Muzyka tradycyjna na płytach (2011)

Rok 2011 przyniósł kilka bardzo ważnych wydawnictw płytowych z muzyką tradycyjną. Jednym z nich są Pieśni ze Kożyna, wydane przez białostockie Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (inicjatorka – Julita Charytoniuk). Płyta ta zajęła II miejsce na konkursie Fonogram Źródeł 2011.

Jest to zapis repertuaru pieśniowego i opowieści dwóch śpiewaczek z wymienionej wsi. Stowarzyszenie w tymże roku zorganizowało także warsztaty „Wyśpiewać podlaską tradycję – ze wsi do miasta”.

Od kilku lat prężnie rozwija się wydawnictwo Andrzeja i Małgorzaty Bieńkowskich "Muzyka Odnaleziona".

Wydawnictwo "In Crudo", istniejące przy Stowarzyszeniu „Dom Tańca” w Warszawie, w 2011 roku wydało dwie znaczące płyty – długo oczekiwaną, drugą część (pierwsza – 2002) albumu Jest drabina do nieba oraz Spod niebieskiej góry. Płyty te noszą znamię pomysłodawcy wydawnictwa Remigiusza Mazura Hanaja, który nie tylko jest animatorem ruchu in crudo, muzykiem, organizatorem, filozofem i filmowcem, ale też do wszystkiego, czym się zajmuje, dodaje cząstkę swojej osobowości, niezwykłą afirmację dla świata, a także tak niezmiernie deficytowy dziś szacunek do ludzi, w których sztukę wnika. I nie jest to jakaś wartość poboczna, dla mnie jest ona pierwszoplanowa.

Monika Mamińska-Domagalska Muzyka tradycyjna,
w: Muzyka polska 2011. Raport roczny, Warszawa 2013

Kategorie

Edukacja muzyczna Muzyka klasyczna