Katedra Sportów Indywidualnych – Zakład Gimnastyki, Tańca i Fitnessu).

Joanna Szymajda
2017-07-13

Kategorie

taniec