Polska Fundacja Muzyczna

Polska Fundacja Muzyczna została powołana do istnienia w listopadzie 2003 roku. Jej jedynym celem statutowym jest "niesienie pomocy Ludziom Muzyki, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych".

Od momentu rozpoczęcia działalności w maju 2004 roku PFM prowadzi akcje pomocowe na rzecz konkretnych osób, które z powodu chorób, bądź zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja obejmuje swoim patronatem wydawnictwa i wydarzenia organizowane na rzecz artystów potrzebujacych wsparcia. Ponadto gromadzi środki, które tworzą specjalny Fundusz Pomocowy, będący w gotowości do bieżącegoreagowania w skali i przypadkach mniej problemowych. Pomoc taka jest sformalizowana w oparciu o regulamin i precyzyjne dane o tym, kto, w jakich sytuacjach i na co może liczyć ze strony PFM.

W latach 2004-2014 Polska Fundacja Muzyczna posiadała status organizacji pożytku publicznego.

Organem uchwałodawczym, opiniotwórczym, inicjatywnym i nadzorczym jest Rada Fundacji, pod przewodnictwem Jakuba Sienkiewicza. W skład Rady PFM wchodzą również: Magda Umer, Kayah, Andrzej Korczak i Andrzej Puczyński. Założenia przyjęte przez Radę PFM wprowadza w życie Zarząd, którego Prezesem jest Tomasz Kopeć.

Więcej informacji - na stronie internetowej Fundacjihttp://polskafundacjamuzyczna.blogspot.com/

opr. Anna Iwanicka-Nijakowska
2017-09-02

Kategorie

Finansowanie Rynek muzyczny