Prace doktorskie obronione w 2015 roku (wykaz)

Wykaz prac doktorskich z dziedziny muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2015 (w kolejności alfabetycznej):

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

 • Beata Biernikiewicz: Utwory na orkiestrę kameralną Arvo Pärta, Pēterisa Vasksa i Gija Kanczelego jako rezonans poszukiwań świata idealnego. Promotor: prof. dr hab. Paweł Radziński
 • Tomasz Gumiela: Rola fortepianowych środków ekspresji w kameralistyce wokalnej na przykładzie wybranych polskich pieśni współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Ekaterina Popowa-Zydroń
 • Sylwia Janiak: Maria Romana Statkowskiego – od partytury do realizacji scenicznej. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Wiesztordt
 • Zenon Kitowski: Klarnet w muzyce dojrzałego klasycyzmu na podstawie dzieł Franza Vincenza Krommera. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Łęgowski
 • Karol Mikołaj Pyka: Problemy wykonawcze w pracy dyrygenta z zespołem o nietypowym składzie i ze zróżnicowanym programem. Promotor: dr hab. Waldemar Sutryk
 • Marek Swatowski: Sonata na obój i fortepian w muzyce okresu powojennego. Analogie i różnice w pojmowaniu zagadnień stylistycznych, fakturalnych i znaczeniowych na przykładzie wybranych utworów Henriego Dutilleux, Francisa Poulenca i Henriego Saugueta. Promotor: dr hab. Krzysztof Wroniszewski, prof. AMFN
 • Dorota Zimna: Wariantywność obsady w twórczości instrumentalnej François Couperina. Obsada a brzmienie utworu. Promotor: prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz

 

AKADEMIAMUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

 • Carlo Jans: Przewodnik dydaktyczny na podstawie Le Chant de Linos André Joliveta. Promotor: prof. dr hab. Antoni Wierzbiński
 • Wojciech Lipiński: Gitara klasyczna w kameralnej muzyce jazzowej. Zagadnienia twórcze i wykonawcze na podstawie autorskich kompozycji oraz aranżacji wybranych utworów Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, Andrzeja Kurylewicza i Jerzego Wasowskiego. Promotor: prof. Jerzy Nalepka
 • Robert Mojsa: Kompozycje da camera jako przykład operowej tradycji estetyczno-wykonawczej włoskiego belcanta pierwszej połowy XIX wieku w wybranych miniaturach wokalnych Gioacchina Rossiniego Gaetana Dionizettiego i Vincenza Belliniego. Promotor: prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
 • Agata Piotrowska-Bartoszek: Między tradycją a awangardą. Obój w twórczości polskich kompozytorów II połowy XX wieku – problematyka wykonawcza i interpretacyjna. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kopczyński
 • Marta Śniady: „Cały świat otacza tchnienie i powietrze” – AER na klarnet i orkiestrę kameralną w świetle inspiracji muzycznych i pozamuzycznych. Promotor: dr hab. Agata Zubel-Moc

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Wydział instrumentalny

 • Krzysztof Dys: Inspiracje klasyczne w kompozycjach jazzowych na podstawie utworów i opracowań Marcina Małeckiego na fortepian, kontrabas i perkusję. Promotor: dr hab. Krzysztof Przybyłowicz, prof. AM
 • Olga Lemko: Nikołaj Medtner – Kompozytor oryginalny czy eklektyk. Promotor: prof. Alicja Kledzik
 • Ewa Mizerska: Twórczość fletowa André Joliveta jako odzwierciedlenie nowatorskich poszukiwań i poglądów estetycznych kompozytora. Promotor: prof. dr hab. Paweł Drobnik
 • Paulina Porazińska: Ewolucja pierwiastka wirtuozowskiego w partiach harfy w wybranych kompozycjach na skrzypce i harfę. Promotor: prof. Janusz Purzycki
 • Piotr Rachoń: Wybrane utwory fortepianowe Karola Szymanowskiego w transkrypcjach organowych Piotra Rachonia. Zagadnienia interpretacyjne i wykonawcze. Promotor: prof. Elżbieta Karolak
 • Rafał Rachwał: Echa folkloryzmu w muzyce saksofonowej XX wieku – zagadnienia interpretacji integralnej. Promotor: prof. dr hab. Paweł Drobnik
 • Piotr Szulc: Idiom jazzowy w sztuce perkusyjnej. Promotor: prof. dr hab. Marian Rapczewski
 • Jarosław Thiel: Opus 5 Ludwika van Beethovena: geneza, epoka, wykonanie. Promotor: prof. dr hab. Bartosz Bryła
 • Przemysław Witek: Wartości ponadczasowe w twórczości Mieczysława Weinberga na przykładzie wybranych utworów. Promotor: prof. Alicja Kledzik

Wydział wokalny

 • Joanna Orzeł: Chorałowe formuły modlitewne o Matce Bożej jako źródło inspiracji solowych kompozycji wokalnych (na przykładzie wybranych utworów). Promotor: ks. dr. hab. Robert Kaczorowski
 • Paweł Wolski: Postać Włodzimierza Leńskiego w ujęciu Aleksandra Puszkina oraz Piotra Czajkowskiego jako wyraz przemian artystyczno-kulturowych XIX-wiecznej Rosji. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Maciejowski

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i muzyki kościelnej

 • Paweł Łuczak: Elementy folkloru polskiego w wybranych kompozycjach Tadeusza Szeligowskiego. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
 • Marianna Majchrzak: Śpiew chorałowy jako źródło inspiracji dla kompozytorów renesansowych i współczesnych na podstawie wybranych utworów. Promotor: dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, prof. AM

Wydział instrumentów smyczkowych, harfy, gitary i lutnictwa

 • Aleksandra Bryła: Retoryka w wybranych sonatach na klawesyn i skrzypce J. S. Bacha. Promotor: dr hab. Mariusz Derewecki, prof. AM
 • Tomasz Kandulski: Zależności brzmieniowe instrumentów jako czynnik wpływający na dźwiękowy obraz duetu skrzypcowo-gitarowego na przykładzie wybranej literatury współczesnej. Promotor: prof. Piotr Zaleski
 • Aleksandra Nawrot: Sonorystyczne nowatorstwo w twórczości kompozytorów amerykańskich XX w. na podstawie wybranych utworów fortepianowych Charlesa Ivesa i Henrego Cowella. Promotor: dr hab. Arnold Dąbrowski, prof. AM
 • Joanna Zathey-Wójcińska: Symfoniczność faktury fortepianowej jako jeden z elementów w interpretacji sonat na skrzypce i fortepian: Richarda Straussa Es-dur op. 18 (1887) oraz Ottorino Respighiego h-moll (1917). Promotor: prof. Grzegorz Kurzyński

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Wydział instrumentalny

 • Marcin Augustyn: Sonaty Carla Philippa Emanuela Bacha na organy solo – zastosowanie środków fakturalnych, stylistycznych i interpretacyjnych jako czynników decydujących o wyborze rodzaju instrumentu klawiszowego. Promotor: prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois
 • Rafał Zbigniew Łuc: Partia akordeonu w muzyce elektroakustycznej w twórczości kompozytorów wrocławskich w latach 1999-2014. Promotor: prof. dr hab. Joachim Pichura
 • Justyna Fryderyka Skoczek: Specyficzne problemy wykonawcze związane z realizacją wyciągów fortepianowych dzieł Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Eugeniusza Knapika w kontekście oryginalnych partii fortepianu zawartych w utworach kameralnych wymienionych kompozytorów. Promotor: dr hab. Magdalena Blum, prof. AM Wrocław
 • Katarzyna Anna Zdybel-Nam: Wpływ twórczości wybranych kompozytorów francuskich XX w. na rozwój techniki gry na fagocie systemu niemieckiego. Promotor: prof. dr hab. Czesław Klonowski

Wydział wokalny

 • Marta Maria Schmidt: Wizerunek kulturowy i artystyczny Clary Schumann i Pauline Viardot jako przykład odmiennych romantycznych osobowości muzycznych na podstawie wybranych kompozycji wokalnych. Promotor: prof. dr hab. Bogdan Makal

Wydział edukacji muzycznej, chóralistyki i muzyki kościelnej

 • Joanna Danuta Pudlik: Współczesna muzyka chóralna inspirowana sacrum a kształtowanie tożsamości kulturowej. Promotor: prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Wydział kompozycji, interpretacji, edukacji i jazzu

 • Adrian Roland Robak: Gardens na orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Knapik

Wydział wokalno-instrumentalny

 • Piotr Bartosz Banasik: Romantyczne inspiracje a oryginalny język muzyczny w twórczości Franza Xavera Scharwenki na przykładzie wybranych utworów. Promotor: Zbigniew Raubo, prof. AM
 • Marta Brzezińska: Karol Szymanowski Pieśni księżniczki z baśni op. 31 i Pieśni muezina szalonego op. 42. Kontekst kulturowy. Analiza – Interpretacja. Promotor: prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk
 • Joanna Katarzyna Galon-Frant: Hiszpańskie dziedzictwo Maurice’a Ravela jako jedno ze źródeł jego artystycznych inspiracji. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Świtała
 • Justyna Jażdżyk: Ekspresja jako podstawowa kategoria interpretacyjna wybranych sonat Aleksandra Skriabina, Paula Hindemitha i Ottorino Respighiego. Promotor: dr hab. Małgorzata Furche-Jurczyk, prof. AM
 • Adam Kowalewski: Solistyczne ujęcie roli kontrabasu w kameralistyce jazzowej. Promotor: prof. dr hab. Jacek Niedziela
 • Tomasz Paweł Sadownik: W poszukiwaniu idiomu amerykańskiej muzyki narodowej. Analiza Old American Songs Aarona Coplanda oraz wybranych pieśni Charlesa Ivesa. Promotor: prof. dr hab. Jan Ballarin
 • Włodzimierz Piotr Spodymek: Wybrane utwory literatury saksofonowej oraz ich przydatność w procesie kształcenia. Promotor: prof. dr hab. Tomasz Miczka
 • Łukasz Jarosław Zimnik: Sonaty kręgu Fryderyka II Wielkiego w interpretacji na flecie współczesnym. Promotor: prof. dr hab. Marek Toporowski

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział instrumentalny

 • Monika Dżuła-Radkiewicz: Wpływ Mario Castelnuovo-Tedesco na współczesną gitarystykę. Promotor: prof. dr hab. Jan Paterek
 • Dominik Grędziński: Charakterystyka twórczości klarnetowej Eugène Bozzy na tle francuskiej literatury klarnetowej XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
 • Ewa Kaczmarek-Lewera: Formotwórcza i unifikująca rola faktury fortepianowej w aspekcie wykonawczym na podstawie wybranych dzieł György Ligeti’ego i Zygmunta Krauze. Promotor: prof. dr hab. Beata Cywińska
 • Piotr Kułakowski: Funkcje kontrabasu w kameralnych zespołach muzyki jazzowej – trio i sekstecie. Promotor: prof. dr hab. Leszek Sokołowski
 • Marta Różańska: Obój w twórczości solowej i kameralnej Benjamina Brittena. Promotor: prof. dr hab. Józef Raatz
 • Alicja Różycka: Właściwości fakturalno-barwowe wybranych utworów Henryka Hubertusa Jabłońskiego w kontekście techniki wiolonczelowej XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Sperski
 • Mirosława Sumlińska: Specyfika gry w duecie fortepianowym na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej
 • Urszula Świętosława Szyryńska: Elementy klasycyzmu i romantyzmu w wybranych utworach kameralnych Johanna Nepomuka Hummla. Uwagi z perspektywy pianisty-kameralisty. Promotor: dr hab. Elżbieta Karaś
 • Małgorzata Walentynowicz: Twórczość fortepianowa Pierra Jodlowskiego w kontekście muzyki elektronicznej. Promotor: prof. Zygmunt Krauze
 • Jacek Wójcik: Wpływ technik werblowych i efektów brzmieniowych na interpretacje wybranych utworów E. Novotney'ego, Á. Mássona, F. Macareza, M. Wesley-Smitha, D. Friedmana, A. Polachowskiego oraz S. Gadda. Promotor: dr hab. Roman Kuźniak
 • Marcin Zdunik: Improwizacja jako środek poszerzenia ekspresji w muzyce. Promotor: dr hab. Tadeusz Samerek

Wydział wokalno-aktorski

 • Krzysztof Bobrzecki: Spuścizna literacka W. Szekspira jako inspiracja dla twórców liryki wokalnej I połowy XX wieku na przykładzie kompozycji Rogera Quiltera, Ericha Wolfganga Korngolda i Geralda Finiziego. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
 • Rafał Grozdew: Specyfika wykonawcza warstwy wokalnej w muzyce bułgarskiej na przykładzie wybranych pieśni Dobri Christowa. Promotor: prof. dr hab. Wiesława Maliszewska

Wydział dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu

 • Błażej Połom: Specyfika brzmienia i różnorodność problemów wykonawczych w cyklach Six Fire Songs i Les Chansons des Roses Mortena Lauridsena. Promotor: prof. dr hab. Marek Rocławski

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Wydział twórczości, interpretacji i edukacji muzycznej

 • Marcin Strzelecki: Relacje pomiędzy harmoniką a brzmieniem w muzyce XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski
 • Agnieszka Zwierzycka: Poetyka pieśni solowych Władysława Żeleńskiego. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Andrzej Mądro: Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska
 • Magdalena Mądro: W poszukiwaniu idiomu kompozytorskiego Krystyny Moszumańskiej-Nazar. Promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
 • Katarzyna Taborowska-Kaszuba: Idee formy otwartej, nielinearnej struktury hipertekstu oraz dzieła totalnego jako inspiracje do stworzenia utworu RHIZOME. Promotor: prof. dr hab. Marek Chołoniewski
 • Łukasz Pieprzyk: Falling Down jako przykład równorzędnego połączenia muzyki i obrazu we współczesnym dramacie filmowym. Promotor: prof. Krzysztof Penderecki
 • Michał Gronowicz: La folle giornata. Koncepcja kompozytorska opery. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Widłak, promotor pomocniczy: dr Mateusz Bień
 • Krzysztof Cyran: Kanon i postmodernizm w twórczości religijnej kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka

Wydział instrumentalny

 • Joanna Brzęś-Stachurska: Cerdaña – Études Pittoresques pour piano oraz Sous les lauriers roses na tle twórczości fortepianowej Déodata de Sévéraca: inspiracje hiszpańskie, wskazania wykonawcze. Promotor: dr hab. Janusz Skowron
 • Maria Dutka: Sonaty altówkowe Paula Hindemitha. Studium interpretacji i zasięgu ekspresyjnych możliwości wykonawczych. Promotor prof. Wolfgang Klos
 • Maciej Hałoń: Między intencją twórczą a interpretacją utworu perkusyjnego, na przykładzie wybranych nowo powstałych kompozycji. Promotor prof. dr hab. Jan Pilch
 • Paweł Kubica: Wybrane utwory fortepianowe wybitnych twórców operowych. Próba charakterystyki z uwzględnieniem znaczenia pianistycznych środków wyrazowych i wykonawczych. Promotor prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała
 • Michał Maciaszczyk: Trio e-moll op. 45 Louise Farrenc w kontekście rozwoju tego gatunku instrumentalnego w XIX wieku w Europie. Promotor prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
 • Ewelina Markiel: Poetické nálady op. 85, Moravské dvojspěvy op. 32, Dumky Trio op. 90 – ekspresja różnorodnych form cyklicznych Antonína Dvořáka. Od koncepcji twórczej do interpretacji artystycznej. Promotor prof. dr hab. Andrzej Pikul
 • Oriana Masternak: Cinq Aquarelles, Le Lis i Oisillon bleu Luciena Durosoira (1878-1955) jako studium impresjonistycznych poszukiwań dźwiękowych. Promotor prof. dr hab. Roman Reiner
 • Jacek Muzyk: Standard wykonawczy solowych partii waltorni w wybranym repertuarze symfonicznym orkiestr europejskich i amerykańskich. Promotor prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski
 • Łukasz Nędza: Wpływ saksofonowej solowej muzyki Ryo Nody na rozwój literatury instrumentu w kontekście muzyki europejskiej. Kierunki, tendencje, współczesne środki wyrazu oraz problematyka wykonawcza wybranych dzieł. Promotor prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski
 • Justyna Maria Etsuko Piękoś-Kędzierska: 24 Preludia na fortepian Krzysztofa Meyera – między tradycją i awangardą. Katalog modeli ekspresyjnych, fakturalnych i środków kompozytorskich dokonany na podstawie własnej interpretacji. Promotor prof. dr hab. Andrzej Pikul
 • Maria Sławek: Twórczość Mieczysława Wajnberga. Ekspresja i styl z perspektywy wykonawczo – interpretacyjnej. Na przykładzie utworów na skrzypce i fortepian z lat 1947-1953. Promotor prof. Wiesław Kwaśny
 • Tomasz Ślusarczyk: Rozwój i znaczenie sztuki clarino na przełomie XVII i XVIII wieku w kontekście historycznej praktyki wykonawczej, na podstawie wybranych arii z koncertującą trąbką. Promotor prof. dr hab. Marcin Szelest
 • Jakub Urbańczyk: Tuba jako instrument wirtuozowski Aspekty techniczne i wykonawcze w wybranej literaturze Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Andrzeja Kurylewicza. Promotor dr hab. Zdzisław Stolarczyk
 • Paweł Węgrzyn: Ewolucja stylu Samuela Barbera na przykładzie Sonaty wiolonczelowej op. 6 i Sonaty fortepianowej op. 26 oraz Pieśni op. 10, 27, 45. Promotor prof. dr hab. Andrzej Pikul

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Urszula Ciołkiewicz-Latek: Publicystyka muzyczna i twórczość kompozytorska Stefana Kisielewskiego w świetle jego poglądów estetycznych i założeń stylistyczno-warsztatowych. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Mariusz Gradowski: Style i kierunki polskiej muzyki młodzieżowej w latach 1957-1973. Promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
 • Iwona Łodzińska: Twórczość Tadeusza Micińskiego w kontekście muzyki. Promotor: prof. dr hab. Zofia Helman-Bednarczyk

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Aneta Derkowska: Gatunki hybrydyczne w polskiej twórczości operowej II połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM
 • Anna Koszewska: Etyczna wartość muzyki w refleksji i twórczości kompozytorów XX wieku. Promotor: dr hab. Jan Stęszewski, prof. UAM
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska: Folklor muzyczny w twórczości polskich kompozytorów XX wieku (na wybranych przykładach). Promotor: dr hab. Jan Stęszewski, prof. UAM

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

 • Andrzej Brzoska: Wybrane aspekty przełożenia literackiej narracji w obraz dźwiękowy przy pomocy środków reżyserii dźwięku. Promotor: prof. Witold Osiński
 • Jakub Chachulski: Transkrypcja jako pełnoprawna forma konkretyzacji wykonawczej barokowego dzieła muzycznego: przypadek organowego wykonania klawesynowych Toccat BWV 910-916 Jana Sebastiana Bacha. Promotor: prof. Józef Serafin
 • Agata Chodyra: Rola dźwięku w dookreślaniu stanów emocjonalnych bohaterów – w filmie Matka Teresa od kotów w reżyserii Pawła Salii. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska
 • Michał Dworzyński: Wybrane poematy symfoniczne Richarda Straussa i ich problemy wykonawcze. Promotor: prof. Antoni Wit
 • Idzik Magdalena: Elementy folkloru hiszpańskiego w warstwie muzycznej i literackiej u wybranych. Manuel de Falla Siete canciones populares espaňolas i Carlos Guastavino Canciones populares. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Marczewska
 • Marek Kawiorski: Działalność koncertowa i twórczość skrzypcowa Karola Lipińskiego. Promotor: dr hab. Krystyna Juszyńska
 • Julita Kosińska: Religijna, wokalna i wokalno instrumentalna twórczość kompozytorska Mariana Sawy. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dąbek
 • Justyna Kowalska-Lasoń: Śnię sny wszystkich śniących – I Symfonia koncertująca na flet i orkiestrę symfoniczną. Promotor prof. dr hab. Marcin Błażewicz
 • Anna Krzysztofik-Buczyńska: Między klawesynem a fortepianem – różnice w interpretacji na podstawie wybranych utworów. Promotor: dr hab. Lilianna Stawarz
 • Leszek Mateusz Górecki: Droga twórcza Mariana Sawy i źródła inspiracji jego muzyki instrumentalnej. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dąbek
 • Grzegorz Nowak: Modest Musorgski – Obrazki z wystawy. Studium porównawcze orkiestracji Siergieja Gorczakowa i Maurice’a Ravela. Promotor: prof. Tomasz Bugaj
 • Jacek Pająk: Kształtowanie przestrzeni filmu Wołanie za pomocą dźwięku. Promotor: Barbara Okoń-Makowska
 • Przemysław Piekutowski: Twórczość okolicznościowa Johanna Jacoba Frobergera – konteksty biograficzne, analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Promotor: dr hab. Danuta Szlagowska
 • Rafał Sarnecki: Analiza formalna utworu Cocerto for guitar and jazz octet. Promotor: prof. dr. hab. Marcin Błażewicz
 • Jolanta Sosnowska: Twórcza rola wykonawcy w kreowaniu dzieł skrzypcowych Mariana Sawy. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Gębski
 • Temina Cadi Sulumuna: Nowe spojrzenie na interpretację wybranych wirtuozowskich utworów na harfę solo Henriette Renié na tle postawy duchowej kompozytorki. Promotor: prof. dr hab. Urszula Mazurek
 • Tomasz Jerzy Tamborski: Kreacja iluzji dźwiękowej w słuchowisku Lorda Glorsummera tragedia i wybranych częściach cyklu Legendy świętokrzyskie. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska
 • Sebastian Wypych: Style oraz techniki wykonawcze w grze na kontrabasie na przestrzeni wieków. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mysiński
 • Szymon Wyrzykowski: Problemy wykonawcze i interpretacyjne wielkich form wokalno-instrumentalnych Marka Jasińskiego na podstawie Kantaty Ego Sapientia. Promotor: prof. Antoni Wit
 • Ignacy Zalewski: Poemat symfoniczny Coexistence. Analiza formalna i estetyczna. Promotor: prof. dr hab. Marcin Błażewicz
 • Unai Urrecho Zubillaga: Defining interpretational and execution issues in Manuel de Falla compositions throughout collaboration with South Korean Chun Cheon Philharmonic Orchestra. Promotor: prof. dr hab. Szymon Kawalla
 • Agnieszka Zwierko-Wiercioch: Kundry. Wagnerowska Maria Magdalena. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Cieśla
 • Witold Żołądkiewicz: Środki wyrazu opery ekspresjonistycznej oraz niezwykły kontekst historyczny Cesarza Atlantydy Viktora Ullmanna ze szczególnym uwzględnieniem partii tytułowej dzieła. Promotor: dr hab. Ryszard Wiesław Bednarek

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2016-09-06

Kategorie

Edukacja muzyczna