Muzyczny portret Polaków

Wśród badań socjologicznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat najwięcej informacji na temat roli muzyki w życiu Polaków znajdziemy w sondażu Muzyczny portret Polaków, przeprowadzonym przez TNS OBOP w 2008 roku. Dowiadujemy się z niego między innymi, że 59% Polaków słucha równie chętnie muzyki polskiej, jak zagranicznej, 31% słucha głównie muzyki polskiej, a 10% – głównie zagranicznej. Ten podział jest oczywisty i trudno się z nim nie zgodzić.

Jednak już przy liście gatunków lubianych przez respondentów trafiamy na problem metodologiczny (z muzykologicznego, a nie socjologicznego punktu widzenia) – lista w kolejności gatunków najczęściej wybieranych przez respondentów prezentuje się następująco: pop, disco polo, rock, muzyka filmowa, muzyka relaksacyjna, muzyka poważna, dance & DJ, muzyka kabaretowa, muzyka przedwojenna, rap & hip-hop, country, muzyka latynoska, poezja śpiewana, jazz/smooth jazz/chillout, blues, reggae, jazz (po raz drugi!), muzyka elektroniczna. Głównym błędem podziału jest zestawienie kategorii bardzo pojemnych (jak pop i rock) z gatunkami bardzo szczegółowo wydzielonymi – np. muzyka elektroniczna, kabaretowa czy przedwojenna. Jeżeli w klasyfikacji występuje oddzielnie reggae, dlaczego badacze nie wyodrębnili muzyki metalowej czy też hard rocka? Jeśli jest muzyka elektroniczna, dlaczego nie ma współczesnej muzyki poważnej? Co z muzyką ludową i folkową?

Wracając do – mimo wszystko interesujących – wyników badania: ponad połowa Polaków (58%) to słuchacze przypadkowi, w których życiu muzyka nie odgrywa dużej roli, prawie jedna trzecia (29%) z przyjemnością słucha muzyki, a dla 13% respondentów muzyka to pasja – lubią muzyczne eksperymenty, słuchają różnych, nowych gatunków muzycznych, często uczestniczą w wydarzeniach muzycznych. Część badania dotyczyła roli muzyki w życiu codziennym respondentów. Możemy dowiedzieć się z niej, że co trzeciemu z ankietowanych (34%) zdarza się podśpiewywać podczas kąpieli, a także zapoznawać się z muzyką z różnych kontynentów, a jedna piąta lubi poznawać muzykę mało znanych wykonawców. Co ciekawe, aż 12% naszych rodaków uważa, że ma dobry głos i mogłoby z powodzeniem startować w konkursie muzycznym. 84% badanych przyznaje, że łatwiej jest się im odprężyć przy lubianej muzyce, 18% używa muzyki jako budzika, tyle samo osób uważa, że przy muzyce łatwiej pracować i uczyć się. Muzyka pomaga nam w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami (12%) i relacjach damsko-męskich (5%).

źródło: Informacja prasowa TNS OBOP Muzyczny portret Polaków, 13 maja 2008 r.

opr. Aleksandra Jagiełło-Skupińska, w: Raport o stanie muzyki polskiej, Warszawa 2011

Kategorie

Jazz Rynek muzyczny