Muzyka Kresów i Ovo - działania fundacji w roku 2012

Fundacja „Muzyka Kresów”

Głównym celem fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej powołana została przy fundacji w 1998 r. Jej celem jest zainteresowanie młodego pokolenia polską muzyką tradycyjną. Zajęcia prowadzone są w ośrodkach akademickich i środowiskach kulturowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Olsztynie, Białymstoku i Lublinie. 

Fundacja organizuje także m.in. Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”.

W roku 2012 wraz z Ośrodkiem „Rozdroża” zorganizowała całoroczne warsztaty śpiewu tradycyjnego, opartego na archaicznej technice wydobywania głosu. Od września 2012 roku w warsztatach bierze udział spora grupa mężczyzn i kobiet. W dniach 15–18 września 2012 Fundacja „Muzyka Kresów” poprowadziła cykl warsztatów muzycznych i wykładów, realizowanych w ramach programu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej w Lublinie, a 7–9 czerwca warsztaty muzyki tradycyjnej w Krakowie w klubie Por Fiesta Club. Tematem warsztatów był obrzęd nocy świętojańskiej. XV Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Tradycyjnej odbyła się w dniach 8–22 lipca w Łukowiskach koło Janowa Podlaskiego. Tematem przewodnim były pieśni pracy. Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” odbył w dniach 5–6 października.

 

Fundacja „Ovo” dla Kultury i Edukacji (Wrocław)

Fundacja prowadzi całoroczne działania warsztatowe, ze szczególnym uwzględnieniem programów kierowanych do dzieci i młodzieży. W roku 2012 odbyły się m.in.: "Spotkania z kulturą muzyczną Słowian" – program interaktywnych pokazów instrumentalnych i wokalnych przeznaczonych dla uczniów wrocławskich szkół wszystkich szczebli, a także całoroczne warsztaty „W poszukiwaniu głosu”, Międzynarodowe „Warsztaty pieśni tradycyjnych" prowadzone przez etnomuzykologów i instruktorów śpiewu z Europy Środkowo-Wschodniej, „Dom Polski i Rok Polski" – program edukacyjny dla dzieci służący popularyzacji polskich tradycji i obyczajów oraz „Na ścieżkach głosu" – kilkudniowe warsztaty tematyczne poświęcone różnym aspektom pracy z głosem w grupie.

 

Jakub Borysiak, Piotr Kędziorek, Anna Szewczuk-Czech, dziennikarze Radiowego Centrum Kultury Ludowej Muzyka tradycyjna
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

Kategorie

Muzyka klasyczna