Muzyka polska w mediach w roku 2012

Program 2 Polskiego Radia

Dwójka od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w polskim eterze pod względem oferty programowej skupiającej się na kulturze wysokiej. W strukturze gatunkowej programu muzyka zajmuje pierwszą pozycję – w roku 2012 stanowiła 62,1% całkowitego czasu emisji. W porównaniu z rokiem 2011 odnotowano spadek o 2,1 punktów procentowych, wynikający ze zwiększenia ilości słowa i publicystyki w audycjach muzycznych (w roku 2011 – muzyka zajmowała 64,2% czasu emisji). Spadek liczby godzin emitowanej muzyki (wszystkich gatunków) był więc minimalny.

Oferta programowa Dwójki uwzględniła najważniejsze rocznice przypadające w roku 2012 – przede wszystkim 80. urodziny Wojciecha Kilara (relacjonowano najważniejsze koncerty jubileuszowe), 100. rocznicę urodzin Stefana Jarocińskiego, 30. rocznicę śmierci i 125. rocznicę urodzin Artura Rubinsteina, a także 80. rocznicę urodzin i 30. rocznicę śmierci Glenna Gulda czy 20. rocznicę śmierci Johna Cage’a. W październiku 2012 roku przypadała 20. rocznica śmierci Jana Webera, najwybitniejszego radiowca w XX wieku, który w swojej działalności zawodowej poświęcał się bez reszty szeroko pojmowanej muzyce klasycznej. Z oczywistych względów rocznica ta zyskała szczególną oprawę zarówno na antenie Programu 2, jak i na stronach internetowych Polskiego Radia. W roku 2012 przypadał także jubileusz 75-lecia istnienia Programu 2, podkreślony przypomnieniem twórców i autorów obecnych na antenie w minionych latach oraz całą serią okolicznościowych koncertów. W studiach radiowych zaprezentowali się artyści z różnych dziedzin muzycznych (Bester Quartet i Kwintet Wojtka Mazolewskiego, DJ Lenar, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyr. Jerzego Maksymiuka, zespół Levity).

We wszystkich pasmach audycji muzycznych pojawiała się muzyka polska (w zmiennych proporcjach). Wzorem lat poprzednich, czas przeznaczony wyłącznie na muzykę polską (to znaczy prezentację twórczości kompozytorów polskich) zarezerwowany był w godzinach nocnych, w audycji „Fantazja polska” emitowanej od poniedziałku do piątku w wymiarze 60 minut (godz. 1.00–2.00), a w soboty i niedziele – 240 minut (godz. 2.00–6.00).

Według Aneksu do Sprawozdania Zarządu Polskiego Radia – kategoria „Kultura” zajmowała w Programie 2 Polskiego Radia 70% czasu antenowego. Dwójka jest jedynym programem radiowym w Polsce, który informował w swoich audycjach o zdecydowanej większości najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Na antenie Programu 2 transmitowane i retransmitowane są na bieżąco polskie festiwale muzyczne, koncerty filharmoniczne i inne. O skali przedsięwzięcia świadczy imponująca liczba patronatów medialnych, umieszczona w Sprawozdaniu Zarządu Polskiego Radia. Do specyfiki i wyjątkowej pozycji Programu 2 Polskiego Radia przyczynia się również fakt, że transmisje i retransmisje koncertów stanowią podstawę działalności Programu 2. Autorzy cytowanego sprawozdania podkreślili, że „ich liczba i atrakcyjność zdecydowanie wzrosły w porównaniu z rokiem 2011. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie współpracy z EBU, dla której – jak się okazuje ze statystyk i opinii – Dwójka jest jednym z najaktywniejszych partnerów. Zdecydowanie została poszerzona oferta transmitowanych festiwali, dzięki czemu Program 2 jest w czołówce wymiany koncertowej, zarówno jako odbiorca, jak i oferent. W minionym roku szczególnie doceniono w EBU własne propozycje koncertowe”. Dodatkowo należy podkreślić, że to właśnie Program 2 koordynuje działalność artystyczną w zakresie nagrań i koncertów zespołów muzycznych Polskiego Radia – NOSPR, POR, Orkiestry Kameralnej PR „Amadeus” i Chóru Polskiego Radia. Takie zadania daleko wykraczają poza standardową działalność innych radiofonii. W tym kontekście Program 2 Polskiego Radia jest nie tylko medium, ale też instytucją kultury kreującą ważną część polskiego życia muzycznego.

Niestety, kryzys od lat kładący się cieniem na działalności mediów publicznych, związany z niestabilnością finansową i kłopotami ze ściągalnością abonamentu, zmusił Zarząd Polskiego Radia do podjęcia 23 lutego 2012 decyzji o likwidacji Chóru Polskiego Radia: „Decyzja ta uzasadniona była wyjątkowo trudną sytuacją ekonomiczną spółki. Jednocześnie zarząd przedstawił propozycję utrzymania działalności chóru jako samodzielnie działającego podmiotu, zapewniając mu długookresowe wsparcie. Coroczną dotację na działalność artystyczną chóru zadeklarowało także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Marka „Chór Polskiego Radia” na szczęście nie zniknie, ponieważ 24 października podpisana została umowa pomiędzy Polskim Radiem SA a Fundacją Rozwoju Sztuki „Sonoris”, na mocy której zespół będzie działał dalej. Kontynuacja trwającej od 1948 roku działalności chóru oraz dalszy jego rozwój powierzone zostały Fundacji Rozwoju Sztuki „Sonoris”. Mimo tak dramatycznych okoliczności, z oczywistych względów, nie pozostających bez wpływu na poziom artystyczny, Chór Polskiego Radia w roku 2012 dał kilkanaście koncertów oraz wziął udział w nagraniach archiwalnych Mszy Henryka Jana Botora oraz Mszy e-moll op. 88 Józefa Elsnera. Wśród publicznych występów Chóru PR należy wymienić koncert w Krakowie (15 marca) z programem złożonym z dzieł kompozytorów polskich (A. Koszewskiego, R. Palestra, H.J. Botora, J. Łuciuka, K. Pendereckiego, B. Pękiela, K. Dębskiego), udział w koncertach NOSPR związanych z jubileuszem Wojciecha Kilara (Częstochowa, 13 lipca i Katowice, 14 lipca – Missa pro pace oraz IV Symfonia Kilara), prezentację opery Maria Romana Statkowskiego wraz Krakowską Orkiestrą Festiwalową na krakowskim Festiwalu Muzyki Polskiej (21 lipca).

Pozostałe zespoły artystyczne Polskiego Radia – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Polska Orkiestra Radiowa i Orkiestra Kameralna PR „Amadeus” – funkcjonowały w zdecydowane bardziej komfortowych warunkach niż Chór Polskiego Radia. Nad ich działalnością w roku 2012 nie zawisło widmo likwidacji. Należy odnotować bardzo ważny fakt, że od 1 września 2012 roku funkcję dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta NOSPR objął Niemiec Alexander Liebreich. To precedensowy i bardzo doniosły fakt w historii najstarszej i najważniejszej orkiestry Polskiego Radia, otwierający zupełnie nowy rozdział jej działalności.

Twórczość kompozytorów polskich zajmuje bardzo ważne miejsce w repertuarach koncertowych i nagraniowych radiowych orkiestr. Wydaje się, że skala dokonań Polskiego Radia na tym polu jest nieporównywalna z działalnością innych instytucji muzycznych kraju. Przekrój repertuaru ilustrują poniższe tabele.

 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

DATA (w przypadku koncertów)

KOMPOZYTOR

TYTUŁ

UWAGI

28.01.2012

Witold Lutosławski

Interludium

Wariacje symfoniczne

Warszawa, Festiwal Łańcuch IX

02.03.2012

Karol Szymanowski

I Koncert skrzypcowy op. 35

Warszawa, Studio Koncertowe PR – 75 lat Programu 2 PR

31.03.2012

Krzysztof Penderecki

Polskie Requiem

Warszawa, Filharmonia Narodowa – Wielkanocny Festiwal im. Ludwiga van Beethovena

28.04.2012

Cezary Duchnowski

Zbigniew Bargielski

 

Paweł Hendrich

Koniec poezji (prawykonanie)

Im Niemandsland – nowa wersja oratorium (prawykonanie)

Metasolidus II na wielką orkiestrę symfoniczną

Cryptoscript na komputer (prawykonanie)

Wrocław, Filharmonia – w ramach 28. Festiwalu Musica Polonica Nova: „Muzyczne ogadywanie Rafała Wojaczka”

18.05.2012

Stanisław Skrowaczewski

Music for Winds

Katowice

25.05.2012

Wojciech Kilar

muzyka do filmów: Zazdrość i medycyna,, Iluminacja, Hipoteza, Kontrakt, Bilans kwartalny, Trędowata, Smuga cienia, Ziemia obiecana, Kronika wypadków miłosnych, Pan Tadeusz, Dracula, Portret damy, Śmierć i dziewczyna, Pianista, Dziewiąte wrota

Kraków, 5. Festiwal Muzyki Filmowej

Wojciech Kilar – Uroczysta gala na 80. urodziny kompozytora

09.06.2012

Krzysztof Penderecki

Agnus Dei na orkiestrę smyczkową

Sinfonietta nr 2

Mikołów – XXII Festiwal Mikołowskie Dni Muzyki

30.06.2012

Wojciech Kilar

Orawa, Krzesany

muzyka do filmów: Smuga cienia, Zazdrość i medycyna, Kronika wypadków miłosnych, Zemsta, Dziewiąte wrota, Ziemia obiecana, Pan Tadeusz, Przypadek, Śmierć i dziewczyna, Pianista

Konin, plac Wolności

13.07.2012

Wojciech Kilar

Missa pro pace

Częstochowa, Bazylika Jasnogórska

14.07.2012

Wojciech Kilar

IV Symfonia Sinfonia de motu

Siwa mgła na baryton i orkiestrę

Krzesany

Katowice

Noc Kilara – w 80. rocznicę urodzin Wojciecha Kilara

14.07.2012

Wojciech Kilar

Agnus Dei z muzyki do filmu Król ostatnich dni

Lament

Veni Kreator na chór mieszany i smyczki

jw.

14.07.2012

Wojciech Kilar

Missa pro pace

Noc Kilara – w 80. rocznicę urodzin Wojciecha Kilara, koncert dla mieszkańców miasta Katowice

14.07.2012

Wojciech Kilar

Muzyka do filmów: Lalka, Jutro Meksyk, Dotknięcie ręki, Dziewiąte wrota, Dracula

Katowice, kinoteatr Rialto

14.07.2012

Wojciech Kilar

IV Symfonia Sinfonia de motu na sopran, baryton, chór i orkiestrę

Siwa mgła na baryton i orkiestrę

Krzesany

Katowice, Akademia Muzyczna

29.09.2012

Joanna Woźny

 

Krzysztof Wołek

Loses na orkiestrę (pierwsze wykonanie w Polsce)

The Body na duży zespół, dwa soprany i dwa barytony (prawykonanie)

Warszawa, 55. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”

4.10.2012

Aleksander Nowak

 

Karol Szymanowski

Król Kosmosu znika, koncert na orkiestrę, nici i fortepian

Pieśń Roxany z II aktu opery Król Roger op. 46 (instr. Grzegorz Fitelberg)

Katowice

12.10.2012

Karol Szymanowski

Krzysztof Penderecki

I Koncert skrzypcowy op. 35

III Symfonia

Katowice – 130. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego

18.10.2012

Piotr Warzecha

Aleksander Lasoń

Ripetizioni na orkiestrę

I Symfonia na instrumenty dęte, perkusję i dwa fortepiany

Katowice, w ramach festiwalu Śląskie Dni Muzyki Współczesnej

28.10.2012

Zygmunt Stojowski

Rapsodia symfoniczna op. 23

Katowice

 

Zbigniew Bagiński

Koncert skrzypcowy

Nagranie archiwalne

 

Zbigniew Bujarski

Peirene na orkiestrę

jw.

 

Zbigniew Bujarski

Similis Greco I

jw.

 

Andrzej Krzanowski

I Symfonia

jw.

 

Karol Lipiński

II Koncert skrzypcowy D-dur „Wojskowy”

jw.

 

Piotr Moss

D'un silence... koncert na klarnet i orkiestrę

jw.

 

Zygmunt Noskowski

III Symfonia F-dur „Od wiosny do wiosny”

jw.

 

Aleksander Nowak

Breaking News

jw.

 

Andrzej Panufnik

Koncert na fagot i orkiestrę

jw.

 

Andrzej Panufnik

Sinfonia concertante na flet, harfę i orkiestrę

jw.

 

Kazimierz Serocki

Sonatina na puzon i orkiestrę

jw.

 

Mieczysław Weinberg

II Symfonia op. 30 na orkiestrę smyczkową

jw.

 

Mieczysław Weinberg

XVII Symfonia „Memory” op. 137

jw.

 

 

Polska Orkiestra Radiowa

DATA (w przypadku koncertów)

KOMPOZYTOR

TYTUŁ

UWAGI

29.01.2012

Zygmunt Noskowski

 Mieczysław Karłowicz

Maciej Zieliński

Fantazja góralska (współczesne prawykonanie)

Koncert skrzypcowy A-dur

 V Symfonia (prawykonanie)

Warszawa, Studio Koncertowe PR

04.03.2012

Ignacy Zalewski

Paweł Buczyński

 Dariusz Przybylski

Aleksander Kościów

Maciej Zieliński

 Tomasz Jakub Opałka

Anger for orchestra

Litania na orkiestrę symfoniczną

Katabasis na ork. symfoniczną

Voces na małą ork. symfoniczną

Barocode I

Vitality concerto for percussion & orchestra

Warszawa, Studio Koncertowe PR

Generacje XV – Młodzi kompozytorzy na urodziny Dwójki

22.04.2012

Stefan Poradowski

Koncert na kontrabas i orkiestrę

Warszawa, Studio Koncertowe PR

28.04.2012

Krzysztof Herdzin

Concertino na fortepian i orkiestrę, Preludium Asertywne i Nieasertywna Toccata, Olender, Szkice zimowe na orkiestrę, Consolation na saksofon tenorowy i orkiestrę, Hopin' For Somethin' na saksofon sopranowy i orkiestrę smyczkową, Bajkowe opowieści na flet i orkiestrę smyczkową, Narracje na saksofon altowy i orkiestrę

Warszawa, Studio Koncertowe PR

koncert autorski kompozytora Krzysztofa Herdzina

13.05.2012

Henryk Pachulski

Suita pamięci Piotra Czajkowskiego op. 13

Warszawa, Studio Koncertowe PR

17.06.2012

Maciej Zieliński

Józef Wieniawski

Witold Maliszewski

Elemen T (prawykonanie)

Koncert fortepianowy g-moll op. 2

I Symfonia g-moll op. 8

Warszawa, Studio Koncertowe PR

26.08.2012

Fryderyk Chopin

Henryk Wieniawski

 Józef Wieniawski

 Wojciech Kilar

Fuga a-moll (opr. na smyczki)

Koncert skrzypcowy d-moll op. 22

Koncert fortepianowy g-moll op. 20

Orawa i Polonez z muzyki do filmu Pan Tadeusz

Warszawa, Studio Koncertowe PR

Festiwal Chopin i jego Europa

16.09.2012

Stanisław Moniuszko

 

 Zygmunt Noskowski

Muzyka baletowa do opery Wesołe kumoszki z Windsoru O. Nicolaia; arie, duety i fragmenty instrumentalne z oper: Halka, Hrabina, Rokiczana i Straszny Dwór

Perły moniuszkowskie (1903)

Warszawa, Studio Koncertowe PR

01.10.2012

 

Od Kapera do Kilara – muzyka w polskim filmie

Warszawa, Studio Koncertowe PR – Koryfeusz Muzyki Polskiej

21.10.2012

Antoni Stolpe

Uwertura a-moll

Warszawa, Studio Koncertowe PR

10.11.2012

Czesław Marek

Szymon Laks

Mikołaj Górecki

Ignacy Feliks Dobrzyński

Suita op. 25

Poemat na skrzypce i orkiestrę

Concerto-Notturno

 I Symfonia B-dur op. 11

Warszawa, Filharmonia Narodowa

09.12.2012

Władysław Żeleński

Witold Lutosławski

W Tatrach

Chantefleurs et chantefables

Warszawa, Studio Koncertowe PR

 

Ignacy Feliks Dobrzyński

Monbar czyli flibustierowie

Płyta CD

 

Orkiestra Kameralna PR „Amadeus”

DATA (w przypadku koncertów)

KOMPOZYTOR

TYTUŁ

UWAGI

 

Krzysztof Meyer

Koncert na gitarę, kotły i orkiestrę smyczkową (prawykonanie)

Nagranie archiwalne

 

Mieczysław Weinberg

 

Concertino op. 42

Rapsodia mołdawska op. 47 nr 3 (prawykonanie wersji z orkiestrą smyczkową)

jw.

 

Aleksander Tansman

Hommage a Manuel de Falla (prawykonanie opracowania na gitarę i orkiestrę kameralną)

jw.

 

Mikołaj Górecki

 

Divertimento na ork. smyczkową

Pożegnanie

jw.

 

Sebastian Krajewski

Koncert na obój i smyczki (prawykonanie)

jw.

 

Szymon Laks

III Kwartet smyczkowy (opr. A. Duczmal – prawykonanie)

jw.

07.01.2012

Miłosz Bembinow (opr.)

Dziecię narodzone – suita kolędowa

Tarnów, 2. Tarnowski Koncert Noworoczny

15.01.2012

Romuald Twardowski

 Szymon Laks

Mieczysław Weinberg

Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową

IV Kwartet smyczkowy (opr. A. Duczmal)

Concertino op. 42

Poznań, Aula UAM

11.03.2012

Henryk Wieniawski

Legenda (opr. Agnieszka Duczmal)

Poznań, Aula UAM

22.04.2012

Stanisław Moniuszko

II Kwartet smyczkowy (opr. Agnieszka Duczmal)

Poznań, Aula UAM

20.05.2012

Mieczysław Karłowicz

Serenada op. 2

Nowogrodziec, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J.I. Schnabla”

27.05.2012

Sławomir Czarnecki

Koncert jurajski op. 42

Poznań, Aula UAM

05.06.2012

Jan A.P. Kaczmarek

Muzyka filmowa

Konin, Koncert galowy z okazji Roku Jana A.P. Kaczmarka

30.06.2012

Adam Jarzębski

Romuald Twardowski

Mikołaj Górecki

 Mieczysław Karłowicz

Wojciech Kilar

Tamburetta

 Koncert skrzypcowy

Divertimento na ork. smyczkową

Serenada op. 2

 Orawa

Toruń, Sala Wielka Dworu Artusa, Festiwal Europa Toruń. Muzyka i architektura

23.09.2012

Fryderyk Chopin

Koncert fortepianowy f-moll op. 21

Izabelin, 8. Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina” (projekt „Drogi Inspiracji”)

12.10.2012

Ignacy Jan Paderewski

Mieczysław Karłowicz

Pieśń F-dur (opr. A. Duczmal)

 Serenada op. 2

Września, Ośrodek Kultury,

projekt „Drogi Inspiracji”

21.10.2012

Szymon Laks

Barbara Kaszuba

III Kwartet smyczkowy

Recytatyw

Poznań, Aula UAM

24.10.2012

26.10.2012

28.10.2012

Adam Jarzębski

Fryderyk Chopin

Tamburetta

Koncert fortepianowy f-moll op. 21

Lwów, Charków, Kijów, projekt „Polsko-ukraińskie dialogi muzyczne”

11.11.2012

Ignacy Jan Paderewski

Mieczysław Karłowicz

Pieśń F-dur (opr. A. Duczmal)

Serenada op. 2

Krotoszyn, Ośrodek Kultury,

Koncert z okazji Dnia Niepodległości

29.11.2012

Jan A.P. Kaczmarek

Wojciech Kilar

Muzyka filmowa

Muzyka filmowa; Orawa

Tokio, Festiwal Filmu Polskiego

Koncert z okazji 80. urodzin Wojciecha Kilara

 

TVP Kultura

TVP Kultura jest specjalistycznym kanałem Telewizji Polskiej SA „poświęconym popularyzacji i upowszechnianiu różnych dziedzin kultury i sztuki oraz edukacji w zakresie znajomości dzieł kultury i sztuki i umiejętności ich odbioru”.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swym rocznym sprawozdaniu podkreśliła, że „zawartość programu była generalnie zgodna z planem, tzn. nadawano wszystkie zaplanowane kategorie audycji”. Nadawany średnio 22 godziny na dobę (tj. 8001 godzin rocznie), poświęca w swojej ofercie programowej jedynie kilka procent na muzykę poważną. W planie programowym na rok 2012 było to 4%, ale zrealizowano jedynie… 2%, czyli połowę założonego czasu emisji. Znaczną część czasu antenowego przeznaczonego na muzykę poważną zajmowały emisje licencyjnych programów zakupionych za granicą, na przykład cyklu symfonii Mahlera pod batutą Leonarda Bernsteina czy oper Wolfganga Amadeusza Mozarta. TVP Kultura przypominała również materiały własne, przede wszystkim występy laureatów ostatnich Międzynarodowych Konkursów im. Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego (w różnych pasmach antenowych). W ofercie programowej związanej z polską kulturą muzyczną zwracał uwagę cykl dokumentów poświęconych kompozytorom i artystom [1]. Szczególnie uhonorowany został Kazimierz Serocki, którego 90. rocznica urodzin przypadała 3 marca (2/3 marca: „Noc z Kazimierzem Serockim” – przypomniane zostały utwory: Fantasmagoria, Fantasia elegiaca, Pianophonie). Z punktu widzenia bieżących wydarzeń muzycznych najważniejsze przedsięwzięcia programowe TVP Kultura to podkreślenie jubileuszu Wojciecha Kilara [2], a przede wszystkim ogólnopolski konkurs Młody Muzyk Roku. Nagrodą dla zwycięzcy w tym pomyślanym z rozmachem „nowoczesnym telewizyjnym show” było zaproszenie do reprezentowania Polski na Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków w Wiedniu [3]. TVP Kultura przeprowadziła również transmisję koncertu laureatów IX Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga (Katowice, 25 listopada, godz. 19.20).

Marcin Majchrowski Muzyka polska w mediach,
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

 


 

[1] Poszczególne dokumenty poświęcone zostały m.in.: Władysławowi Szpilmanowi (22.01), Witoldowi Lutosławskiemu (25.01 – emisja w rocznicę urodzin), Grażynie Bacewicz (01.02), Janowi Krenzowi (11.02), Wojciechowi Kilarowi (15.02), Karolowi Stryi (18.02), Fryderykowi Chopinowi (Okolice Chopina 22.02, Chopin – ostatnia podróż 25.02 i 17.10), Romanowi Maciejewskiemu (29.02 i 3.10), Karolowi Szymanowskiemu (24.03 i 6.10), Mieczysławowi Karłowiczowi (25.04 i 25.06), Stefanii Woytowicz (19.05), Bohdanowi Wodiczce (4.07), Janowi Krenzowi (25.07), Romanowi Padlewskiemu (01.08), Zdzisławie Donat (11.09), Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu (6.12).

[2] 17 lipca, w rocznicę urodzin W. Kilara, w programie TVP Kultura znalazły się: 60-minutowy film Muzyka – portret kompozytora oraz odtworzenie koncertu inauguracyjnego Festiwalu Gaude Mater 2012 z Bazyliki Jasnogórskiej w Częstochowie z utworami Kilara. 9 sierpnia wyemitowano koncert muzyki filmowej Kilara, 12 września – September Symphony (nagranie z 2003 roku), a 4 sierpnia program zatytułowany „Jestem obecny – Wojciech Kilar”.

[3] Finał krajowych eliminacji odbył się 4 kwietnia w Studiu Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskiego i był transmitowany na antenie TVP Kultura. Stacja transmitowała również finałowy wieczór Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków – Wiedeń 2012 (w piątek, 11 maja, godz. 21.20).

Kategorie

hip-hop / pop / rock / alternatywa Muzyka klasyczna