Młodzi kompozytorzy 2011: Wojciech Blecharz, Jagoda Szmytka, Marcin Stańczyk

W roku 2011 wzbudzili swą muzyką szersze zainteresowanie kompozytorzy:

Wojciech Blecharz - źródło: POLMICWojciech Blecharz, urodzony w roku 1981, od roku 2008 przybywa w San Diego na studiach doktoranckich z kompozycji u Philippe’a Manoury’ego na Uniwersytecie Kalifornijskim. Zainteresowany niekonwencjonalnym użyciem instrumentów i elektroniką twórca w roku 2011 na festiwalu "Musica Electronica Nova" przedstawił kameralny utwór –onym z użyciem live electronics.

Jagoda Szmytka - fot. © Andos KrishnadasJagoda Szmytka, urodzona w roku 1982 wrocławska kompozytorka mieszka obecnie w Niemczech, gdzie studiowała m.in. u Wolfganga Rihma i Beata Furrera oraz współpracowała z ośrodkiem ZKM w Karlsruhe, gdzie w roku 2011 zrealizowała utwór Watch out! of the box. W swej twórczości łączy elementy dźwiękowe, wizualne, tekstowe i inscenizowane jako integralne części muzyki.  

Marcin Stańczyk - fot. © Aleksandra ChciukMarcin Stańczyk, urodzony w roku 1977, studiował w Łodzi u Zygmunta Krauze i w Rzymie u Ivana Fedele, w roku 2011 otrzymał stypendium im. Witolda Lutosławskiego. Jest twórcą zainteresowanym niekonwencjonalnymi brzmieniami, sięgającym do spektralizmu i do estetyki post-noisowej. W roku 2011 przedstawił m.in. utwór archeopteryx na Łodzkich Spotkaniach Baletowych.

 

Dla młodej muzyki polskiej sporą wartość promocyjną mógł mieć 19 numer czasopisma "Glissando", wydany w języku niemieckim i w całości poświęcony młodym kompozytorom i wykonawcom, z obszernymi i wnikliwymi tekstami o nich. Niestety nie ukazała się zapowiedziana wersja angielska, co prawdopodobnie należy wytłumaczyć trudnościami, z jakimi spotyka się wydawanie tego pisma.

Krzysztof Kwiatkowski Polska muzyka współczesna w roku 2011,
w: Muzyka polska 2011. Raport roczny, Warszawa 2013

Kategorie

Muzyka klasyczna