Muzyczny crowdfunding w 2015 roku

Do aktywnych portali zajmujących się finansowaniem społecznościowym w Polsce można zaliczyć portal sportowy Fans4Club, Megatotal.pl – portal niezależnych tworców, Siepomaga.pl – portal charytatywny, Fundujesz.pl – realizujący projekty społeczne oraz portale zajmujące się w mniejszym lub większym stopniu finansowaniem przedsięwzieć z dziedziny muzyki klasycznej - Wspieramkulture.pl, Polakpotrafi.pl, Odpalprojekt.pl.

W grupie trzech ostatnich z wymienionych portali najwięcej projektów muzycznych pojawia się na stronie Wspieramkulture.pl. Głównymi przedsięwzięciami realizowanymi za pośrednictwem tych portali są zbiórki pieniędzy na wydanie płyty lub realizację koncertu. Pojawiają się jednak i projekty mniej typowe, takie jak sfinansowanie publikacji wydawnictwa muzycznego - kwartalnika „M/I”. Znajdują się także chętni gotowi opłacić warsztaty muzyczne, np. Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie. Najwyższe kwoty wsparcia owych projektów nie przekraczają sumy 40 000 zł. Bardzo często uzyskane kwoty przekraczają wielkość oczekiwanego wsparcia podmiotów proszących o pomoc.

Tabela. Dane zebrane z portali Wspieramkulture.pl, Polakpotrafi.pl, Odpalprojekt.pl.
projekt kwota uzyskana (w PLN) udział środków otrzymanych
w stosunku do oczekiwanych
Cisza jak ta - płyta 30 259 252%
CD proModern 5 830 194%
Chagall for strings - płyta 32 220 161%
Pomóż nam wydać kwartalnik muzyczny „M/I” 31 764 132%
Wykonanie Pasji Janowej w Warszawie 14 465 111%
Zapomniane skarby Kapeli Rorantystów 10 650 106%
Weiss Video Orchestra 15 760 105%
Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe - Lanckorona 25 695 102%
Magnificat na płycie CD 34 515 101%
Katarzyna Pietroń - fortepian solo - płyta 8 120 100%
Projekt Salzburg 4 025 100%
Pasja 2015 7 310 97%

 

Z roku na rok powiększa się liczba muzyków korzystających z finansowania społecznościowego. Udane przedsięwzięcia mogą być zachętą dla osób i podmiotów realizujących niewielkie projekty artystyczne wymagające wsparcia do 30 000 zł.

Jerzy Łysiński
2016-10-19

 

Kategorie

Finansowanie Rynek muzyczny