Prace magisterskie obronione w 2012 roku (wykaz)

Wykaz prac magisterskich z zakresu muzykologii, teorii muzyki i edukacji muzycznej obronionych w 2012 roku (w kolejności alfabetycznej)

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Dyrygentura, jazz i edukacja muzyczna

 • Ewa Choduń: George Gershwin – wybitny pianista, kompozytor i geniusz syntezy muzyki jazzowej, popularnej i poważnej. Promotor: prof. Andrzej Zubek
 • Maciej Waldemar Jagodziński: Różnice i podobieństwa w grze na kontrabasie i gitarze basowej. Promotor: Zbigniew Wrombel
 • Łukasz Kucharski: Zastosowanie pieśni wielkopostnych w liturgii i nabożeństwach na podstawie prawa Kościoła rzymskokatolickiego. Promotor: ks. prof. Andrzej Filaber
 • Paulina Mączka: Najwybitniejsze postacie skandynawskiego jazzu. Promotor: dr Karol Szymanowski
 • Natalia Anna Nadrajkowska: Psalmy w twórczości Marka Jasińskiego. Promotor: prof. Ryszard Handke
 • Anna Przybylska: Analiza i ocena programów nauczania rytmiki w klasach I–III muzycznej szkoły podstawowej. Promotor: prof. Zenona Rondomańska
 • Łukasz Marcin Rosiak: Praktyczna realizacja funkcji organisty w oprawie muzycznej sakramentów na podstawie badań empirycznych w wybranych diecezjach polskich. Promotor: prof. Mariusz Kończal
 • Piotr Jan Szczepańczyk: Rola dyrygenta w młodzieżowych zespołach muzyki rozrywkowej na przykładzie wybranych grup z Bydgoszczy. Promotor: dr Karol Szymanowski
 • Aleksandra Jolanta Siwik: Działalność organizacyjno-artystyczna Chóru Akademickiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w latach 1975-2012. Promotor: prof. Mariusz Kończal
 • Agnieszka Maria Więckiewicz: Analiza problemów wykonawczych w wybranych utworach z cyklu Pieśni i piosenki Józefa Świdra. Promotor: prof. Elżbieta Wiesztordt

Teoria muzyki

 • Marta Chylińska: Kwintety fortepianowe Grażyny Bacewicz. Ewolucja stylu muzycznego. Promotor: prof. Anna Nowak
 • Marta Ronek: Muzyka kameralna Franciszka Woźniaka. Promotor: prof. Marek Jasiński

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Teoria muzyki i edukacja muzyczna

 • Andrzej Bielerzewski: Idea jedności w różnorodności w organizacji wysokości dźwiękowych Koncertu na marimbę i orkiestrę Marty Ptaszyńskiej. Promotorzy: prof. Janina Tatarska i prof. Janusz Stalmierski
 • Mariusz Kowalczyk: Literatura piosenek dla dzieci klas I-III w różnorodnych wydawnictwach śpiewnikowych. Promotor: prof. Jadwiga Gałęska-Tritt
 • Katarzyna Kuberska: Elementy wybranych współczesnych systemów wychowania muzycznego w pedagogice zabawy oraz metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss na przykładzie klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Promotor: doc. dr Teresa Śnitko
 • Barbara Mądra: Współczesne systemy wychowania muzycznego a formy aktywności muzycznej uczniów klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Justyna Michalska: Twórczość Zygmunta Noskowskiego jako inspiracja w nauczaniu improwizacji fortepianowej. Promotor: dr Anna Kędzierska
 • Anna Pacholczak: Tańce wybranych krajów europejskich i możliwości ich wykorzystania w edukacji muzycznej. Promotor: dr Beata Muraszko
 • Małgorzata Pawłowska: Koncert skrzypcowy Jana Astriaba. Idea, strategia, konkretyzacja. Promotor: prof. dr Janina Tatarska
 • Magdalena Szymańska: Edukacja, animacja i upowszechnienie muzyki w rzeczywistości szkolnej. Promotor: dr Małgorzata Okupnik
 • Zofia Szymańska: Fantazja polska na tematy własne na fortepian i orkiestrę op.19 Ignacego Jana Paderewskiego. O trzech wymiarach dzieła muzycznego. Promotor: prof. dr Janina Tatarska
 • Magdalena Zuszek: Możliwości wykorzystania elementów metod Emila Jaques-Dalcroze oraz Carla Orffa na zajęciach muzyczno-ruchowych z dziećmi w wieku sześciu lat. Promotor: dr Teresa Śnitko

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Teoria muzyki

 • Maciej Kosmalski: Część pierwsza III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego w aspekcie warstwy słownej, struktury muzycznej i związków słowno-muzycznych. Przyczynek do monografii dzieł. Promotor: dr hab. Robert Kurdybacha
 • Monika Lech: Wybrane metody komputerowej analizy muzyki elektroakustycznej na przykładzie Aeli Włodzimierza Kotońskiego i Mortuos Plango, Vivos voco Jonathana Harveya. Promotor: prof. Stanisław Krupowicz
 • Joanna Polewaczyk: Krystalizacja stylu kompozytorskiego Andrzeja Krzanowskiego w I Symfonii. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski
 • Krzysztof Stefański: Ecclesiam militantem triumphanti assimilare. Interpretacja twórczości Heinricha Ignaza von Bibera w kontekście kontrreformacji. Promotor: dr Andrzej Wolański

Edukacja muzyczna

 • Katarzyna Bosek: Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Ensemble” im. Księżnej Daisy na Zamku Książ. Promotor: prof. Halina Bobrowicz
 • Anna Brożek: Środki dydaktyczne w nauczaniu muzyki w wybranych wrocławskich szkołach podstawowych. Promotor: prof. Halina Bobrowicz
 • Barbara Gęca-Paszkowska: Tradycje kultury żydowskiej w Lublinie w latach 1900-1939. Promotor: prof. Zofia Urbanyi-Krasnodębska
 • Beata Krzenciessa: Wpływ czynnego uczestnictwa w chórze na proces kształtowania sylwetki absolwenta Wydziału Edukacji Muzycznej jako dyrygenta-chórmistrza. Promotor: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak
 • Krzysztof Odoj: Trzydzieści lat Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” z Wołczyna. Promotor: dr Iwona Polak
 • Paweł Ożga: Instrumentarium organowe w kościołach Wrocławia powstałych po 1945 roku. Promotor: dr Tomasz Głuchowski
 • Diana Pradella: Rozwój chóralistyki w Bielsku-Białej w latach 2000-2010. Promotor: dr hab. Ewa Grygar
 • Włodzimierz Ruciński: Muzyczne opracowania proprium missae w kościołach parafialnych Dekanatu Nowogrodziec. Promotor: prof. Marta Kierska-Witczak
 • Elżbieta Wareńczak: Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich w latach 1995-2005. Promotor: dr hab. Ewa Grygar

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Teoria muzyki

 • Nina Fukuoka: Madrygał w muzyce współczesnej w perspektywie tradycji gatunku. Promotor: prof. Marta Szoka
 • Marcelina Gładysiak: Peter Grimes Benjamina Brittena w kontekście teorii psychoanalizy Zygmunta Freuda. Promotor: prof. Ryszard Daniel Golianek
 • Dominika Karwowska: Harmonika utworów organowych Cesara Francka a założenia teoretyczne Cours de composition musicale Antona Reichy. Promotor: prof. Marta Szoka
 • Adam Marcin Pawlikowski: Dziesięć lat działalności Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej. Promotor: dr Marcin Wolniewski
 • Joanna Stąporek: Charakterystyka repertuaru wybranych chórów amatorskich a satysfakcja płynąca z wykonywania literatury chóralnej. Promotor: dr Dawid Ber

Edukacja muzyczna

 • Aneta Kicilińska: Działalność Szkoły Tańca „Project Salsa Dance Company” w Łodzi w latach 2004-2012. Promotor: prof. Krystyna Juszyńska
 • Anna Maria Lenarcik: Artefakt i aranżacja. Sonata b-moll op. 35 Fryderyka Chopina w opracowaniu jazzowym Andrzeja Jagodzińskiego. Promotor: prof. Ryszard Daniel Golianek
 • Magdalena Lewicka: Wielokulturowość współczesnej pasji na przykładzie utworów projektu „Pasja 2000”. Promotor: prof. Marta Szoka
 • Dorota Stera: Działalność młodzieży w amatorskich zespołach muzycznych jako wyraz potrzeby kontaktu ze sztuką. Promotor: dr Aneta Rogalska-Marasińska
 • Magdalena Więckowska: Motywacja, rywalizacja a współdziałanie wśród uczniów szkół muzycznych. Promotor: dr Aneta Rogalska-Marasińska

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWKSIEGO W KATOWICACH

Teoria muzyki

 • Marta Karska-Czauderna: Muzyka organowa Dietricha Buxtehudego i Johanna Sebastiana Bacha. Próba porównania na przykładzie wybranych utworów. Promotor: st. wykł. Stanisław Kosz
 • Agnieszka Soluch: W cieniu arcydzieł: Robert Schumann Zwölf Gedichte von Justinus Kerner op. 35. Problem wartości estetycznej. Promotor: dr Marcin Trzesiok
 • Agata Trzepierczyńska: Skandynawskie inspiracje w muzyce Jana Garbarka. Promotor: st. wykł. Henryk Cierpioł

Edukacja muzyczna

 • Barbara Balun: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo” – zarys monograficzny. Promotor: prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 • Małgorzata Buchta: Utrwalanie struktur akordowych poprzez śpiew tematów z literatury muzycznej W.A. Mozarta. Promotor: dr Barbara Stencel
 • Anna Jarzombek: Analiza repertuaru do śpiewania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie wybranych pakietów edukacyjnych. Promotor: dr Grażyna Darłak
 • Małgorzata Kalinowska: Problemy wykonawcze dysonującej muzyki współczesnej a zaniedbania w profesjonalnym kształceniu muzycznym. Promotor: dr Barbara Stencel
 • Milena Majcher: Miejsce muzyki rozrywkowej w życiu młodzieży gimnazjalnej w świetle badań własnych. Promotor: dr Grażyna Darłak
 • Anna Paluch: Kształcenie emisji głosu w grupach o odmiennych warunkach psychofizjologicznych. Promotor: dr hab. Beata Borowska
 • Łukasz Szmigiel: Tematyka Kodalyowska na łamach czasopisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole” w latach 1977-2010. Promotor: dr Anna Waluga
 • Nina Żuk: Preferencje muzyczne uczniów gimnazjum Zespołu Szkół im. Kai Mareckiej w Nakle Śląskim w aspekcie jubileuszu stulecia szkoły. Promotor: dr Barbara Stencel

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Edukacja muzyczna

 • Katarzyna Czaja: Rola kulturotwórcza chórów działających na terenie Rumi. Promotor: prof. Waldemar Górski
 • Marianna Klauza: Środowisko szkolne a postawy uczniów na przykładzie lekcji muzyki w gimnazjum. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Beata Krzemień: Monografia Pierwszego Prywatnego Ogniska Muzycznego w Gdyni w latach 1996-2012. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Agnieszka Lewoc: Zbiór utworów DO-RE-MI Andrzeja Hundziaka jako wzorcowy materiał do kształcenia muzycznego chóru dziecięcego. Promotor: prof. Waldemar Górski
 • Justyna Pobłocka: Analiza formalna i problemy wykonawcze w twórczości chóralnej a cappella Marka Czerniewicza na podstawie wybranych utworów. Promotor: prof. Marek Rocławski
 • Piotr Rodak: Ekspresja muzyczno-ruchowa. Rozwijanie ekspresji ruchowej na zajęciach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: Małgorzata Malgeri
 • Natalia Roszkowska: Wybrane elementy folkloru kaszubskiego – realizacja na lekcjach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: Małgorzata Malgeri
 • Beata Śnieg: Wykorzystanie tekstu antyfony maryjnej Salve Regina w wybranych kompozycjach chóralnych a cappella XX wieku. Promotor: dr Aleksandra Grucza-Rogalska
 • Bernadeta Woś: Analiza wykształcenia i doświadczenia nauczycieli rytmiki w przedszkolach na terenie Gdańska Śródmieście i Gdańska Wrzeszcza. Promotor: dr Marzena Kamińska

Dyrygentura, kompozycja i teoria muzyki

 • Daniela Angelova: Retoryka muzyczna w kantatach Jana Sebastiana Bacha: Also hat Gott die Welt geliebt BWV 68, Jesus schlaft, was soll ich hoffen BWV 81. Promotor: prof. Danuta Szlagowska
 • Dominika Janik: Muzyka Pawła Szymańskiego w świetle estetyki postmodernistycznej. Wybrane utwory. Promotor: dr Violetta Kostka
 • Rafał Kłoczko: Pieśń artystyczna w twórczości Magdaleny Cynk. Studium hermeneutyczne. Promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz
 • Anna Lipińska: Szymon Kuran. Twórczość wokalno-instrumentalna. Promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewic
 • Dariusz Swoszowski: Koncert na wiolonczelę i orkiestrę. Muzyka dwóch psalmów. Promotor: prof. Andrzej Dziadek
 • Agnieszka Szumnarska: Badanie czułości słuchu a reprodukcja wokalna u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Promotor: prof. Alina Kowalska-Pińczak
 • Marek Tomaszewski: Brzmienie i faktura hałasu. Muzyczne aspekty Noise Art. Promotor: prof. Marek Chołoniewski

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Edukacja muzyczna

 • Anna Dziedzic: Funkcja dydaktyczno-artystyczna podręcznika Tatiany Stachak Gitara pierwsza klasa. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Tomasz Półtorak: Mikołaja Rimskiego-Korsakowa Świtezianka. Między balladą a kantatą. Promotor: prof. dr Teresa Malecka
 • Antonina Ruda: Związki muzyki z dramaturgią w tragedii lirycznej Armide Jean Baptiste Lully'ego. Promotor: dr Anna Oberc
 • Joanna Winiarczyk: Inspiracje kulturą Saamów w utworze współczesnego kompozytora na przykładzie Biegga Luohte (Jojk till fjällvinden) Jana Sandströma. Promotor: prof. Regina Chłopicka

Teoria muzyki

 • Dominika Adamek: Materiał instrumentalny w wybranych utworach elektroakustycznych Magdaleny Długosz. Promotor: dr Krzysztof Szwajgier
 • Barbara Bogunia: Śpiew pragnie światłem być… Twórczość wokalno-instrumentalna George'a Crumba w perspektywie neomitologicznej. Próba syndromu. Promotor: prof. Mieczysław Tomaszewski
 • Iwona Gruszczak: Krzysztof Penderecki i jego VIII Symfonia Lieder der Verganglichkeit. Promotor: dr Małgorzata Janicka-Słysz
 • Wioleta Anna Jagieła: Zygmunt Konieczny i jego inspiracje dramatami Stanisława Wyspiańskiego. Promotor: dr Ewa Siemdaj
 • Anna Maria Tabola: Oratorium Stworzenie świata Krzysztofa Meyera. Z problematyki symbolu w polskiej muzyce religijnej XX wieku. Promotor: prof. Leszek Polony
 • Nina Wertz: Drogi i rozdroża współczesnej muzyki ukraińskiej. Promotor: dr Krzysztof Szwajgier

 

INSTYTUT MUZYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

 • Paweł Bojarski: Muzyczne zajęcia artystyczne w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej – próba diagnozy. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Joanna Brzezińska: Efektywność dydaktyczna autorskiego programu zajęć umuzykalniających w świetlicach wiejskich. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Daria Bułka: Festiwal kultury ukraińskiej jako czynnik wspierający kształtowanie świadomości narodowej i kompetencji wielokulturowej. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Rafał Lew Kiedrowski: Zestaw perkusyjny w amatorskich zespołach estradowych w aspekcie rozwijania umiejętności rytmicznych oraz artystycznych młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Lucyna Kreft: Szkolna i pozaszkolna edukacja muzyczna jako czynnik stymulujący rozwój zainteresowań muzycznych młodzieży gimnazjalnej w Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Monika Michalkiewicz: Ideologiczna orientacja edukacji muzycznej młodzieży na przykładach uczniów gimnazjum. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Jonasz Mrozik: Metody dydaktyczne i ich efektywność w nauce gry na instrumentach klawiszowych na przykładzie programu szkoły muzycznej Yamaha. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Agata Piaskowska: Zespół muzyki dawnej jako forma rozwijająca wiedzę, zainteresowania i umiejętności muzyczne młodzieży gimnazjalnej. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Katarzyna Sobczyk: Teatr muzyczny La Fayette w procesie rozwijania umiejętności wokalno- aktorskich dzieci i młodzieży. Promotor: dr Jarosław Chaciński

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Karolina Banasiuk-Breziuk: Wyposażenie pracowni muzycznych w wybranych szkołach podstawowych w Olsztynie. Promotor: prof. Zenona Rondomańska
 • Tomasz Kołnierzak: Rola żuromińskiej scholi Boży Uśmiech w artystycznym rozwoju zainteresowań i umiejętności uczestników. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Magdalena Katarzyna Kowalska: Metodyka wychowania muzycznego w świetle idei konstruktywizmu pedagogicznego. Promotor: dr Alicja Tupieka-Buszmak
 • Michał Obrycki: Wpływ przedmiotu II instrument na rozwój ogólnej muzykalności studentów Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Promotor: prof. Zenona Rondomańska
 • Małgorzata Potrzuska: Kulturotwórcza rola romskiego zespołu Hitano z Olsztyna. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Marta Przekopska: Działalność dydaktyczno-artystyczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku w latach 2000-2010. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Paweł Radecki: Rola transkrypcji akordeonowych na poszczególnych szczeblach kształcenia muzycznego. Promotor: prof. Zenona Rondomańska
 • Jarosław Wojciech Rolkowski: Oferta artystyczna Amatorskiej Orkiestry Dętej w Rybnie. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Anna Roman: Świeckie pieśni hymniczne Feliksa Nowowiejskiego. Ich rola i znaczenie. Promotor: prof. Zenona Rondomańska
 • Łukasz Stachowiak: Propagowanie folkloru regionalnego Warmii i Mazur w kraju i za granicą na przykładzie działalności Zespołu Pieśni i Tańca Dybzaki z Gietrzwałdu. Promotor: prof. Zenona Rondomańska
 • Ewelina Maria Trzaskalska: Sposoby kształtowania artystycznych zainteresowań dzieci w szkolnictwie powszechnym na przykładzie klas I-III Szkoły Podstawowej w Lidzbarku. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Edukacja muzyczna

 • Justyna Kuchnik: Edukacja muzyczna uczniów klas IVVI szkół podstawowych w opinii nauczycieli. Promotor: dr Rafał Ciesielski
 • Grzegorz Kuligowski: Muzyczna oprawa części mszy świętej w świetle organowej literatury liturgicznej i badań własnych. Promotor: prof. Janina Fyk
 • Piotr Łopaciński: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju muzycznego. Studium indywidualnych przypadków. Promotor: prof. Janina Fyk
 • Mateusz Pollun: Techniczne problemy w pracy wokalisty jazzowego i ich przezwyciężanie. Promotor: prof. Janina Fyk
 • Julia Sawicka: Czarno-biały jazz. Różnice wokalno-improwizacyjne w muzyce jazzowej. Promotor: prof. Janina Fyk
 • Anna Skrzyniarz: Wychowawcza rola muzyki w wybranych koncepcjach kształcenia muzycznego. Promotor: prof. Janina Fyk

 

INSTYTUT MUZYKI, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Edukacja muzyczna

 • Katarzyna Bednarz: Autorski cykl lekcji muzyki dla uczniów gimnazjum eksponujący epokę romantyzmu. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Aleksandra Anna Dąbrowska: Historia i działalność Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Aneta Iwona Dąbska: Zjawiskowe głosy w polskiej muzyce rozrywkowej. Próba identyfikacji idiomów wokalnych. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Anna Dorosz: Wędrówka po zakątkach jazzu. Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum. Promotor: dr Reanata Gozdecka
 • Robert Dorosz: Missa Solemnis op. 49 Viktora Clarissa Czajanka (1876–1952). Analityczny wizerunek dzieła. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Kamil Filipiak: Media w edukacji muzycznej młodzieży. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Agnieszka Góra: Muzyka trzech klasyków. Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Jacek Grykałowski: Analiza porównawcza celów nauczania muzyki w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Dominik Grzyb: Muzyka swingowa w edukacji młodzieży gimnazjalnej. Promotor dr Andrzej Białkowski
 • Gabriela Hacia: Projekt cyklu lekcji muzyki dla uczniów klas 4-6 eksponujący muzykę wokalną. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Natallia Hlinskaya: Песняры jako reprezentacyjny zespół muzyki rozrywkowej na Białorusi. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Anna Maria Kołodziej: Muzyka jako element terapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Janowicy. Promotor: dr Krzysztof Stachyra
 • Katarzyna Kowalczuk: Preferencje muzyczne młodzieży francuskiej i polskiej. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Ireneusz Michał Krupa: Wokalno-instrumentalne opracowanie Tantum ergo op. 18 Johanna Melchiora Dreyera. Hymn w dwunastu odsłonach. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Łukasz Jarosław Mielko: Chór akademicki jako forma upowszechniania kultury wyższej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Promotor: dr Krzysztof Stachyra
 • Michał Mirosław: Idea korespondencji sztuk w treściach nauczania wiedzy o kulturze. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Maria Ruszkowska: Projekt cyklu zajęć muzyczno-artystycznych dla dzieci 5-letnich. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Olga Katarzyna Skrzypczak: Piosenki Kabaretu Starszych Panów. Osnowa literacka – poezja – muzyka. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Wojciech Władek: Propozycje zajęć umuzykalniających dla grup przedszkolnych w oparciu o wybrane modele wychowania muzycznego. Promotor: dr Krzysztof Stachyra

 

INSTYTUT MUZYKI, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY W CIESZYNIE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Edukacja muzyczna

 • Tomasz Armatys: Życie kulturalno-muzyczne Tarnowa w okresie międzywojennym. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Aleksandra Bocz: Czynniki kształtujące uczestnictwo w Miejskiej Orkiestrze Dętej „Miasteczko Śląskie”. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Łukasz Bodura: Wybrane chordofony ludowe Podhala na tle lutnictwa regionu. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Marek Bronowski: Akordeon i jego zastosowanie w polskiej muzyce ludowej na przykładzie wybranych regionów etnograficznych. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Bogusław Cudek: Obrzędy, muzyka i tańce regionu szczyrzyckiego. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Iwona Cytera: Śląski ruch śpiewaczy w XXI wieku. Próba określenia kondycji na przykładzie analizy działalności wybranych zespołów chóralnych. Promotor: dr hab. Tomasz Spaliński
 • Ewa Domańska: Poznawczy i estetyczny aspekt audycji radiowych w kształtowaniu wyobraźni fonicznej dziecka. Promotor: dr hab. Waldemar Sutryk
 • Mariusz Gorczowski: Działalność zespołu pieśni i tańca Małe Łącko – monografia. Promotor: prof. Jadwiga Uchyła-Zroski
 • Andrzej Gryt: Błędy intonacyjne w grze na wybranych instrumentach dętych – opis teoretyczny i analiza komputerowa. Promotor: dr Krzysztof Gawlas
 • Joanna Gryz: Transcendentalny wymiar muzyki Jonathana Harveya. Promotor: dr Krzysztof Gawlas
 • Łukasz Jabcoń: Współczesne techniki gry na instrumentach dętych blaszanych (trąbka, waltornia, puzon i tuba) – ćwiczenia początkowe. Promotor: dr hab. Tomasz Spaliński
 • Mateusz Krasowski: The Mars Volta. Monografia zespołu. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Aliaksandr Muliarchyk: Białoruska muzyka ludowa tradycja i współczesność. Promotor: dr hab. Tomasz Spaliński
 • Bartosz Nazaruk: Rozwój i zmiany zachodzące w polskim jazzie po 1995 roku. Nowe gatunki, tendencje, najważniejsi przedstawiciele polskiej sceny jazzowej. Promotor: dr Krzysztof Gawlas
 • Izabela Niedoba: Istota funkcjonowania młodzieżowego domu kultury. Działalność młodzieżowego domu kultury w Chorzowie w latach 2005-2012. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Judyta Pendziałek: Zapotrzebowanie i zasadność stosowania zajęć muzykoterapeutycznych w powszechnych szkołach podstawowych jako środka profilaktycznego i redukującego problemy wychowawcze oraz zaburzenia psychoruchowego rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym. Promotor: dr hab. Tomasz Spaliński
 • Małgorzata Pollok: Monografia toszeckiego chóru mieszanego Tryl. Promotor: dr hab. Bogumiła Mika
 • Marta Rubik: Problemy emisyjne i wykonawcze w zespole chóralnym na przykładzie wybranej literatury. Promotor: dr Małgorzata Miśka
 • Mariusz Ryś: Wychowawcze aspekty aktywności muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Maria Rzechanek: Życie muzyczne miasta Rybnik. Promotor: dr hab. Tomasz Spaliński
 • Monika Saternus: Folklor muzyczny na obszarze Górnego Śląska. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Marcjanna Staszek: Tradycja kolędowania w działalności chórów Harmonia oraz Ex Animo z gminy Kobiór. Promotor: dr hab. Bogumiła Mika
 • Michał Szarzec: Wykorzystanie wolnego oprogramowania w produkcji ścieżki muzycznej do filmu. Promotor: dr Krzysztof Gawlas
 • Szilvia Trzosek-Szabo: Wybrane instrumenty perkusyjne w węgierskiej tradycji ludowej. Promotor: dr Małgorzata Miśka

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Martyna Adamczyk: Muzyka filmowa w twórczości polskich kompozytorów. Promotor: prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz
 • Jacek Bęś: Organy w kościołach Jarosławia (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: prof. Maria Szymanowicz
 • Karolina Bugajska: Repertuar bożonarodzeniowy w parafii Kunów (diecezja sandomierska). Promotor: prof. Antoni Zoła
 • Łukasz Kaczmarek: Twórczość fortepianowa Apolinarego Szeluty. Studium hermeneutyczne. Promotor: prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz
 • Olga Korona: V Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza. Studium hermeneutyczne. Promotor: prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz
 • Paweł Maciałek: Działalność organmistrzowska Antoniego i Jana Szymańskich w latach 1893-1919. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz
 • Teresa Michałkiewicz: Problematyka instrumentologiczna w czasopiśmie „Ruch Muzyczny” w latach 2000-2011. Promotor: prof. Maria Szymanowicz
 • Yuliya Mitskevich: Tradycje muzyczno-religijne społeczności katolickiej w parafii Czernawczyce na Białorusi. Promotor: prof. Antoni Zoła
 • Kornelia Niedbał: Funkcjonowanie pieśni Mordechaja Gebirtiga we współczesnej praktyce klezmerskiej. Promotor: prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz
 • Magdalena Pasierbowicz: Magnificat w twórczości kompozytorów polskich w drugiej połowie XX wieku. Promotor: prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz
 • Anna Pliś: Ludowa kultura muzyczno-religijna parafii Rakszawa (Archidiecezja Przemyska). Studium etnomuzykologiczne. Promotor: prof. Antoni Zoła
 • Agnieszka Tarnawska: Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika. Promotor: dr Beata Bodzioch
 • Kamil Turczyn: Sekwencja Dies Irae w Totentanz Franciszka Liszta. Studium hermeneutyczne. Promotor: prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz
 • Monika Uzorko: Śpiewy w Missale Gnesnense Jana Hallera z 1506 i 1523 roku. Studium muzykologiczne. Promotor: Ks. dr hab. Robert Bernagiewicz

 INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

 • Anna Al-Araj: Pieśni Ireny Wieniawskiej do słów Paula Verlaine'a. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
 • Anna Andruchowycz: Postać Manuela de Falli w historiografii muzycznej i jego twórczość na przykładzie El sombrero de tres picos. Promotor: prof. Zofia Fabiańska
 • Agnieszka Behnke-Tomczyk: Muzyczne tradycje religijne na Śląsku Cieszyńskim. Repertuar protestancki i katolicki w kontekście społeczno-kulturowym. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
 • Mateusz Borkowski: Sweeney Todd Stephena Sondheima w kontekście tradycji amerykańskiego teatru muzycznego. Promotor: prof. Alicja Jarzębska
 • Małgorzata Czech: Cantionale ecclesiasticum ks. Pawła Rzymskiego jako świadectwo XIX-wiecznych zwyczajów liturgicznych i praktyki chorałowej na ziemiach polskich. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
 • Alicja Anna Długoszewska: Stowarzyszenie Młodych Muzyków w Krakowie (1931-1939). Promotor: prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Marek Dolewka: Przejawy zainteresowania muzyką i postacią Arvo Pärta w Polsce w latach 2005-2010. Promotor: prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Karolina Gorączko: Quo vadis? op. 30 Feliksa Nowowiejskiego – między pierwowzorem literackim a muzyczną realizacją. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
 • Ewelina Grądek: Charakterystyka Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku w latach 1992-2009. Promotor: prof. Alicja Jarzębska
 • Małgorzata Jabłońska: Goyescas Granadosa w kontekście twórczości Goi. Promotor: prof. Alicja Jarzębska
 • Maria Karwat: Esej Charles'a Gounoda o Don Juanie Wolfganga Amadeusza Mozarta. Promotor: prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Anna Lorenc: Adam Wroński (1850-1915) – zapomniany galicyjski dyrygent, skrzypek i kompozytor. Promotor: prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Anna Myrga: Pisma o muzyce i poglądy estetyczne George'a Rochberga. Promotor: prof. Alicja Jarzębska
 • Anna Stojek: Problem komizmu w muzyce Dymitra Szostakowicza. Promotor: prof. Alicja Jarzębska
 • Natalia Szyndlarewicz: Twórczość fortepianowa Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Promotor: prof. Zofia Fabiańska
 • Joanna Święszek: Działalność artystyczna i pedagogiczna Ady Sari (1886-1968). Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
 • Ewa Wilczyńska-Saj: Tańce z rękopisu Mus.ms. 40598 Biblioteki Jagiellońskiej. Transkrypcje i charakterystyka. Promotor: dr hab. Aleksandra Patalas
 • Barbara Wróbel: Dzieła Andrzeja Siewińskiego oraz J. Staromieyskiego jako przykład muzyki funkcjonującej w środowiskach jezuickich. Cz. 1: Opisowo-analityczna. Cz. 2. Wydanie źródłowo-krytyczne. Promotor: prof. Zofia Fabiańska
 • Monika Ziółkowska: Elementy neoklasyczne w Koncercie fortepianowym Stefana Kisielewskiego. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 • Klaudiusz Bieńko: Budownictwo organowe Włodzimierza Truszczyńskiego w Archidiecezji Warszawskiej. Dzieje zakładu organmistrzowskiego i specyfika instrumentów. Promotor: dr Marcin Łukaszewski
 • Marek Borowski: Życie, działalność i twórczość kompozytorska Franciszka Lessla w świetle dotychczasowych badań. Promotor: dr Marcin Łukaszewski
 • Kazimierz Ostrowski: Edukacja muzyczna na ziemiach polskich w okresie zaborów na przykładzie wybranych szkół. Promotor: dr Marcin Łukaszewski
 • Tomasz Ostrowski: Retoryka muzyczna w mszach Józefa Elsnera na przykładzie wybranych utworów. Promotor: dr Marcin Łukaszewski
 • Borys Piotrowski: Stylus phantasticus w twórczości Dietricha Buxtehudego. Promotor: dr Marcin Łukaszewski
 • Wojciech Szmidt: Fantazje Jana Pieterszona Sweelincka jako przejaw stile moderno w muzyce przełomu renesansu i baroku. Promotor: dr Marcin Łukaszewski
 • Jan Szuster: Cantiones Sacrae II (1591) Williama Byrda jako muzyczna medytacja duchowa. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Kamil Wrona: Historia i działalność Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w latach 1989-2011. Promotor: dr Marcin Łukaszewski

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Krzysztof Fuks: Muzyczne portrety śpiewaków w operach Arminio, Giustino i Berenice Georga Friedricha Haendla. Promotor: prof. Alina Żórawska-Witkowska
 • Bartłomiej Gembicki: Ghirlanda Sacra (Wenecja 1625). Źródło, jego kontekst historyczny i edycja krytyczna. Promotor: dr Agnieszka Leszczyńska
 • Urszula Grzesińska: Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-54) w świetle zachowanej dokumentacji archiwalnej. Promotor: prof. Piotr Dahlig
 • Justyna Kotarska: Audiosfera historycznej Warszawy lat 30. XX wieku. Promotor: prof. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
 • Kamila Kuźnicka: Jan Ladislav Dusik i jego sonaty fortepianowe. Promotor: prof. Alina Żórawska-Witkowska
 • Magdalena Nejbauer: Elektroniczna muzyka taneczna. Rys historyczny, przegląd gatunków i didżeje. Promotor: prof. Piotr Dahlig
 • Przemysław Piłaciński: Autentyczność jako wartość estetyczna w dyskursie o muzyce rockowej. Promotor: prof. Sławomira Żerańska-Kominek
 • Anna Polanowska: Wczesnodziecięca edukacja muzyczna systemu Yamaha. Adaptacja w Polsce i charakterystyka porównawcza z systemami europejskimi. Promotor: prof. Piotr Dahlig
 • Katarzyna Porodzyńska: Dźwięk w filmie animowanym na podstawie wybranych, nagrodzonych ścieżek dźwiękowych w produkcjach amerykańskich i japońskich z lat 1930-2010. Promotor: prof. Zbigniew Skowron
 • Aleksandra Puacz-Markowska: Muzyka gospel i jej oddziaływanie na amatorski ruch śpiewaczy w Polsce. Promotor: prof. Piotr Dahlig
 • Żaneta Sawko: Współczesne utwory fortepianowe dla dzieci w kontekście najnowszej wiedzy o nauczaniu i uczeniu się muzyki. Promotor: prof. Zbigniew Skowron
 • Kamil Skrzypczak: Wpływ wirtuozowskich technik Niccolo Paganiniego na Karola Lipińskiego i Apolinarego Kątskiego. Promotor: prof. Alina Żórawska-Witkowska
 • Barbara Śnieżek: Nabożeństwo Gorzkich Żalów w archidiecezji przemyskiej. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: prof. Piotr Dahlig
 • Anna Warakomska: Mandolina – rys historyczny instrumentu w Europie i współczesna praktyka w Polsce. Promotor: prof. Piotr Dahlig
 • Sergiusz Wrotek: Twórczość na fortepian solo Zygmunta Krauzego. Aspekty techniczno-kompozytorskie i estetyczne. Promotor: prof. Zbigniew Skowron

 

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • Anna Balcerak: Nowatorstwo pedagogiczne w aspekcie rozwiązań metodycznych nauczyciela muzyki, plastyki, sztuki. Promotor: dr Anna Pikała
 • Marcin Baraniak: Muzyczne programy komputerowe i ich wpływ na rozwój postaw twórczych dzieci uzdolnionych. Promotor: dr Anna Pikał
 • Natalia Bednarska: Muzyka młodzieżowa jako przejaw buntu i solidarności młodzieży. Promotor: dr Anna Pikała
 • Barbara Dębowska: Znaczenie tańca w integrowaniu i wspieraniu młodzieży z różnych środowisk społecznych na przykładzie Szkoły Tańca Hope w Łodzi. Promotor: prof. Mirosława Zalewska-Pawlak
 • Natalia Gospodarek: Terapeutyczne i wychowawcze funkcje zajęć muzyczno-plastycznych. Promotor: dr Anna Pikała
 • Anna Hanczak: Znaczenie muzyki w filmie animowanym dla dzieci. Promotor: dr Anna Pikała
 • Magdalena Jaraszkiewicz: Śpiew jako forma przekazu i odbioru ekspresji artystycznej i emocjonalnej uczestników Studia Piosenki w Łodzi. Promotor: prof. Mirosława Zalewska-Pawlak
 • Małgorzata Jędrzejczak-Prorok: Pląs zuchowy i piosenka zuchowa w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Promotor: dr Anna Pikała
 • Paulina Kędziora: Specyfika zajęć muzyczno-ruchowych i ich rola w rozwoju emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Anna Pikała
 • Agnieszka Nastarowicz: Uwarunkowania rozwoju zdolności artystycznych dzieci – studium porównawcze w oparciu o szkolnictwo powszechne i artystyczne (muzyczne). Promotor: dr Anna Pikała
 • Bartłomiej Plichta: Więź wspólnotowa w młodzieżowych zespołach rockowych jako przykład integracji przez sztukę. Promotor: prof. Mirosława Zalewska-Pawlak
 • Wioleta Ścibiorek: Młodzież w sytuacji kontaktu z muzyką. Promotor: dr Anna Pikała
 • Paulina Świnoga: Działalność wychowawcza i wspierająca Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tansmana w Łodzi wobec uczniów szczególnie uzdolnionych. Promotor: prof. Mirosława Zalewska-Pawlak

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

 • Marek Bełch: Witold Maliszewski i jego symfonie – postawa twórcza i technika kompozytorska. Promotor: prof. Danuta Jasińska
 • Izabela Bukowska: Eugeniusz Morawski i jego poematy symfoniczne według Edgara Allana Poe. Promotor: prof. Zofia Helman
 • Rozalia Nowicka: Kaprysy Karola Lipińskiego w świetle techniki skrzypcowej i kompozytorskiej I połowy XIX wieku. Promotor: prof. Danuta Jasińska
 • Łukasz Podleski: Wykorzystanie systemów kodowania i algorytmów wyszukiwania informacji muzycznych w badaniach muzykologicznych. Promotor: prof. Ewa Dahlig-Turek
 • Krzysztof Rutkowski: Gitara flamenco. Instrument – technika wykonawcza – repertuar. Promotor: prof. Ewa Dahlig-Turek
 • Krzysztof Stefański: Hosianna dem Sohne David Martina Mayera. Wrocławska kompozycja wielkoobsadowa w perspektywie siedemnastowiecznej praktyki kompozytorskiej i wykonawczej. Promotor: prof. Ryszard Wieczorek
 • Paulina Szymczyk: Balet Parade Erika Satie i jego związki z awangardą. Promotor: prof. Danuta Jasińska

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 • Krzysztof Błach: Style interpretacji muzycznej konkursowych wykonań Koncertu e-moll op. 11 Fryderyka Chopina w latach 1995-2010. Badania metodą Nicholasa Cooka Mazurka project i ich interpretacja. Promotor: prof. Maciej Gołąb
 • Julia Bobyk-Paw: Twórczość religijna M. Berezowskiego, D. Bortnianskiego i A. Wedela-Wedelskiego w świetle wpływów muzyki włoskiej. Promotor: prof. Remigiusz Pośpiech
 • Renata Chunderbalsingh: Muzyka afrobrazylijska w obliczu globalizacji. Promotor: prof. Bożena Muszkalska
 • Dorota Dziemieszkiewicz: Działalność zespołu regionalnego Jaworzynka i klubu prasy i książki Ruch w Jaworzynce w dziedzinie kultywowania folkloru muzycznego górali śląskich. Promotor: prof. Zbigniew J. Przerembski
 • Katarzyna Jakubiak: Twórczość Karola Namysłowskiego inspirowana polską muzyką ludową a działalność współczesnej orkiestry symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Promotor: prof. Zbigniew J. Przerembski
 • Gabriela Jarzina: Amuzja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Promotor: prof. Bożena Muszkalska
 • Przemysław Loho: Wyspa umarłych (1909) Sergiusza Rachmaninowa. Analiza i interpretacja dzieła. Promotor: prof. Maciej Gołąb
 • Karolina Mysiorek: Musices Poeticae Sive de Compositione Cantus Praeceptiones absolutissimae Johannesa Nuciusa w świetle niemieckiej teorii muzyki przełomu XVI i XVII wieku. Promotor: prof. Remigiusz Pośpiech
 • Anna Purowska: Kształcenie estetyczne dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wychowawczej funkcji muzyki. Promotor: prof. Zbigniew J. Przerembski
 • Agnieszka Sozańska: Preludia op. 1 Karola Szymanowskiego w kontekście Preludiów op. 28 Fryderyka Chopina i Preludiów op. 11 Aleksandra Skriabina. Promotor: prof. Maciej Gołąb
 • Paulina Szklanna: Organowe oblicze pieśni kościelnych w twórczości Mariana Sowy. Promotor: prof. Remigiusz Pośpiech
 • Szyszka Katarzyna: Tradycyjna kultura muzyczna Trójwsi Beskidzkiej – próby jej podtrzymania, odnowienia i rozwoju. Promotor: prof. Zbigniew J. Przerembski
 • Karolina Zalewska: II Symfonia Olimpijska (1948) Zbigniewa Turskiego. Kontekst historyczno-kulturowy i analiza dzieła. Promotor: prof. Maciej Gołąb
 • Joanna Zawada: Oblicza kultury muzycznej w środowisku bazyliki św. Józefa w Kaliszu na przełomie XX i XXI wieku. Promotor: prof. Remigiusz Pośpiech

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Edukacja muzyczna

specjalność: dyrygentura chóralna

 • Urszula Borejszo: Partie chóralne w poematach symfonicznych Andrzeja Kurylewicza. Analiza wybranych problemów wykonawczych. Promotor: dr Monika Wolińska
 • Justyna Banaszkiewicz: Kształcenie słuchu dyrygenta chóralnego w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w oparciu o literaturę wokalną i wokalno-instrumentalną. Promotor: dr Ewa Stachurska
 • Zuzanna Falkowska: Specyfika muzyki filmowej z uwzględnieniem muzyki chóralnej. Promotor: prof. Jagna Dankowska
 • Małgorzata Gąsior: Monografia żeńskiego zespołu Alibabki. Promotor: dr Krzysztof Heering
 • Zofia Kubiak: Przełom postmodernistyczny w muzyce w opiniach polskich kompozytorów. Promotor: dr Małgorzata Waszak
 • Małgorzata Lipka: Metoda colourstings jako alternatywa dla systemu wczesnego kształcenia muzycznego w Polsce. Promotor: prof. Magdalena Stępień
 • Agata Malcherek: Wybrane problemy wykonawcze w Missa Sancti Leopoldi Johanesa Michaela Haydna. Promotor: dr Anna Perzanowska-Tarasiuk
 • Bogumiła Miłoszewska-Piszek: Problematyka wykonawcza wybranych utworów dla dzieci Witolda Lutosławskiego. Promotor: prof. Ewa Marchwicka
 • Maria Muszyńska: Język kompozytorski chóralnej twórczości Benjamina Brittena na przykładzie kantaty festiwalowej Rejoice in the Lamb. Wartości edukacyjne utworów dla wykonawstwa chóralnego. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Anna Sławińska: Utwory chóralne Gabriela Faurégo, Césara Franca, Charles’a Gounoda, Francisa Poulenca i Camille’a Saint-Saënsa źródłem materiału muzycznego ćwiczeń rozwijających słuch muzyczny dyrygentów. Promotor: doc. Ewa Wilczyńska
 • Rafał Staniec: Muzyka w liturgii – wybrane zagadnienia z praktyki wykonawczej. Promotor: ks. prof. Jerzy Lewandowski
 • Olivia Ugha: Salome Ryszarda Straussa. Partytura w zderzeniu z inscenizacją na przykładzie wybranych realizacji scenicznych. Promotor: dr Eugenia Rezler-Rozlach
 • Karolina Wysocka: Problematyka emisji głosu w chórach młodzieżowych. Promotor: prof. Wanda Tchórzewska-Kapała

specjalność: rytmika

 • Milena Maciąg: Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym – na podstawie własnych doświadczeń. Promotor: prof. Alicja Gronau-Osińska
 • Wanda Mikos: U źródeł rytmiki i tańca modern. Dzieło Emila Jaques-Dalcroze’a i sztuki Isadory Duncan – paralele i rozbieżności. Promotor: prof. Magdalena Stępień
 • Monika Polak: Sposoby realizacji piosenek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na przykładzie twórczości Agnieszki Widlarz. Promotor: prof. Magdalena Stępień
 • Maria Rzeszutek-Smędra: Realizacja istniejących programów nauczania fortepianu początkowego w wybranych ośrodkach aglomeracji warszawskiej. Promotor: prof. Małgorzata Szpinalska

Taniec

specjalność: pedagogika baletowa

 • Sara Kowalik: Carla Fracci. Primabalerina baletu włoskiego i światowego. Promotor: dr Aleksandra Dziurosz
 • Sandra Napierała: Działalność artystyczna Krystyny Mazurówny. Promotor: prof. Ewa Wycichowska
 • Aneta Wira: Ewolucja techniki modern dance Marthy Graham wraz z analizą ruchową fragmentów wybranych dzieł choreograficznych artystki. Promotor: dr Aleksandra Dziurosz

Teoria muzyki

 • Bartosz Pyziak: Język muzyczny i symbolika 15 poematów różańcowych na organy Tadeusza Machla. Promotor: prof. Stanisław Dąbek

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

Edukacja muzyczna

 • Ewelina Kamińska: Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Polskiego Czerwonego Krzyża w życiu muzycznym Grajewa. Promotor: dr Anna Olszewska
 • Emilia Marczyk: Działalność muzyczna Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Promotor: dr Ewa Barbara Rafałko
 • Agata Przewłocka-Bakunowicz: Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” w regionie podlaskim. Promotor: prof. Wioletta Miłkowska
 • Anna Rogińska: „Śpiewająca Klasa” jako program edukacji muzycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Promotor: prof. Bożenna Sawicka
 • Aneta Sokólska: Piosenki dla dzieci Witolda Lutosławskiego jako materiał dydaktyczny we współczesnej metodyce umuzykalniania dzieci w wieku szkolnym. Promotor: dr Weronika Ratusińska-Zamuszko
 • Karol Szmuksta: Organista jako animator życia muzycznego parafii. Promotor: Józef Kotowicz

 

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Edukacja muzyczna

 • Bartosz Bojdo: Ruch artystyczny wsi Królowa Wola, okolic mikroregionu rzeczyckiego i opoczyńskiego jako przyczynek do historii kultury muzycznej w Polsce. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Elżbieta Bogusz: Kontynuacja tradycji narodowych poprzez kultywowanie gry na cymbałach strunowych w Polsce po II wojnie światowej. Promotor :dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Mateusz Czarnowski: Polska muzyka ludowa inspiracją twórczości wokalnej i instrumentalnej wybranych kompozytorów XIX i XX wieku. Promotor: prof. Iwona Wiśniewska-Salamon
 • Julia Godziemba-Trytek: Problematyka pracy nad emisją zbiorową w chórach amatorskich. Promotor: prof. Eugeniusz Kus
 • Wojciech Górecki: Upodobania muzyczne młodzieży w wieku adolescencji na tle badań i opinii. Promotor: dr Barbara Halec
 • Marta Jakutajć: Literatura muzyczna wybranych lekcji muzyki w klasach 46 podstawowej szkoły ogólnokształcącej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Maciej Kasprzak: Środki artystycznego wyrazu w twórczości Jacka Kaczmarskiego na wybranych przykładach. Promotor: prof. Iwona Wiśniewska-Salamon
 • Gabriela Malina: Rozwój zainteresowań muzycznych uczniów w procesie edukacji. Promotor: dr Iwona Tomaszewska
 • Tomasz Mażewski: Muzyka w terapii zaburzeń zachowania dziecka w wieku przedszkolnym – studium przypadku. Promotor: dr Iwona Tomaszewska
 • Natalia Plewnia: Świat zwierząt w muzyce programowej i ilustracyjnej na przestrzeni wieków. Promotor: prof. Iwona Wiśniewska-Salamon
 • Andrzej Siedlecki: Organiści i muzyka organowa w wybranych kościołach szczecińskich po II wojnie światowej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Michał Sobczyński: Gitara i muzyka gitarowa jako element upowszechniania muzyki wśród uczniów szkoły ogólnokształcącej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Sandra Socha: Wykorzystanie elementów metody Emila Jaques’a Dalcroze’a we własnych koncepcjach pedagogicznych. Promotor: dr Iwona Tomaszewska
 • Aleksandra Tymińska: Terapia śpiewem w procesie powszechnej edukacji dzieci. Promotor: dr Iwona Tomaszewska
 • Cezary Wiśniewski: Techniki gry na zestawie perkusyjnym. Promotor: dr Iwona Tomaszewska
 • Łukasz Włodek: Upowszechnianie i promocja muzyki rozrywkowej poprzez imprezy rodzinne oraz okolicznościowe na przykładzie zespołu Lukas Band. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Karolina Wysocka: Wpływ muzyki na rozwój dziecka w okresie przedszkolnym. Promotor: dr Iwona Tomaszewska
 • Karolina Zagórska: Czynniki warunkujące percepcję muzyki przez dzieci w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Iwona Tomaszewska

Kategorie

Edukacja muzyczna