Prace magisterskie obronione w 2011 roku (wykaz)

Wykaz prac magisterskich z zakresu muzykologii, teorii muzyki i edukacji muzycznej obronionych w 2011 roku (w kolejności alfabetycznej)

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Teoria muzyki

 • Łukasz Godyla: Koncert na perkusję i orkiestrę Zbigniewa Bargielskiego. Struktura, brzmienie, ekspresja. Promotor: dr V. Przech, prof. AM
 • Agata Górska: II Symfonia „Symfonia pieśni” Kazimierza Serockiego w kontekście wybranych nurtów powojennej muzyki polskiej. Promotor: ad. dr E. Szczurko
 • Marcin Simela: Toccata na orkiestrę w twórczości polskich neoklasyków. Promotor: kw. II st. dr A. Nowak, prof. AM

 Dyrygentura, jazz i edukacja muzyczna

 • Monika Falender: Inspiracje uczestników zespołów Jazz Big Band ’75 i Junior Jazz Big Band ’75. Promotor: ad. dr Karol Szymanowski
 • Bartosz Krzemiński: Organy piszczałkowe miasta i gminy Tarnów. Promotor: mgr Michał Wachowiak
 • Agnieszka Kubiak: Śpiew w życiu uczniów klasy III szkoły ogólnokształcącej na podstawie badań własnych. Promotor: st. wykł. Krystyna Stasińska
 • Karol Ostrowski: Metody pracy z zespołami instrumentalnymi działającymi w gminach Wilczyn i Orchowo. Promotor: prof. AM dr hab. Zenona Rondomańska
 • Paweł Piotrowicz: Analiza porównawcza materiałów dydaktycznych wydawnictwa Jamey’a Aebersolda przeznaczonych na zestaw perkusyjny i gitarę. Promotor: ad. dr Piotr Biskupski
 • Michał Ratkowski: Analiza porównawcza repertuaru wokalnego w klasach IV-VI zamieszczonego w wybranych podręcznikach szkolnych. Promotor: prof. AM dr hab. Zenona Rondomańska
 • Bogumił Tomasz Romanowski: Edukacja muzyczna w Nowym Jorku na przykładzie szkoły Collective. Promotor: ad. dr Piotr Biskupski
 • Emilia Szcześniewska: Zespoły wokalne Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w latach 1975-2011. Promotor: prof. zw. Janusz Stanecki
 • Kamil Turalski: Analiza problemów wykonawczych w wybranych sakralnych kompozycjach chóralnych Andrzeja Hundziaka. Promotor: prof. Mariusz Kończal
 • Monika Waluś: Z zagadnień pracy nad kształtowaniem emisji głosu w chórze zawodowym. Promotor: prof. Elżbieta Wtorkowska

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Teoria muzyki

 • Barbara Bursy: Relacja: tytuł dzieła – kompozytor w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Promotor: Prof. Hanna Kostrzewska
 • Michał Grabowski: Wybrane fragmenty utworów studentów kompozycji Akademii Muzycznej im. I. J .Paderewskiego w Poznaniu z lat 2006-2011, jako materiały do analizy słuchowej i harmonicznej w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: Prof. Janusz Stalmierski
 • Katarzyna Helicka, Fenomen brzmienia IV Symfonii Koncertującej op. 60 Karola Szymanowskiego. Promotor: Prof. Janina Tatarska
 • Malwina Paszek: Lira korbowa w muzyce współczesnej. Promotor: Prof. Lidia Zielińska
 • Ewa Zimmer: Wariacje fortepianowe Karola Szymanowskiego. Tożsamość i różnica. Promotor: Prof. Janina Tatarska

Edukacja muzyczna

 • Agnieszka Chwastek: Wokalne i wokalno-instrumentalne opracowania kantyku Beatea Mariae Virginis autorstwa polskich kompozytorów od połowy XV wieku do połowy XVIII wieku. Promotor: Prof. Magdalena Wdowicka
 • Barbara Fabisiak: Znaczenie ekspresji ruchowej w rozwoju muzykalności dzieci w wieku przedszkolnym. Promotor: Doc.dr Teresa Śnitko
 • Szymon Gąda: Współczesne systemy wychowania muzycznego a ich rola w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Promotor: Prof.zw.dr hab.Antoni Grochowalski
 • Maria Grzanka: Maurice Durufle – Motety op. 10 w świetle archetypu oraz współczesnej praktyki wykonawczej. Promotor: Prof. Magdalena Wdowicka
 • Paulina Grzmil: Sposoby wykonywania psalmu responsoryjnego we mszy św. po Soborze Watykańskim II. Promotor: Ks. dr Mariusz Białkowski
 • Jacek Kabala: Znaczenie techniki dyrygenckiej w pracy z zespołem chóralnym. Promotor: Prof. Janusz Dzięcioł
 • Mateusz Kamiński: Analiza dorobku kulturalnego Poznańskiego Chóru Katedralnego w latach 1992-2010. Promotor: Prof. Leszek Bajon
 • Natalia Kieryk: Kolorystyka dźwiękowa na przykładzie wybranych utworów polichóralnych. Promotor: Prof. Marek Gandecki
 • Emilia Król: Elementy współczesnych systemów wychowania muzycznego na lekcjach muzyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Promotor: doc. dr Teresa Śnitko
 • Izabela Mlonka: Flażolet w edukacji muzycznej uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Promotor: Doc.dr Teresa Śnitko
 • Liwia Napieralska: Możliwości i sposoby rozwoju wokalnego dzieci w szkole ogólnokształcącej w klasach IV-VI. Promotor: Prof. Jadwiga Gałęska- Tritt
 • Aleksandra Ogórkiewicz: Edukacja muzyczna w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym w różnych okresach historycznych. Promotor Prof. Antoni Grochowalski
 • Izabela Pikosz: Elementy rytmiki w edukacji muzycznej uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Promotor: doc. dr Teresa Śnitko
 • Marta Rubrycka: Elementy współczesnych systemów wychowania muzycznego w klasach I-VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Promotor: doc. dr Teresa Śnitko
 • Anna Rymaniak: Percepcja muzyki w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Promotor: doc. dr Teresa Śnitko
 • Marcelina Schweda: Repertuar piosenek szkolnych dla klasy IV szkoły podstawowej ogólnokształcącej – próba doboru z uzasadnieniem. Promotor: Prof. dr hab. Barbara Nowak
 • Marta Sołtys: Możliwości i sposoby rozwoju wokalnego dzieci w ogólnokształcącej szkole podstawowej – klasy I-III. Promotor: Prof. Jadwiga Gałęska-Tritt
 • Lidia Stępień (Binek): Kolorystyka impresjonizmu w Pieśniach kurpiowskich na chór a cappella Karola Szymanowskiego. Promotor: Prof. Marek Gandecki
 • Zakrzewska Joanna: Wykorzystanie muzyki młodzieżowej w kształceniu umiejętności percepcji muzyki uczniów gimnazjum. Promotor: Doc. dr Teresa Śnitko

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 Teoria muzyki

 • Katarzyna Joanna Dziewiątkowska-Mleczko: Muzyka filmowa w perspektywie teoretycznej i historycznej. Promotor: Prof. AM dr hab. Krystian Kiełb
 • Justyna Magdalena Filipowska: Stanisław Krupowicz. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Promotor: Prof. AM dr hab. Anna Granat-Janki
 • Zofia Komuszyna: Sacrum w utworach Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil dedykowanych Papieżowi Janowi Pawłowi II. Promotor: Prof. AM dr hab. Anna Granat-Janki
 • Dariusz Stanisław Latosi: Muzyka filmowa Wojciecha Kilara w latach 1981-1999. Promotor: dr Zbigniew Karnecki
 • Ewa Paulina Skotnicka: Universal Prayer Andrzeja Panufnika. Muzyczna interpretacja wiersza Alexandra Pope'a. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski
 • Nina Zofia Sokołowska: Słowo i dźwięk w pieśniach solowych Krystiana Kiełba. Promotor: Prof. AM dr hab. Anna Granat-Janki
 • Leszek Wojnarowski: Wojenne losy pieśni podziemnej na przykładzie wybranych utworów Andrzeja Panufnika i Jana Ekiera. Promotor: Prof. Helena Tomaszek-Plewa
 • Iwona Zębik: Między tradycją a współczesnością – symfonia w ujęciu Henryka Mikołaja Góreckiego. Promotor: dr hab. Robert Kurdybacha

Edukacja muzyczna

 • Stawros Krzysztof Chatzipentidis: Dwudziestolecie działalności wrocławskiego chóru Maksymilianum. Promotor: dr Iwona Polak
 • Patrycja Agnieszka Ciupa: Emisja głosu w chórze dziecięcym i młodzieżowym na przykładzie zespołów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Promotor: dr Iwona Polak
 • Aleksandra Agnieszka Gewald: Rytmika w przedszkolu z elementami muzykoterapii na podstawie programu Macieja Kieryła. Promotor: dr Helena Cesarz
 • Monika Magdalena Tropper: Postaci wybranych chórmistrzów i ich wkład w kształtowanie lokalnych środowisk kulturalnych. Promotor: Prof. AM dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak
 • Paulina Wójcik: Działalność muzyczna w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Strzegomiu. Promotor: Prof. Marta Kierska-Witczak
 • Bianka Karina Maxim: Nurt muzyki brytyjskiej na Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans w latach 2006-2009. Promotor: Prof. Marta Kierska-Witczak
 • Monika Anna Maszkowska: Działalność artystyczna orkiestry Jeunesses Musicales w Żaganiu pod kierownictwem Stanisława Piniuty. Promotor: Prof. AM dr hab. Bogusława Orzechowska

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Paweł Borzeński: Olsztyn stolicą piosenki poetyckiej. Promotor: prof. zw. Benedykt Błoński
 • Piotr Cygan: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w latach 2002-2010. Promotor: prof. UWM Zenona Rondomańska
 • Sylwia Elżbieta Domżalska: Rozwój zainteresowań chóralistyką studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Promotor: prof. zw. Benedykt Błoński
 • Monika Anna Klonowska: Muzyka filmowa w filmach Andrzeja Wajdy w odbiorze studentów Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. Promotor: prof. zw. Benedykt Błoński
 • Paulina Teresa Mowińska: Zainteresowania muzyczne członków olsztyńskich chórów. Promotor: prof. zw. Benedykt Błoński
 • Jakub Skała: Działalność wybranych instytucji kulturalnych w powiecie działdowskim w latach 2009-2011. Promotor: prof. zw. Benedykt Błoński
 • Katarzyna Trzcińska: Krzysztof Klenczon osobowością artystyczną powiatu szczycieńskiego. Promotor: prof. zw. Benedykt Błoński
 • Wojciech Waruszewski: Promocja muzyki ludowej regionu Warmii i Mazur w kontekście Warmińskiego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka” w Stawigudzie. Promotor: prof. zw. Benedykt Błoński

 

INSTYTUT MUZYKI, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Joanna Bronkiewicz: Muzyka w służbie terapii – projekt zajęć dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Promotor: dr Agnieszka Weiner
 • Karol Chilewicz: Kultura muzyczna Grabowca. Historia i współczesność. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński
 • Mateusz Dawid: Technika imitacyjna w kompozycjach Marcina Mielczewskiego. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński
 • Mateusz Dudzik: Gatunek kołysanki w polskiej muzyce popularnej. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński
 • Maria Korycińska: Projekt cyklu lekcji muzyki dla gimnazjum wykorzystujący elementy muzykoterapii. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Ireneusz Krupa: Wokalno-instrumentalne opracowanie Tantum Ergo op. 18 Johanna Melchiora Dreyera. Hymn w dwunastu odsłonach. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Alicja Łuszpak: Autorski cykl lekcji muzyki dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej eksponujący metody aktywizujące. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Andrzej Ostapiuk: Klasycy polskiego rocka. Pakiet edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnej. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Joanna Piątek: Muzyka filmowa. Międzyprzedmiotowe projekty edukacyjne dla gimnazjum. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Karolina Pietrzak: Wczesnoszkolna edukacja muzyczna i jej specyfika. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Jurand Przewłoka: Transkrypcje gitarowe dzieł Chopina. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński
 • Elżbieta Serwin: Missa in C Johanna Baptista Schiedermayra. Monografia analityczna. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński
 • Paweł Stelmach: Muzyka rockowa jako obszar przenikania się różnych dziedzin sztuki. Projekt cyklu dydaktycznego. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Karolina Szymańska: Kobiety a emancypacja w edukacji muzycznej XVIII–XX w. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Paweł Urban: Requiem Es-dur Fiebera, nieznanego kompozytora doby klasycyzmu – do dziejów muzyki trywialnej. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński
 • Kinga Gębala: Edukacyjne konteksty muzyki popularnej. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Marek Wieremiejewicz: Edukacyjne wymiary kultury hip-hopowej. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Marcin Woźniak: Działalność artystyczna Teatru Muzycznego w Lublinie w latach 1969–2001. Promotor: dr Jadwiga Jasińska

 

INSTYTUT MUZYKI, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

 • Barbara Badura: Stylizacje tańców narodowych na przykładzie wybranych polskich kompozytorów epoki klasycyzmu. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Agnieszka Bańka: Wpływ chóru Cantores Familiae na upowszechnianie muzyki sakralnej w parafii świętej rodziny w Piekarach Śląskich. Promotor: Jadwiga prof. Uchyła-Zroski
 • Mirosława Brzezińska-Drobisz: Wpływ zajęć wokalno-tanecznych na dzieci z nadpobudliwością psychomotoryczną. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Anna Dawidów: Dzieje pedagogiki fletowej. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Maja Dziecdzic: Tradycyjne instrumentarium związane z obrzędowością i zwyczajami pasterzy Beskidu Żywieckiego. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Agata Gitner: Działalność muzyczna Rybnickiego Centrum Kultury w latach 2000-2010. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Marzena Golus: Znaczenie muzykoterapii i metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w zaspokajaniu potrzeb dziecka z niepełnosprawnością umysłową. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Marzena Górska-Owczarek: Sztuka w działaniach dziecka przedszkolnego – badanie porównawcze w roku szkolnym 2009 i 2010. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Artur Grabski: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Porąbczanie” na tle charakterystyki regionu Beskidu Żywieckiego. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Dominika Hołomek: Działalność artystyczna i pedagogiczna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku w latach 1995-2011. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Katarzyna Jurkiewicz: Fundacja muzyczna pszowskiej orkiestry dętej Anna – próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Magdalena Knap: Rozwój kultury ludowej na terenie gminy Dobra. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Marcin Korbut: Analiza wybranych pieśni Stanisława Moniuszki pod względem wyrazowym i wykonawczym. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Katarzyna Kościelniak: Życie kulturalne i artystyczne na Ziemi Olkuskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Olkuszu w latach 1990-2010. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Sławomir Kowalczyk: Zarys działalności orkiestry dętej z Kalwarii Zebrzydowskiej – próba monografii. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Magdalena Królak: Tradycje muzyczne mieszczan żywieckich. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Marcin Kubala: Działalność orkiestry dętej Bytom w latach 1981-2010. Zarys monograficzny. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Krzysztof Kuboszek: Piractwo w sieci. Nielegalna wymiana plików muzycznych w Internecie. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Jarosław Markowski: Działalność orkiestry kopalni węgla kamiennego „Murcki-Staszic” w latach 1971-2011 – próba monografii. Promotor: prof. Uchyła-Zroski Jadwiga
 • Maria Marszałek: Wpływ muzyki ilustracyjnej na rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Justyna Matuszek: Techniki muzykoterapii aktywnej oraz rola w życiu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębszym na przykładzie ośrodka w Żorach. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Radosław Meisel: Rozwój kultury muzycznej Ziemi Jastrzębskiej w XX wieku na przykładzie działalności wybranych chórów, orkiestr i ośrodków edukacji muzycznej. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Mateusz Miech: 20 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Dorota Mustalik: Dwudźwięki jako techniczny w grze na skrzypcach w szkole muzycznej II stopnia, gimnazjum i liceum muzycznym oraz na studiach muzycznych. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Kamil Nosal: Ewolucja gitary klasycznej od prehistorycznego łuku ku ponadczasowej wizji Antonio de Torresa. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Łukasz Nowak: Charakterystyka wybranych orkiestr dętych w powiecie myszkowskim. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Agnieszka Parzych: Kariera zawodowa absolwentów kierunków prowadzonych przez Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2000-2011. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Natalia Piekorz: Obrzędy i zwyczaje Ziemi Pszczyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem zespołu folklorystycznego „Bojszowianie”. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Karol Pyka: Wpływ słuchania muzyki na ekspresję plastyczną u dzieci i w wieku wczesnoszkolnym. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Iwona Romaniewicz: Muzyka Górali Babiogórskich jako element tożsamości regionalnej. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Justyna Sosna: Regionalne zwyczaje i tradycje związane z rokiem kalendarzowym w interpretacji i działalności regionalnego zespołu śpiewaczego Jaśkowiczanie. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Przemysław Urban: Komunikacja interpersonalna ważnym czynnikiem kształtującym efekty dydaktyczne. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Barbara Wójcik: Działalność chóru mieszanego im. św .Grzegorza przy Bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Łukasz Zaborowski: Upowszechniająca rola miejskiej orkiestry dętej Andropol w Andrychowie w środowisku społeczno-kulturalnym miasta i gminy Andrychów. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Anna Żołdak: Walory muzyczne i pozamuzyczne zbioru piosenek dziecięcych Marii Konopnickiej i Zygmunta Noskowskiego pt. Cztery pory roku. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 • Renata Bartysewicz: 60 lat Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Historia i współczesność. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
 • Marek Bebak: Życie i działalność Macieja Arnulfa Miskiewicza w kolegium rorantystów katedry wawelskiej. Studium źródłoznawczo-analityczne. Promotor: dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ
 • Joanna Broniec: Koncerty fletowe Ligetiego, Serockiego i Szalonka w kontekście idei koncertowania. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Aleksandra Czarkowska: Jazzowe aranżacje muzyki koncertowej na przykładzie wybranych nagrań polskich zespołów jazzowych. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Izabella Dzik: Wybrane aspekty twórczości kameralnej Krzysztofa Meyera. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Dorota Gizicka-Rajzer: Informacje o muzyce polskiej w A Dictionary of Modern Music and Musicians z roku 1924 pod redakcją Arthura Eaglefield-Hulla. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Jolanta Graca: Cechy charakterystyczne pieśni żywieckich na podstawie zbioru Pieśni ludowe Ziemi Żywieckiej Józefa Miksia. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
 • Michał Juchno: Charakterystyka muzycznej działalności grupy Laibach. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Arkadiusz Kandzior: 37 sonat na gitarę solo Niccolo Paganiniego – charakterystyka zbioru i zagadnienia wykonawcze. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
 • Olga Karwala: Zarys dziennikarskiej działalności Melanii Grafczyńskiej. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Magdalena Kierszka: Relacje pomiędzy psychologią, teorią i estetyką muzyki w ujęciu Kurtha, Łobaczewskiej, Slobody i Bergera. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Agnieszka Lakner: Stanisław Moryto – charakterystyka jako osobowości artystycznej i wybranych utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Krzysztof Siewkowski: Festiwalowa obecność francusko-belgijskiej muzyki organowej w Polsce w latach 2005-2010 i prasowe opinie na jej temat. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Natalia Sommer-Jochymek: Solowe partie w koncertach skrzypcowych Grażyny Bacewicz. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Joanna Szczyrba: Opera Słowik Igora Strawińskiego. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Daria Szwed: Arabeska w sztukach pieknych i w muzyce fortepianowej XIX i przełomu XIX/XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Marta Walicka: Sztuka wokalna w ujęciu Jana Galla. Wybrane zagadnienia z zakresu publicystyki i praktyki kompozytorskiej. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
 • Kamila Wojtyś: Balety Apollo i muzy, Orfeusz i Agon jako świadectwo współpracy I. Strawińskiego i G. Balanchinea. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Urszula Zyguła: Balet Błazen op. 21 Sergiusza Prokofiewa. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 • Sebastian Brański: Folklor Podhala w twórczości J. Kleczyńskiego, I. J. Paderewskiego i K. Szymanowskiego. Trzy podejścia do tradycji. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Mieczysław Muszyński: Zespół Pieśni i Tańca „Polesie” z Włodawy – repertuar i formy działalności. Promotor: dr hab. Józefa Dadak-Kozicka
 • Caroline Marbot: Marc-Antoine Charpentier Acteon. Promotor: dr Ewa Obniska
 • Paulina Poławska: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi i jego znaczenie dla polskiej kultury muzycznej. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Jan Szuster: Cantiones Sacrae II (1591) Williama Byrda jako muzyczna medytacja duchowa. Promotor: dr hab. Stanisław Dąbek

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • Marcin Baraniak: Muzyczne programy komputerowe i ich wpływ na rozwój postaw twórczych dzieci uzdolnionych. Promotor: Dr Anna Pikała
 • Natalia Bednarska: Muzyka młodzieżowa jako przejaw buntu i solidarności młodzieży. Promotor: Dr Anna Pikała
 • Agnieszka Figas: Wpływ terapii przez muzykę na stres młodzieży uczącej się w liceum. Promotor: Prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
 • Anna Hanczak: Znaczenie muzyki w filmie animowanym dla dzieci. Promotor: Dr Anna Pikała
 • Agata Hycak: Rola idoli muzyki popularnej w kształtowaniu zainteresowań muzycznych oraz elementów stylu życia młodzieży w wieku 13-16 lat. Promotor: Prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
 • Małgorzata Jedrzejczak-Prokop: Pląs zuchowy i piosenka w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Promotor: Dr Anna Pikała
 • Barbara Kasprzyk: Terapeutyczna i wychowawcza funkcja zajęć muzyczno-ruchowych dla młodzieży-projekt warsztatów. Promotor: Prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
 • Paulina Kędziora: Specyfika zajęć muzyczno-ruchowych i nich rola w rozwoju emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym. Promotor: Dr Anna Pikała
 • Wioleta Ścibiorek: Młodzież w sytuacji kontaktu z muzyką. Promotor: Dr Anna Pikała
 • Tomasz Zając: Działalność artystyczna i wychowawcza szkół muzycznych na terenie miasta Skierniewice. Promotor: Prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

 • Magdalena Baczyńska: Muzyka filmowa Gorana Bregovicia a tradycyjna muzyka bałkańska. Promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek
 • Jakub Banaś: Inspiracje religijne i odwołania do tradycji w twórczości Wojciecha Kilara na przykładzie wybranych kompozycji. Promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska
 • Izabela Bukowska: Eugeniusz Morawski i jego poematy symfoniczne według Edgara Allana Poego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Helman
 • Bartosz Czamański: Zbigniew Guzowski – życie i twórczość. Promotor : prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska
 • Sylwia Ćwikła: Bałkański turbo-folk. Próba analizy kulturowej. Promoter : prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek
 • Paweł Frątczak: Dokumentacja i recepcja dzieł Richarda Wagnera na scenie operowej w Poznaniu. Promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska
 • Joanna Gaul: Sposoby organizacji czasowej w operze Victora Ullmanna Der Kaiser von Atlantis. Promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Ewelina Grygier: Drewniany flet poprzeczny w polskiej muzyce ludowej: tradycja i zmiana. Promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek
 • Arkadiusz Klemczak: 75 lat działalności chóru pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w parafii św. Floriana w Wirach koło Poznania (1936-2011). Promotor: prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek
 • Patryk Lichota: Tradycje hałasu w sztuce dźwięku. Promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek
 • Joanna Maciaszczyk: Gra z mitem a warstwa symboliczna opery Ariadna i Sinobrody Paula Dukasa. Promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Maksymilian Milczarek: Orkiestry dęte w Polsce na przykładzie młodzieżowego zespołu ZHP – OSP w Uniejowie w województwie łódzkim. Promotor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska
 • Tomasz Myśliński: Rock progresywny: charakterystyka stylu na przykładzie wybranej twórczości brytyjskich i polskich zespołów. Promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek
 • Marta Natoniewska-Burns: Współczesna oralna tradycja śpiewów wielkopostnych w Bielinach Opoczyńskich. Między wersami śpiewnikowymi, a żywą praktyką. Promotor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski
 • Aleksandra Pszczoła: Charakterystyka religijnej muzyki i tańców wykonanych z okazji Dnia Świętej Teresy w prowincji Hwange w Zimbabwe. Promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek
 • Paulina Rogowska: Koncerty fortepianowe Siergieja Rachmaninowa: technika – forma – styl. Promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska
 • Anna Stańczyk: Thomas Morley jako wydawca i twórca muzyki. Promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek
 • Anna Wałkowska: Tarantyzm apulijski – zjawisko i jego przeobrażenia. Promotor: prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek
 • Maria Wąsik: Nawiązania do muzyki klasycznej w koncepcjach twórców muzyki elektronicznej: aranżacje – inspiracje – dekontekstualizacje. Promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Anna Wereszczyńska: Robert le Diable Giacomo Meyerbeera jako wzorzec grand opéra. Promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Hanna Barbara Winiszewska: Między opera seria a opera buffa. Gatunek dramma giocoso wobec estetyki włoskiej opery klasycznej. Promotor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Magdalena Wiśniewska: Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego – koncepcja programowa. Promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska
 • Justyna Włodkowska: Aspekty badawcze ballad Fryderyka Chopina – przegląd wybranej literatury przedmiotu. Promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska
 • Jerzy Fryderyk Wojciechowski: Paweł Kochański – Karol Szymanowski: współpraca artystyczna. Promotor: prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Monika Garczyńska: Problemy wykonawcze w partiach chóralnych w operze Flis Stanisława Moniuszki. Promotor: ad. dr hab Wioletta Miłkowska
 • Anna Karwowska: Wpływ interpretacji ruchowych na rozwój wyobraźni muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Promotor: st.wykl. Renata Paciukiewicz
 • Jan Krutul: Problemy wykonawcze w wybranych utworach Krzysztofa Pendereckiego na chór a cappella. Promotor: prof. zw. Bożena Violetta Bielecka
 • Agnieszka Leonkiewicz: Twórczość kompozytorów szkoły moskiewskiej przełomu XIX–XX wieku jako nowy nurt w historii muzyki cerkiewnej. Promotor: prof. zw. Bożenna Sawicka
 • Katarzyna Łukaszewicz: Autorskie opracowania na chór mieszany i fortepian wybranych pieśni ze Śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki. Promotor: ad. dr Weronika Ratusińska-Zamuszko
 • Łukasz Sienkiewicz: Stanisław Moniuszko jako organista i twórca muzyki organowej. Promotor: ad. dr Tomasz Baranowski
 • Tomasz Trojanowski: Różne formy umuzykalniania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka” im. dr Ireny Białówny w Białymstoku. Promotor: st. wykł. Ligia Hnidec
 • Damian Zalewski: Wykorzystanie podstaw klasycznej techniki wokalnej w śpiewie rozrywkowym w świetle wybranej literatury. Promotor: ad dr Ewa Rafałko

Kategorie

Edukacja muzyczna