Prace doktorskie obronione w 2011 roku (wykaz)

Wykaz prac doktorskich z dziedziny muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2011 (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

 • Monika Brewczak: Znaczenie doboru repertuaru dla rozwoju artystycznego chóru na przykładzie Zespołu Wokalnego SOUL. Promotor: prof. Elżbieta Wtorkowska (AM Bydgoszcz)
 • Izabela Tomaszewska: Chopin w muzyce chóralnej. problematyka wykonawcza i interpretacyjna. Promotor: prof. Elżbieta Wtorkowska (AM Bydgoszcz)

 

AKADEMIAMUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

 • Magdalena Owczarek: Emocje w muzyce i interpretacji muzyki ruchem na przykładzie wybranych utworów. Promotor: kw. II st. Barbara Gruberne-Bernacka, prof. AT w Warszawie

Wydział Wokalno-Aktorski

 • Patrycja Krzeszowska-Kubit: Wybór liryki wokalnej Karola Mroszczyka – szczególna rola poezji stanowiącej źródło inspiracji kompozytora. Promotor: prof. Grażyna Krajewska-Ambroziak z AM Łódź

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

 • Alina Błońska: Język kompozytorski a inspiracja w utworze Światłość w ciemności. Promotor: prof. AM dr hab. Krystian Kiełb
 • Dobromiła Diana Jaskot: Adaptacja spektralnych i mikrochordalnych zjawisk akustycznych oraz procesów cyfrowej analizy i transformacji dźwięku w muzyce instrumentalnej na przykładzie Echeverii na wielką orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. AM dr hab. Krystian Kiełb

Wydział Instrumentalny

 • Tomasz Głuchowski: Muzyka organowa Jana Pieterszoona Sweelincka – muzealny relikt czy niewyczerpane źródło inspiracji dla organisty XXI wieku. Promotor: ad. II st. prof. UMFC Magdalena Czajka (Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie)
 • Waldemar Gromolak: Prawidłowe opanowanie gitarowych technik apoyando oraz tirando kluczem do swobodnego wyrażania myśli muzycznych. Promotor: prof. Piotr Zaleski

Wydział Edukacji Muzycznej

 • Aleksandra Maciejczyk: Kształcenie głosu w śpiewie zespołowym na przykładzie wybranej literatury muzyki sakralnej. Promotor: prof. Mirosława Knapik (Uniwersytet Śląski – Katowice)

 

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

 • Christian Bährens (Berlin, Niemcy): Problematyka wykonawcza Utrecht Te Deum Georga Fridricha Händla w aspekcie budowy formalnej i interpretacji treści utworu. Promotor: dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzwyczajny UKW

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Jacek Kraszewski: Requiem Gabriela Faure – problemy wykonawcze w pracy ze studentami Akademii Sztuki w Szczecinie. Promotor: prof. nadzw. Czesław Grabowski
 • Tadeusz Mazurek: Dziesięć tańców polskich i Gry weneckie Witolda Lutosławskiego w aspekcie sztuki wykonawczej. Promotor: prof. UWM Marcin Wawruk

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 • Ks. Zbigniew Stępniak: Studium repertuaru wybranych polskich chórów akademickich w dwudziestoleciu 1980-2000. Promotor: dr hab. Stanisław Dąbek

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Aneta Markuszewska: Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (1699-1714). Promotor: Alina Żórawska-Witkowska
 • Sylwia Zabieglińska: Schönberg i Kandinsky – wzajemne związki postaw estetycznych i środków wyrazu. Promotor: Zbigniew Skowron

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

 • Mikołaj Rykowski: Harmoniemusik – społeczny i artystyczny fenomen kultury muzycznej Europy środkowej w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Ewa Schreiber: Wyobraźnia metaforyczna i jej przejawy we współczesnej myśli o muzyce i twórczości kompozytorskiej. Koncepcje Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Grisey’a. Promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

 • Małgorzata Bornowska: Wybrane zagadnienia z zakresu interpretacji dzieł wokalno-instrumentalnych na przykładzie Quatre motets pour un temps de penitence Francisa Poulenca oraz Requiem C-dur Charlesa Gounoda. Promotor: Dr hab. Warcisław Kunc, prof AM w Poznaniu.
 • Sylwia Fabiańczyk-Makuch: Marynistyka w literaturze chóralnej w twórczości kompozytorów XX i XXI w. Promotor: dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała, prof. UMFC
 • Maria Gabryś: Analiza i interpretacja wybranych utworów fortepianowych W.A. Mozarta w świetle retoryki jego oper. Promotor: Elżbieta Tarnawska, prof. UMFC
 • Agata Góreczna-Jakubczak: Chóralne utwory liturgiczne ks. Antoniego Chlondowskiego. Wybrane zagadnienia wykonawcze. Promotor: dr. Maria Wacholc, prof. UMFC
 • Paweł Gusnar: Realizacja elementów muzyki jazzowej w literaturze saksofonowej na przykładzie trzech sonat na saksofon i fortepian: Phila Woodsa, Billa Dobbinsa i Ramona Rickera. Promotor: Zbigniew Płużek, prof. UMFC
 • Iwona Hossa-Derewecka: Archetypiczny obraz kobiety w życiu i twórczości Karola Szymanowskiego – analiza porównawcza wybranych partii sopranowych pogłębiona własnym doświadczeniem wykonawczym. Promotor: dr hab. Wojciech Maciejowski, prof. AM
 • Izabela Kłosińska: Głos ludzki w kompozycjach sakralnych Wojciecha Kilara na przykładzie Magnificat. Promotor: prof. Jerzy Knetig
 • Grzegorz Piotr Kołodziej: Różnorodność charakterologiczna postaci Figara, Papagena, Don Giovanniego, kreowanych przez głos barytonowy w operach Wolfganga Amadeusza Mozarta w oparciu o zarejestrowane wykonania sceniczne omawianych partii w operach Wesele Figara, W krainie czarodziejskiego fletu, Don Giovanni. Promotor: dr hab. Ewa Iżykowska-Kłosiewicz, prof. UMFC
 • Agnieszka Kozło: Ewolucja formy sonatowej w polskiej muzyce kameralnej na wiolonczele i fortepian, na przykładzie sonat Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego i Witolda Szalonka. Promotor: prof. Andrzej Bauer
 • Bogusław Kręgielewski: Rytm i jego realizacja w koncercie Mazowsza w oparciu o Naukę o rytmie muzycznym Witolda Rudzińskiego. Promotor: prof. Ryszard Dudek
 • Anna Moniuszko: Barokowe dzieło operowe w aspekcie współczesnej praktyki wykonawczej na przykładzie Dydony i Eneasza Henry’ego Purcella. Promotor: dr hab. Wioletta Miłkowska
 • Aldona Nawrocka-Woźniak: Dyspozycja elementów muzycznych a proces kształtowania formy w Sinfonii contertante per tromba ed orchestra. Promotor: prof. Marian Borkowski
 • Agnieszka Przemyk-Bryła: Sonata w twórczości Siergieja Rachmaninowa. Promotor: prof. Alicja Paleta-Bugaj
 • Jolanta Quattrini: Zagadnienia interpretacji wybranych partii sopranowych w operach włoskich opera seria okresu późnego klasycznego i romantyzmu. Promotor: prof. Kazimierz Pustelak
 • Jacek Rogala: Współpraca dyrygenta z kompozytorem, solistą i reżyserem dźwięku podczas realizacji nagrań wybranych utworów cyklu płytowego „Album Polski”. Promotor: prof. Marek Pijarowski
 • Beata Szebesczyk: Inspiracja polską muzyką ludową w twórczości kompozytorów współczesnych na przykładzie Pieśni zielonych Tadeusza Szeligowskiego, Piosenek ludowych Edwarda Pałłasza oraz Siedmiu pieśni kurpiowskich Stanisława Moryto. Promotor: Katarzyna Jankowska Borzykowska, prof. UMFC
 • Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa: Kompromis – konieczność czy wygoda? Próba zdefiniowania granic kompromisu w wykonawstwie muzyki organowej na przykładzie twórczości organowej i kameralnej Jozefa Gabriela Rheinbergera. Promotor: Magdalena Czajka, prof. UMFC

Kategorie

Edukacja muzyczna Finansowanie