Prace doktorskie obronione w 2014 roku (wykaz)

Wykaz prac doktorskich z dziedziny muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2014 (w kolejności alfabetycznej):

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Wydział instrumentalny

 • Radosław KurekFortepian w twórczości Pawła Mykietyna: inspiracje, style, techniki. Promotor: dr hab. Jarosław Drzewiecki, prof. AM
 • Piotr OlszewskiProblemy reharmonizacyjne i metrorytmiczne w grze na gitarze na podstawie wybranych standardów. Promotor: prof. Andrzej Zubek
 • Maciej SikałaWspółczesne środki wyrazowo-interpretacyjne saksofonu tenorowego w kontekście nurtu ewolucyjnego Stright Ahead Jazz. Promotor: dr hab. Piotr Wojtasik
 • Wojciech WaleczekWybrane transkrypcje i parafrazy fortepianowe Ferenca Liszta a ich pierwowzory. Przekaz emocji zawartych w dziełach oryginalnych za pomocą środków pianistycznych. Promotor: prof. Zbigniew Raubo

Wydział dyrygentury, jazzu i edukacji muzycznej

 • Orlin BebenowWybrane problemy instrumentacji utworów dla amatorskich orkiestr dętych. Promotor: prof. Henryk Wierzchoń
 • Mariusz LatekWybrane utwory a cappella jako przykład nurtu soteriologicznego w muzyce sakralnej. Promotor: prof. Mariusz Kończal
 • Tomasz MamotPolska muzyka rozrywkowa XX-lecia międzywojennego na przykładzie wybranych utworów w autorskiej aranżacji. Analiza problematyki wykonawczej z perspektywy dyrygenta orkiestry. Promotor: prof. Andrzej Zubek
 • Danuta Zoń-CiukInspiracje folklorem w twórczości chóralnej kompozytorów związanych ze środowiskiem Śląska Cieszyńskiego. Promotor: dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. UZ

Wydział wokalno-aktorski

 • Wojciech DyngoszPartia Uroka w operze Manru Ignacego Jana Paderewskiego – studium kreacji postaci charakterystycznej. Promotor: doc. Maciej Witkiewicz, prof. AM
 • Ingrida GápováFolklor jako główne źródło inspiracji w twórczości pieśniarskiej Mikuláša Schneidera-Trnavský’ego na podstawie wybranych utworów. Promotor: prof. dr hab. Hanna Magdalena Michalak
 • Monika Malec-PiotrowskaElementy sonorystyczne a interpretacja w wokalistyce jazzowej na przykładzie wybranych utworów Chicka Corei. Promotor: prof. dr hab. Hanna Magdalena Michalak
 • Agnieszka PiassPostać gejszy w operze Giacomo Pucciniego Madama Butterfly. Aktorskie i wokalne wyzwanie dla śpiewaczki operowej. Promotor: prof. Katarzyna Rymarczyk
 • Anita Urban-Wieczorek – Baron Cygański (Der Zigeunerbaron) Johanna Straussa – operetka czy opera? Studium interpretacji partii Saffi. Promotor: dr hab. Urszula Jankowiak, prof. AM
 • Adam ZdunikowskiRozwiązania muzyczno-inscenizacyjne we współczesnym teatrze operowym na podstawie partii Hrabiego Almavivy z opery Cyrulik sewilski Gioacchino Rossiniego. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Stengert

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Wydział instrumentalny

 • Jarosław TarnawskiMuzyczne przedstawienie prawd teologicznych w cyklu organowym Méditations sur le Mystere de la Sainte Trinité Oliviera Messiaena. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Karolak
 • Paulina PorazińskaEwolucja pierwiastka wirtuozowskiego w partiach harfy w wybranych kompozycjach na skrzypce i harfę. Promotor: dr hab. Janusz Purzycki, prof. AM
 • Kornel WolakMuzyka instrumentalna baroku w repertuarze współczesnego klarnecisty. Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Nowak
 • Łukasz KrzemińskiMuzyka operowa i ludowa jako źródło inspiracji dla twórców wirtuozowskiej literatury obojowej dziewiętnastego stulecia. Promotor: dr hab. Tomasz Gubański, prof. AM
 • Krzysztof StencelWykonawstwo historyczne na waltorni na przykładzie utworów Antoniego Fenglera i Zigenheima ze zbiorów kapeli Grodziska Wielkopolskiego. Promotor: prof. dr hab. Roman Gryń

Wydział wokalny

 • Aleksandra Kamińska-RykowskaLiryka wokalna Apolinarego Szeluty wobec estetyki muzycznej epoki „Młodej Polski” – między idiomem narodowym a wartością artystyczną. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Maciejowski

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i muzyki kościelnej

 • Katarzyna Ganczarska-BoreckaWspółczesne techniki wykonawcze Porgy and Bess George’a Gershwina w koncertowym opracowaniu Roberta Russella Bennetta. Promotor: prof. dr hab. Bohdan Boguszewski

 

AKADEMIAMUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

 • Małgorzata Helena Grajter – Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena w kontekście teorii i estetyki muzyki XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 • Christian Danowicz Glissando i portamento jako środki wyrazu artystycznego w muzyce francuskiej przełomu XIX i XX wieku na podstawie wybranych utworów muzycznych. Promotor: prof. dr hab. Jarosław Pietrzak
 • Katarzyna Joanna Dziewiątkowska-Mleczko – 2012 na orkiestrę. Wybrane zagadnienia warsztatu kompozytorskiego w perspektywie idei pozamuzycznych. Promotor: prof. dr hab. Krystian Kiełb
 • Marek Bogumił Fronc Późnoromantyczne formy ostinatowe w muzyce organowej kompozytorów niemieckich jako efekt inspiracji możliwościami wyrazowymi instrumentów epoki. Zagadnienia stylistyczno-wykonawcze w wybranych utworach H. Reimanna, M. Regera i S. Karg-Elerta. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Chorosiński
 • Przemysław Jarosz Bogactwo możliwości twórczych perkusisty jazzowego operującego w stylu mainstream konsekwencją ewoluującej muzyki jazzowej. Promotor: prof. dr hab. Jacek Wota
 • Aleksandra Agnieszka Kubas-Kruk Adina w operze Napój miłosny Gaetana Donizettiego na scenie Opery Wrocławskiej. Promotor: prof. Danuta Paziuk-Zipser
 • Malwina Eleonora Lipiec Polskie kompozycje z przełomu XX i XXI wieku na harfę solo jako przykład nowego postrzegania stylu i techniki wykonawczej. Promotor: prof. Bogumiła Lutak-Modrinić
 • Agnieszka Beata Lipska-Nakoniecznik Różnice i podobieństwa między męskimi rolami sopranowymi w operach buffa i seria na przykładach oper La Finta Gardiniera oraz La Clemenza di Tito Wolfganga Amadeusza Mozarta. Promotor: prof. dr hab. Piotr Łykowski
 • Sebastian Łukasz Ładyżyński Nowa forma muzyczna w polistylistycznym kontekście intermedialnym w utworze Inspirations. Promotor: prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
 • Małgorzata Wieland Rola i dobór merytoryczny polskiej literatury wokalnej a kształtowanie muzyka wokalisty na etapie szkoły muzycznej II stopnia. Promotor: prof. Barbara Ewa Werner
 • Grzegorz Wierzba Koncert na dwa flety, klawesyn i orkiestrę smyczkową jako przykład jednoczesnego zastosowania różnych technik kompozytorskich. Promotor: prof. Jan Wichrowski
 • Adam Wolny Fundamentalne znaczenie twórczości solistycznej i kameralnej na róg Wolfganga Amadeusza Mozarta w rozwoju możliwości wirtuozowskich tego instrumentu. Promotor: prof. Mieczysław Stachura

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Wydział kompozycji, interpretacji, edukacji i jazzu

 • Kamil PawłowskiKoncert na fagot i zespoły instrumentalne. Promotor: prof. Eugeniusz Knapik

Wydział wokalno-instrumentalny

 • Marcela Halmova Rozwój literatury akordeonowej w Czechach i na Słowacji w oparciu o wybrane przykłady. Promotor: prof. Joachim Pichura
 • Marta Macierzyńska Transformacje stylistyczne w kontekście kolorystyki brzmienia i wyrazowości kompozycji fortepianowych Karola Szymanowskiego. Promotor: prof. Maria Korecka-Soszkowska
 • Romana Orłowska Suita na duet fortepianowy w twórczości kompozytorów francuskich pierwszej połowy XX wieku na przykładzie Ma mère l’Oye Maurice’a Ravela, En blanc et noir Claude’a Debussy’ego i Scaramouche Dariusa Milhaud. Dramaturgia i jej realizacja pianistycznymi środkami wykonawczymi. Promotor: prof. Elżbieta Tarnawska
 • Hubert Salwarowski Nowatorstwo warsztatu kompozytorskiego w sonatach „wojennych” nr VI, VII i VIII Sergiusza Prokofiewa. Promotor: prof. Monika Sikorska-Wojtacha
 • Piotr Sałajczyk – Maski i Metopy Karola Szymanowskiego. Tekst nutowy a jego konkretyzacja dźwiękowa. Promotor: Wojciech Świtała, prof. AM
 • Adam Szerszeń Aleksander Puszkin a Piotr Czajkowski. Obraz XIX wiecznej Rosji w kontekście zetknięcia literatury z muzyką. Promotor:  dr hab. Agata Kobierska, prof. AM
 • Marcin Świątkiewicz Muzyka gestu: idiom recytatywu i swobodnej fantazji w koncertach klawesynowych Johanna Gottfrieda Müthela. Promotor: prof. Marek Toporowski
 • Marek Walarowski Nowa przestrzeń wyrazowa pianistyki jazzowej w odniesieniu do własnych poszukiwań twórczych. Promotor: dr hab. Wojciech Niedziela, prof. AM
 • Krzysztof Wąsik Transkrypcje na kontrabas i fortepian Sonaty wiolonczelowej e-moll op.38 Johannesa Brahmsa i Sonaty skrzypcowej A-dur Cesar’a Francka źródłem wzbogacającym sztukę wykonawczą w rozwoju solistycznych aspiracji na podstawie interpretacji własnej. Promotor: dr hab. Waldemar Tamowski, prof. AM
 • Dariusz Ziółek Możliwości sonorystyczne gitary basowej a współczesne techniki wykonawcze na przykładzie kompozycji własnych. Promotor: dr hab. Bernard Maseli, prof. AM

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział instrumentalny

 • Jarosław GałuszkaUwarunkowania historyczne i kulturowe rozwoju literatury akordeonowej w Polsce i Japonii na przykładzie twórczości Andrzeja Krzanowskiego, Toshio Hosokawy, Yuji Takahashi’ego oraz Keiko Harady. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Rosińska
 • Jerzy MałekOblicza współczesnej trąbki jazzowej w kontekście autorskiej twórczości Jerzego Małka. Promotor: kwal. II st. Szymon Pawłowski, prof. AM
 • Kyeong-Yeon SeoKształtowanie się stylu romantycznego w muzyce fortepianowej Beethovena i Schuberta na przykładzie ich wybranych sonat. Architektonika cyklu jako problem wykonawczy. Promotor: prof. dr hab. Marek Mizera
 • Tomasz SzczęsnySposoby kształtowania dźwięku w romantycznej Sonacie g-moll op. 19 na fortepian i wiolonczelę Siergieja Rachmaninowa i postromantycznej Sonacie op. 6 na wiolonczelę i fortepian Samuela Barbera. Podobieństwa i analogie. Różnice i przeciwieństwa. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Sperski
 • Anna Wandtke-WypychWybrane sonaty skrzypcowe Sergiusza Prokofiewa – analiza stylu. Promotor: prof. Krystyna Jurecka
 • Andrzej WojciechowskiWirtuozi klarnetu i ich wpływ na powstanie Kwintetu klarnetowego KV 581 Wolfganga Amadeusza Mozarta, op. 115 Johannesa Brahmsa oraz Kwartetu na klarnet i trio smyczkowe Krzysztofa Pendereckiego. Promotor: prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
 • Paweł ZagańczykTango jako inspiracja dla współczesnych kompozytorów na podstawie kompozycji J. Tiensuu, U. Rojko, K. Olczaka, P. O. Haapanena, G. Stablera, M. Ishii, J. J. Mosaliniego. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Rosińska

Wydział wokalno-aktorski

 • Roma Ambroziewicz-OwsińskaPartia Violetty Valery jako ilustracja ewolucji stanów emocjonalnych tytułowej bohaterki opery Giuseppe Verdiego La Traviata. Promotor: prof. Piotr Kusiewicz
 • Beata Koska Postać Romiossini w operze Kostas Kariotakis (I Metamorfosis tou Dionisou) (Metamorfozy Dionizosa) Mikisa Theodorakisa jako uosobienie tego co prawdziwie greckie. Promotor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski  
 • Elżbieta Macierewicz Określenie roli teatralnych środków interpretacji w kształtowaniu autorskiej wizji wykonawczej na przykładzie 9 pieśni Stanisława Niewiadomskiego do słów Marii Konopnickiej pt. Jaśkowa dola. Promotor: prof. dr hab. Leszek Skrla
 • Tatiana Szczepankiewicz W nurcie muzyki narodowej. Twórczość wokalna Karola Kurpińskiego (na wybranych utworach). Promotor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski

Wydział dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu

 • Brian FentressGospel Music repertoire as material for artistic activity in conducting / Repertuar Muzyki Gospel jako tworzywo do działań artystycznych w aspekcie pracy dyrygenta. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Agata PawłowskaSpecyfika pracy z chórami poszczególnych stopni edukacji muzycznej na podstawie dzieła Mass of the Children John’a Rutter’a. Promotor: dr hab. Anna Tarnowska

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Wydział twórczości, interpretacji i edukacji muzycznej

Dyrygentura

 • Lucia BérešovaPieśni maryjne XX i XXI wieku w twórczości kompozytorów polskich i katalońskich. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Dawid KuszForma mszy w aspekcie liturgicznym, muzycznym i wykonawczym na przykładzie XVIII- i XIX-wiecznych muzycznych zbiorów OO. Dominikanów  w Gidlach. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
 • Katarzyna Sobas-KlocekMiędzy słowem a muzyką. Wybrane dzieła chóralne a cappella Stanisława Wiechowicza. Promotor: prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 • Joanna Wójtowicz – Pan Marimba Marty Ptaszyńskiej – opera dziecięca. Z problematyki dziełowej i wykonawczej. Promotor: dr hab. Sławek Adam Wróblewski, prof. UMFC

Kompozycja

 • Zaid Jabri – Love and Mercy na chór i wielką orkiestrę symfoniczną do słów Grzegorza Bar Hebraeusa. Technika rozszerzającej się serii w odniesieniu do dawnej religijnej muzyki syryjskiej. Promotor: prof. Krzysztof Penderecki
 • Jarosław PłonkaWspółczesne techniki gry na instrumentach smyczkowych w kompozycji lightly touched / heavily pressed na wiolonczelę i zespół instrumentalny. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Widłak

Teoria muzyki

 • Karolina JaroszPolska miniatura skrzypcowa od Karola Lipińskiego do Grażyny Bacewicz. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski
 • Katarzyna KaczmarczykRelacje malarstwa i muzyki w polskiej twórczości instrumentalnej drugiej połowy XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
 • Natalia SzwabMiędzy tradycją a awangardą. Muzyka Pawła Szymańskiego. Promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka

Wydział instrumentalny

 • Wiktoria Chrobak-MielecTradycyjna muzyka gamelanowa jako źródło inspiracji współczesnych kompozytorów na przykładzie wybranych kompozycji z literatury perkusyjnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Pilch
 • Irena Czubiek-DavidsonHarfa w brytyjskiej muzyce wokalnej XX wieku w aspekcie sonorystycznym i wykonawczym. Promotor: prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois
 • Wojciech FedkowiczDrum’n’bass. Wpływ gatunku na styl gry na zestawie perkusyjnym. Promotor: prof. dr hab. Jan Pilch
 • Andrzej KrawiecStatus transkrypcji muzycznej oraz jej aspekty wykonawcze. Próba wyznaczenia perspektywy rozwoju muzyki gitarowej w I połowie XX wieku w świetle twórczości awangardowej. Promotor: dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 • Miłosz MączyńskiOblicza dialogu muzycznego w literaturze gitarowej XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Janusz Sochacki
 • Piotr RóżańskiIdea wariacyjności wobec różnorodności stylistycznej. Perspektywa wykonawczo-interpretacyjna solowych fortepianowych utworów wariacyjnych XX wieku. Promotor: prof. Ewa Bukojemska
 • Paweł SoleckiMiędzy tradycją a nowoczesnością – wokół zagadnień interpretacyjnych muzyki kompozytorów afroamerykańskich. Studia nad utworami kameralnymi z udziałem fagotu i na fagot solo. Promotor: prof. dr hab. Marek Mleczko
 • Wiesław SurułoInterpretacja utworów fletowych Meyera Kupfermana w kontekście wpływu techniki serialnej, jazzu i muzyki etnicznej na język muzyczny kompozytora. Promotor: prof. Kazimierz Moszyński
 • Paulina TkaczykStylistyczna różnorodność w twórczości Christlieba Siegmunda Bindera na przykładzie zbioru sonat klawesynowych op. 1 – między barokiem a klasycyzmem. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Białko
 • Katarzyna VernetPierwiastek wirtuozowski jako determinanta twórczości i kształtowania stylu Maurycego Moszkowskiego na przykładzie utworów fortepianowych wybranych z całej twórczości kompozytora. Promotor: prof. dr hab. Mirosław Herbowski

 

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

 • Józef Eliasz Muzyka Fryderyka Chopina inspiracją w opracowaniach i aranżacjach jazzowych. Promotor: prof. dr hab. Anna Janosz

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Piotr DębskiKultura muzyczna Kościoła p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy (XVXX w.). Promotor: ks. dr hab. Jan Chwałek, prof. KUL
 • Piotr KulitaMuzyka w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II na podstawie obrzędów w języku polskim. Promotor: ks. dr hab. Rastislav Adamko, prof. KUL
 • Tomasz LisieckiKs. Karol Mrowiec (19192011), muzykolog, pedagog, kompozytor. Studium monograficzne. Promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL
 • Krzysztof Mariusz PurzyckiRecepcja przedtrydenckich śpiewów obrzędowych w Agendzie Ceremonialnej biskupa Marcina Kromera. Promotor: ks. dr hab. Robert Michał Bernagiewicz, prof. KUL
 • Bogdan Andrzej TabiszDziałalność organomistrzowska Rodziny Englerów. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Julia Gołębiowska Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

 • Katarzyna Budnik-Gałązka Wykorzystanie elementów techniki skrzypcowej w wirtuozowskich utworach na altówkę na przykładzie Sonaty per la Grand Viola Niccolo Paganiniego, Suity op. 131 D nr 3 Maxa Regera oraz Cadenzy Krzysztofa Pendereckiego. Promotor Dorota Sroczyńska, prof. UMFC
 • Klaudia Carlos-Machej Taniec narodowy jako wartość kultury w dobie utraty polskiej państwowości w latach 1772–1918. Promotor: dr. hab. Małgorzata Komorowska
 • Agnieszka Czupryńska-Kurzawa Trendy rozwojowe w wykonawstwie partii altówki w kompozycjach kameralnych XVIII, XIX oraz XX wieku na przykładzie następujących utworów: Divertimenta F-dur KV 138 W.A. Mozarta, Sonaty Es-dur op. 5 nr 3 J. N. Hummla, Sonaty f-moll op. 120 nr 1 J. Bramhsa, VIII Kwartetu smyczkowego D. Szostakowicza. Promotor: dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk
 • Michał Dąbrowski Autorskie opracowania kolęd jako program edukacji muzycznej w środowisku akademickim zespołu chóralnego. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Zimak
 • Łukasz Godyla Tekst słowny jako jeden z wyznaczników techniki kompozytorskiej w utworze Arche na chór, orkiestrę symfoniczną i warstwę elektroniczną. Promotor: prof. Zbigniew Bargielski
 • Anna Lipiec Kolorystyka brzmieniowa jako element wyrazowy i formotwórczy w interpretacjach ruchowo-przestrzennych muzyki kompozytorów ekspresjonizmu. Promotor: dr hab. Aneta Pasternak
 • Kamil Łomasko Bel canto w wybranych utworach na kontrabas Giovanniego Bottesiniego. Promotor: prof. dr hab. Leszek Sokołowski
 • Anna Małek Środki fakturalno-techniczne i czynniki formotwórcze jako wyznaczniki stylu kompozytorskiego w utworze Second Space. Promotor: prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
 • Miłosz Pękala Postminimalizm w muzyce kameralnej na przykładzie wybranych kompozycji. Problemy wykonawcze i interpretacyjne. Promotor: prof. Edward Iwicki
 • Joanna Szczepańska-Antosik Wrażenie szorstkości dźwięku jako podstawa dysonansowości interwałów muzycznych. Promotor: dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC
 • Adam Wagner Aplikatura i smyczkowanie jako środki wyrazu artystycznego w sonatach skrzypcowych Józefa Elsnera, Ignacego Jana Paderewskiego i Zygmunta Noskowskiego. Promotor: Jan Stanienda, prof. UMFC
 • Aleksandra Wojtaszek Praca nad brzmieniem zespołu wokalnego Inspiro Ensemble jako podstawa interpretacji wybranych utworów chóralnych z różnych epok stylistycznych. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska
 • Tomasz Woźniak Formy cykliczne w literaturze trąbkowej II połowy XX wieku na przykładzie utworów na trąbkę i organy: Petra Ebena – Okna (1980), Mariana Sawy – Pascha nostra (1982), Anthony’ego Ploga – Themes on Paintings of Edward Munch (1989) oraz Philippe’a Mabboux – Triptyque. Promotor: prof. dr hab. Roman Siwek

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2015-03-28

Kategorie

Edukacja muzyczna