Prace magisterskie obronione w 2013 roku (wykaz)

Wykaz prac magisterskich z zakresu muzykologii, teorii muzyki i edukacji muzycznej, obronionych w 2013 roku (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Teoria muzyki

 • Szymon Piotr Godziemba-Trytek: Transformacja języka muzycznego Marka Jasińskiego w twórczości wokalno-instrumentalnej na podstawie Requiem na chór chłopięcy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną oraz Symfonii In principio na baryton solo, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. nadzw. dr Anna Nowak

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Marcin Cichy: Dobór repertuaru w początkowym okresie działalności chóru mieszanego. Promotor: dr Grażyna Wolter-Kaźmierczak
 • Monika Gumiela: Działalność artystyczna Chóru Rubinki OSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w latach 1999-2012. Promotor: prof. Elżbieta Wtorkowska
 • Paweł Kamiński: Koordynacja kończyn w grze na perkusji drogą do swobodnej improwizacji. Promotor: dr hab. Piotr Salaber
 • Milena Kułakowska: Beatbox – charakterystyka stylu. Promotor: prof. Krzysztof Szydzisz
 • Xi Li: Najwybitniejsze postacie w amerykańskiej pianistyce jazzowej. Promotor: prof. Andrzej Zubek
 • Yuan Li: Zainteresowania kulturalne studentów chińskich w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Promotor: st. wykł. Krystyna Stasińska
 • Łukasz Sylwestrzak: Polska wiolinistyka jazzowa w latach 1973 – 2012. Promotor: instr. Maciej Afanasjew
 • Wojciech Szachnowski: Postawa perkusisty za instrumentem i jej wpływ na fizjologię gry. Promotor: dr hab. Piotr Salaber
 • Marta Trudzińska: Działalność chórów Ojczyzna i Repetitio w ramach Polonijnego Lata w Koszalinie. Promotor: prof. Elżbieta Wtorkowska
 • Katarzyna Więckowska: Polskie melodie ludowe na lekcjach muzyki w drugim etapie edukacyjnym. Promotor: dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
 • Miao Yu: Piosenka szkolna w Polsce i w Chinach – podobieństwa i różnice. Promotor: st. wykł. Krystyna Stasińska

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Teoria muzyki

 • Marta Grzybek: W poszukiwaniu zagubionego… Próba odnalezienia czystego erotyzmu w wybranych utworach wokalno-instrumentalnych Tadeusza Bairda. Promotor: dr Halina Lorkowska, prof. AM
 • Weronika Nowak: Łuk w twórczości Hanny Kulenty. Idea i interpretacja. Promotor: dr Janina Tatarska, prof. AM
 • Weronika Włoszczyńska: Wariacje na temat Paganiniego na dwa fortepiany Witolda Lutosławskiego – problematyka transkrypcji. Promotor: dr Janina Tatarska, prof. AM

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Katarzyna Dzięcioł: Edukacja muzyczna uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Joanna Kozłowska: Zastosowanie metod aktywizujących w nauce przedmiotu audycje muzyczne w szkole muzycznej I stopnia. Promotor: mgr Wiesława Żok-Warchalewska
 • Izabela Medyńska: Słuchanie muzyki na pierwszym etapie edukacyjnym. Promotor: dr Małgorzata Okupnik
 • Marietta Ratajczak: Oddziaływanie muzyki XIX wieku na emocje dziecka między 10. a 12. rokiem życia. Promotor: dr Małgorzata Okupnik
 • Anna Wilmińska: Emisja głosu dziecka w chórze. Promotor: dr Maria Wolmann-Żebrowska

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Teoria muzyki

 • Agata Adamczyk: Uwertura koncertowa Karola Szymanowskiego oraz Stanisław i Anna Oświecimowie Mieczysława Karłowicza w orbicie wpływów symfoniki Richarda Straussa. Promotor: dr hab. Robert Kurdybacha

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Jakub Choros: Znaczenie twórczości muzycznej księdza Leona Pęcherka w liturgii posoborowej. Promotor: dr Maria Zawartko
 • Damian Dębicki: Historia oraz działalność firmy organmistrzowskiej Antoniego Szydłowskiego. Promotor: dr hab. Piotr Rojek
 • Lilianna Alina Jędrzejczak: Podobieństwa i różnice w kształceniu wokalnym solistów i chórzystów. Promotor: dr Iwona Polak
 • Tomasz Eryk Kmita-Skarsgård: Kultura muzyczna Kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu w latach 1923-1945. Historia, dziedzictwo i perspektywy. Promotor: prof. Marta Kierska-Witczak
 • Magdalena Justyna Lipska: Specyfika pracy dyrygenta z chórami młodzieżowymi. Promotor: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
 • Olga Łagowska: Chór Feichtinum Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Ewa Grygar
 • Ievgen Morgun: Analiza utworu S. Rachmaninowa Całonocne Czuwanie na chór mieszany op. 37. Promotor: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
 • Jelena Loutfi Pereira: Znaczenie zespołu Kresowiacy w odrodzeniu kultury polskiej na Ziemi Lidzkiej. Promotor: prof. Helena Tomaszek-Plewa
 • Sandra Agnieszka Stankiewicz: Specyfika pracy dyrygenta w chórze seniora. Promotor: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Teoria muzyki

 • Szymon Kotynia: Kwartet smyczkowy jako gatunek i medium wykonawcze w II szkole wiedeńskiej. Promotor: dr hab. Ewa Kowalska-Zając
 • Karolina Krupińska: Repertuar, styl i estetyka Kronos Quartet. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
 • Marcin Powalski: Geneza, dorobek i działalność koncertowa zespołu Warsztat Muzyczny. Promotor: dr hab. Jacek Szerszenowicz

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Agnieszka Bednarz: Manualna technika dyrygencka w prowadzeniu chóru i orkiestry: analiza porównawcza na przykładzie wybranych utworów. Promotor: dr Marcin Wolniewski
 • Wiktor Nestorko: Wybrane obszary działalności artystycznej i edukacyjnej orffowskiego wydziałowego zespołu instrumentalnego. Promotor: dr hab. Maciej Kołodziejski
 • Daria Nowakowska: Rola zajęć umuzykalniających w adaptacji dzieci trzyletnich w przedszkolu. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Katarzyna Parzych: Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie w latach 2001-2012. Promotor: dr Krystyna Juszyńska
 • Agnieszka Maria Rutkowska: Rola współczesnej scholi w Liturgii Eucharystycznej Kościoła Rzymskokatolickiego. Promotor: dr Aneta Rogalska-Marasińska
 • Magdalena Tracz: Realizacja edukacji muzycznej w pracy nauczyciela pierwszego etapu kształcenia. Promotor: dr Aneta Rogalska-Marasińska

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Kompozycja i teoria muzyki

 • Maria Bernaciak: Retoryka w mowach pogrzebowych a retoryka muzyczna w utworach poświęconych zmarłym kompozytorom, na wybranych przykładach muzyki francuskiej. Promotor: dr Wojciech Stępień
 • Roman Czura: Koncert fortepianowy Kraftfelder – komentarz autorski. Promotor: prof. Eugeniusz Knapik
 • Marek Grucka: Retaeh na orkiestrę symfoniczną i fortepian solo. Opis pracy. Promotor: prof. Eugeniusz Knapik
 • Olga Kozłowska: Rola rytmiki Emila Jaques-Dalcroze`a w usprawnianiu procesów poznawczych osób w wieku podeszłym. Promotor: dr hab. Anetta Pasternak
 • Karolina Korzeń: Samotność i homofonia. O twórczości Tomasza Sikorskiego. Promotor; st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska
 • Karolina Kotwasińska: Metoda rytmiki w kontekście psychologii muzyki. Promotor: dr hab. Anna Waluga
 • Agnieszka Markowska: Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka poprzez terapię rytmiką. Promotor: dr hab. Anna Waluga
 • Sonia Maczurek: Icon Sinfonia na chór i orkiestrę – komentarz autorski do kompozycji dyplomowej. Promotor: prof. Aleksander Lasoń
 • Agnieszka Nowok: Rytuał – magia – religia. ΦYΛAKTHPION (Phylakterion) Pawła Szymańskiego. Promotor: dr Wojciech Stępień
 • Katarzyna Sobczyk: Pomiędzy życiem a śmiercią. Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta jako upadek legendy o kochanku wszech czasów. Analiza dzieła i charakterystyka postaci. Promotor: st. wykł. Stanisław Kosz
 • Joanna Szymala: Symfonia I – opis pracy. Promotor: prof. Eugeniusz Knapik
 • Sabina Wiśniewska: Krzyki i szepty. O niekonwencjonalnych sposobach wykorzystania głosu ludzkiego. Wybrane kompozycje z muzyki polskiej XX i XXI wieku. Promotor: st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska
 • Alicja Zeifert: O potrzebie nieformalistycznej analizy muzycznej. Próba zarysu problematyki. Promotor: dr Marcin Trzęsiok

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Karolina Kantyka: Muzykoterapia holistyczna we wsparciu rozwoju społecznego i terapii dziecka z Zespołem Aspergera. Promotor: dr hab. Anna Waluga
 • Paulina Kanczyk-Wąsińska: Muzykoterapia holistyczna we wsparciu rozwoju i terapii dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Promotor: dr hab. Anna Waluga
 • Sara Knapik-Szweda: Muzykoterapia holistyczna we wsparciu rozwoju i terapii klientów ze zdiagnozowanym autyzmem. Promotor: dr hab. Anna Waluga
 • Katarzyna Mataczyńska: 120 lekcji muzyki w klasach 1-3 Krystyny Stasińskiej w aspekcie tworzenia muzyki. Promotor: dr hab. Anna Waluga
 • Olimpia Minkina: Muzykoterapia holistyczna we wsparciu rozwoju i terapii dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Promotor: dr hab. Anna Waluga
 • Jagoda Plackowska: Muzykoterapia holistyczna we wsparciu rozwoju i terapii dorosłej osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym – studium przypadku. Promotor: dr hab. Anna Waluga
 • Magdalena Podstawska: Słuch muzyczny – rodzaje i uwarunkowania. Predyspozycje muzyczne dzieci z dysfunkcją słuchu. Promotor: dr Barbara Stencel
 • Ewa Szumna: Kompetencje wokalne dzieci w wieku szkolnym – na przykładzie badań własnych. Promotor: dr Grażyna Darłak

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział dyrygentury, kompozycji i teorii muzyki

 • Aleksandra Andrearczyk: Analiza wybranych wykonań I części Sonaty b-moll op. 35 Fryderyka Chopina w aspekcie narracyjności. Promotor: dr Anna Chęćka-Gotkowicz
 • Kornelia Ignas: Kwartety smyczkowe Aleksandra Kościowa. Zagadnienia tonalności, składni, formy i ekspresji. Promotor: dr hab. Violetta Kostka
 • Alicja Kania: Muzyka na wybory gdańskiej rady miejskiej na przykładzie kantaty Durch mich regieren die Könige Johanna Balthasara Christiana Freislicha. Promotor: dr Danuta Popinigis

Wydział dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu

 • Mateusz Buse: Działalność kulturalno-religijna pomorskiego związku kół śpiewaczych w latach 1912-1961. Promotor: ks. dr Tomasz Rakowski
 • Joanna Chmielewska: Treść działu Psycholog w szkole czasopisma „Twoja Muza” 2003-2011 oraz ich przydatność w edukacji muzycznej. Promotor: ad. Maciej Babnis
 • Dorota Dyczko: Organizacja, działalność i repertuar chóru szkoły podstawowej. Promotor: prof. Anna Fiebig
 • Magdalena Filiks: Psalm Miserere jako źródło muzycznych inspiracji na przykładzie wybranych dzieł muzyki sakralnej. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
 • Maciej Jarczyński: Korespondencja muzyki chóralnej ze sztukami wizualnymi na wybranych przykładach. Promotor: kw. II st. Marcin Tomczak, prof. AM
 • Monika Kaźmierczak: Pieśni świeckie Franciscusa de Rivulo – pierwszego kapelmistrza Kapeli Rady Miasta Gdańska. Promotor: ad. Maciej Babnis
 • Wioleta Kiedrowicz: Nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie w XL wydaniu Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego. Promotor: ks. dr Tomasz Rakowski
 • Kacper Sebastian Kłosiński: Analiza formalna oraz problemy wykonawcze w Mszy Berlińskiej Arvo Pärta na chór mieszany i orkiestrę smyczkową. Promotor: prof. Marek Rocławski
 • Piotr Komar: Działalność naukowo-dydaktyczna i artystyczna Katedry Muzyki Kościelnej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Promotor: ks. dr Tomasz Rakowski
 • Anna Kondek: Analiza formalna i problemy wykonawcze w cyklu 6 pieśni Tadeusza Paciorkiewicza Orfeusz w lesie do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na 6-głosowy chór mieszany a cappella. Promotor: prof. Marek Rocławski
 • Aleksandra Konicz: Rola studenckich imprez o charakterze artystycznym w ocenie społeczności akademickiej na przykładzie Juwenaliów organizowanych w 2012 roku na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Joanna Kozyrska: Działalność popularyzatorska Jerzego Partyki w zakresie muzyki i sztuki jako przyczynek do biografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Magdalena Lipka: Działalność dydaktyczna Jerzego Partyki na przykładzie autorskich audycji muzycznych dla dzieci jako przyczynek do biografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Wendan Liu: Analiza formalna i problemy wykonawcze w Pieśni o Żółtej rzece z Kantaty Żółtej rzeki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Antonina Marikhina: Metodyka pracy dyrygenta z chórem w Rosji i Polsce. Analiza porównawcza poglądów J. K. Lasockiego i P. Czesnokowa. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Hanna Meyer: Analiza muzyczno-liturgiczna wybranych śpiewów adwentowych zamieszczonych w XXXIX wydaniu Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
 • Magdalena Nanowska: Analiza formalna i problemy wykonawcze w Missa pragensis „In Festo Ss. Trinitatis” Marcina Tadeusza Łukaszewskiego. Promotor: prof. Marek Rocławski
 • Ewelina Pluta: Zajęcia muzyczno-ruchowe dla seniorów. Promotor: dr Marzena Kamińska
 • Małgorzata Santor: Realizacja wybranych zagadnień metrorytmicznych na zajęciach rytmiki w szkole muzycznej II st. Autorskie scenariusze lekcyjne nawiązujące do stylizacji muzycznej wybranych epok. Promotor: ad. kw. I st. Anna Galikowska-Gajewska
 • Agata Małgorzata Sierańska: Wpływ muzyki rockowej na proces wychowania dorastającej młodzieży. Promotor: prof. Anna Fiebig
 • Julianna Styn: Analiza formalna i problemy wykonawcze w Masterpiece Paula Draytona. Promotor: prof. Marek Rocławski
 • Marta Szadłowska: Wykorzystanie folkloru kaszubskiego w nauczaniu zintegrowanym. Promotor: dr hab. Andrzej Michalski, prof. AM.
 • Yuwei Tian: Analiza utworu Pieśni o nieskończonej żałości Huang Zi. Zagadnienia ekspresji oraz techniczno-dyrygenckie. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Katarzyna Zalewska: Analiza formalna i problemy wykonawcze w Missa brevis St-Joannis de Deo Josepha Haydna. Promotor: prof. Marek Rocławski
 • Agnieszka Zelewska: Analiza formalna i problemy wykonawcze w zbiorze pieśni Hej morze, morze Jana Trepczyka. Promotor: dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Teoria muzyki

 • Barbara Bogunia: Śpiew pragnie światłem być... Twórczość wokalno-instrumentalna George'a Crumba w perspektywie neomitologicznej. Próba syndromu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski
 • Emilia Grzegorczyk: Materializacja ducha – uduchowienie materii. Cztery symfonie Galiny Ustwolskiej. Promotor: dr Agnieszka Draus
 • Kamil Kruk: Kształtowanie przestrzeni dźwiękowej we Freskach Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Promotor: prof. dr hab. Leszek Polony
 • Magdalena Rabiega: Polski koncert fortepianowy przełomu XX i XXI wieku. Pytanie o tożsamości gatunku. Promotor: prof. dr Teresa Malecka
 • Piotr Roemer: O czasach Różni na dwa fortepiany i perkusję Wojciecha Ziemowita Zycha. Promotor: dr Małgorzata Janicka-Słysz

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Alexander Cespedes Biernat: Stuttgarter Psalmen Jaakko Mäntyjärvi – Interpretacja i problematyka wykonawcza. Promotor: dr Renata Borowiecka
 • Joanna Macheta: Funkcja i znaczenie chórów w muzyce Howarda Shore’a do trylogii filmowej Petera Jacksona Władca Pierścieni. Promotor: dr Ewa Siemdaj
 • Magdalena Mazur: Fenomen popularności pieśni kurpiowskiej w twórczości kompozytorów polskich XX w. Promotor: dr Ewa Wójtowicz
 • Marek Opaska: Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, Il Trionfo del Tempo e della Verità, The Triumph of Time and Truth Georga Friedricha Händla – trzy wersje utworu. Różnice i podobieństwa. Promotor: dr Anna Oberc
 • Izabela Turecka: Edukacja muzyczna w środowisku małomiasteczkowym na przykładzie miasta Niepołomice. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Monika Waligóra: Start zawodowy nauczyciela przedmiotów muzycznych w szkole wyższej (na podstawie badań przeprowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Promotor: dr Andrzej Wilk

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Bertrand Abramczyk: Nowoczesne techniki rejestracji dźwięku w szkolnej edukacji muzycznej. Promotor: prof. Katarzyna Bojaruniec
 • Barbara Bekisz: Percepcja muzyczna dzieci wieku przedszkolnego w świetle obowiązujących programów oświatowych. Promotor: prof. Katarzyna Bojaruniec
 • Natalia Bonkowska: Sonorystyka instrumentalna w wykonawstwie wokalnym muzyki rozrywkowej na przełomie XX i XXI wieku. Promotor: prof. Katarzyna Bojaruniec
 • Paweł Arkadiusz Borysowski: Tendencje artystyczne klasycznego rocka progresywnego lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w twórczości zespołów neoprogresywnych na przełomie XX/XXI wieku. Promotor: prof. Katarzyna Bojaruniec
 • Patryk Krzysztof Jurewicz: Muzyka klubowa jako jeden z elementów współczesnej kultury muzycznej. Promotor: prof. Artur Milian
 • Piotr Michał Klonowski: Działalność Akademickiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2008-2013. Promotor: prof. Artur Milian
 • Aleksandra Katarzyna Marchlewicz: Działalność chóru Cantate Domino przy Parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie w Warszawie. Promotor: prof. Artur Milian
 • Paulina Milewska: Rola dyrygenta w chórze na przykładzie chóru „Bel Canto”. Promotor: prof. Artur Milian
 • Kinga Musiał: Rola muzyki klasycznej w kształtowaniu postawy estetycznej studentów studiów II stopnia Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie. Promotor: prof. Katarzyna Bojaruniec
 • Mateusz Piekut: Elementy muzykoterapii do rewalidacji podopiecznych w ośrodku dla niepełnosprawnych w Olsztynie. Promotor: prof. Artur Milian
 • Aneta Pieńkosz: Muzyczne zainteresowania młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań uczniów Gminnego Gimnazjum im. ks. Wojciecha Zinka w Gietrzwałdzie. Promotor: prof. Katarzyna Bojaruniec
 • Krzysztof Pisarski: Działalność chóru parafialnego w Janowie. Promotor: prof. Artur Milian
 • Marta Przybyła: Skrzypce w muzyce rozrywkowej od II połowy XX wieku do współczesności. Promotor: prof. Artur Milian
 • Waldemar Raczkowski: Paweł Łaszczych – znawca kultury, historii i tradycji kurpiowskich. Promotor: prof. Artur Milian
 • Tomasz Rybarkiewicz: Olsztyńskie zespoły rozrywkowe w recepcji młodzieży licealnej. Promotor: prof. Artur Milian
 • Agata Anna Stępień: Tematyka maryjna polskich motetów współczesnych na podstawie wybranych utworów. Promotor: prof. Katarzyna Bojaruniec
 • Monika Tengowska: Motywy muzyczne w malarstwie polskim XIX i XX wieku w twórczości wybranych malarzy polskich. Promotor: prof. Artur Milian

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Marek Rogulski: Rola muzyki w życiu wybranych grup studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotor: prof. Janina Fyk
 • Tomasz Zgórecki: Percepcja muzyki klasycznej wśród studentów kierunku „Jazz i muzyka estradowa“ Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotor: Janina Fyk

 

INSTYTUT MUZYKI, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Justyna Bartoszek: Historia polskiej muzyki rockowej w latach 70. i 80. XX w. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Anna Bernatek: Aktywne metody nauczania w edukacji muzycznej uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Piotr Bogutyn: Muzyka jazzowa w Europie. Projekt cyklu lekcji muzyki dla uczniów gimnazjum. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Bartłomiej Garczyński: Rola improwizacji w procesie intensywnego kształcenia gitarzystów na etapie średniej szkoły muzycznej. Promotor: dr hab. Agnieszka Weiner
 • Monika Hiszpańska: Praca wokalisty nad utworem przeznaczonym do wykonania na scenie. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Tomasz Korneluk: Poziom muzycznych umiejętności percepcyjnych dziewięciolatków intensywnie  kształconych muzycznie. Promotor: dr  hab. Agnieszka Weiner
 • Agata Krupa: Autorski projekt cyklu lekcji muzyki w gimnazjum eksponujący ideę integracji sztuk. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Diana Krzemińska: Muzyka polska na przestrzeni wieków w edukacji gimnazjalnej. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Katarzyna Kubrak: Projekty animacyjno-muzyczne jako efektywna forma wprowadzania dzieci i młodzieży w kulturę muzyczną. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Damian Kulik: Muzyczno-edukacyjne projekty rozwoju Biłgorajskiego Centrum Kultury. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Milena Lis: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec” w Tarnobrzegu. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Magdalena Litwin: Kobiety inspiracją twórczą kompozytorów romantycznych. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Edyta Oleksiuk: Pory roku inspiracją kompozytorów XIX i XX wieku. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Tomasz Orzoł: Możliwości wykorzystania platformy Moodle w projektowaniu zdalnych zajęć muzycznych. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Kamil Ośko: Projekty muzyczne Centrum Kultury w Łęcznej. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Wojciech Seńko: Mała Akademia Jazzu w Gorzowie Wielkopolskim. Tradycje, osiągnięcia, nowe zakresy działania. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Diana Świder: Psychospołeczne uwarunkowania pracy wokalnej w studio nagraniowym. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Berta Tuziemska: „Jazz Forum” – pierwsze czasopismo środowiska jazzowego w Polsce. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Janusz Ulański: Ewolucja zestawu jazzowego. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Jakub Urbański: Youtube w edukacji muzycznej. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Uladzimir Yakubouski: Sylwetki wybranych kompozytorów epoki romantyzmu w treściach edukacji gimnazjalnej. Promotor: dr Renata Gozdecka

 

INSTYTUT MUZYKI W CIESZYNIE, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Magdalena Brzoza: Twórczość liturgiczna Henryka Jana Botora. Promotor: dr hab. Bogumiła Mika
 • Anna Bugajska: Próba monografii zespołu regionalnego Babiogórcy z Zawoi. Promotor: dr Małgorzata Miśka
 • Karolina Filec: Maria Meyer. Sylwetka artystyczna aktorki teatru rozrywki w Chorzowie. Promotor: dr hab. Bogumiła Mika
 • Piotr Goj: Autorski program komputerowy do kształcenia słuchu. Historia i zasada działania. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Michał Kossakowski: Zainteresowania muzyczne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie miasta Ustroń. Promotor: dr hab. Bogumiła Mika
 • Maciej Musiał: Centrum wychowania estetycznego im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej – próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Miśka
 • Dawid Szlezak: Niepubliczna szkoła Muzyczna im. Pawła Św. w Rydułtowach – monografia. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Marta Śliż: Rola i znaczenie muzyki w grach komputerowych. Promotor:dr Magdalena Szyndler

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Patrycja Sylwia Baczewska: Rola Teatru Muzycznego w życiu kulturalnym społeczności akademickiej Lublina (w opinii wybranych grup studentów). Promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL
 • Magdalena Agata Feruga: Struktura brzmieniowa organów w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Marta Gwidzińska: Melodie psalmów Liturgii Godzin w języku polskim. Promotor: dr Beata Helena Bodzioch
 • Stanisław Krzysztof Hajda: Pieśni eucharystyczne wykonywane w czasie procesji Bożego Ciała na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Paweł Jan Izdebski: Monografia Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach 1952-2012. Promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL
 • Michał Albert Jung: Organy firmy Kruszewski w kościołach Warszawy. Studium instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Artur Krzysztof Kulawiak: Działalność organmistrzowska Mateusza Mielczarskiego (1812-1868). Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Anna Maria Ozimek: Polskie śpiewy ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy na podstawie wybranych śpiewników. Promotor: dr Beata Helena Bodzioch
 • Justyna Pastor: Organy w kościołach dekanatu łosickiego diecezji siedleckiej. Studium historyczno- instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Barbara Rodak: Religijne śpiewy społeczności łemkowskich na przykładzie wybranych miejscowości w Beskidzie Niskim. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Agnieszka Rosińska: Dramatyzacja procesji Niedzieli Palmowej u paulinów w kontekście źródeł polskich. Promotor: dr hab. Robert Michał Bernagiewicz, prof. KUL
 • Radosław Michał Rzepka: Międzykonfesyjne polskie pieśni kościelne na podstawie Śpiewnika Ewangelickiego (Bielsko-Biała 2008). Promotor: dr Beata Helena Bodzioch
 • Magdalena Wiciejewska: Repertuar pieśniowy ku czci św. Józefa w polskich śpiewnikach kościelnych. Promotor: dr Beata Helena Bodzioch
 • Karolina  Zawiślak: De psalmodiae bono. Ojcowie Kościoła o śpiewie psalmów. Promotor: dr hab. Robert Michał Bernagiewicz prof. KUL
 • Kamil Mateusz Żurawski: Kultura muzyczna Archikatedry Lubelskiej w latach 1902-2012. Promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 • Kinga Karska: Stanisław Has – dyrygent i kompozytor. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Łukasz Kot: Analiza porównawcza dwóch wykonań Requiem W. A. Mozarta i Requiem J. M. Haydna. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Małgorzata Leśko: Sacri concerti (Wenecja 1625) Giovanniego Valentiniego. Charakterystyka i wydanie źródłowo-krytyczne. Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Jakub Lis: Dzieje sceniczne oper Karola Kurpińskiego w Warszawie, Krakowie i we Lwowie do 1885 roku oraz opinie prasowe dotyczące pierwszych spektakli. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Maria Napieraj: Edward Wrocki – zapomniany kolekcjoner, publicysta i działacz muzyczny. Zarys monografii. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Małgorzata Nowocie: Di Ruggiero Giovannelli Il secondo libro de madrigali a cinque voci (Venetia 1593). Charakterystyka kompozycji i wydanie źródłowo-krytyczne. Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Paulina Olczak: Perkusja i jej rola koncertująca w utworach kompozytorów polskich XX i XXI wieku (na wybranych przykładach). Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Anna Rusek: Wydarzenia muzyczne w ramach „Dni Krakowa” w latach 1936-1939. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Agnieszka Tołoczyńska: Działalność koncertowa Antoniego Kątskiego. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 • Jacek Kwiatkowski: Zabytkowe organy w kościele pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Czesław Grajewski, prof. UKSW
 • Kinga Lewiarz: Historia i działalność Łomżyńskiej Orkiestry Dętej w latach 2007-2012. Promotor: ks. prof. dr Kazimierz Szymonik
 • Piotr Ługowski: Muzyka filmowa Wojciecha Kilara – wybrane zagadnienia. Promotor: ks. prof. dr Kazimierz Szymonik
 • Nela Sobieszczańska: Muzyka filmowa jako ewolucyjny gatunek muzyczny XX w. na przykładzie wybranych ośrodków i twórców. Promotor: ks. prof. dr Kazimierz Szymonik

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Agnieszka Cieślak: Muzyka w filmie Artysta Michela Haznaviciusa. Promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
 • Jacek Iwaszko: Sześć magnifikatów z rękopisu WM2: analiza i edycja krytyczna. Promotor: dr hab. Agnieszka Leszczyńska
 • Michał Klubiński: Działalność Bohdana Wodiczki na tle kształtowania się instytucji polskiego życia muzycznego po II wojnie światowej. Promotor: dr hab. Zbigniew Skowron, prof. UW
 • Anna Prześlakiewicz: Tradycje muzyki ludowej w Czechach. Źródła, zróżnicowanie regionalne i współczesne funkcjonowanie. Promotor: dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW
 • Tadeusz Robaszyński-Janiec: Koncerty fortepianowe Henryka Melcera. Promotor: prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska

 

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • Paulina Białek: Zespół Muzyki Dawnej w Rawie Mazowieckiej jako forma aktywności artystycznej wpływająca na rozwój społeczny i indywidualny uczestników. Promotor: prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
 • Ciesielska Katarzyna: Wpływ muzycznych reality show na zainteresowania muzyczne i pozamuzyczne młodzieży w wieku 19-25 lat. Promotor: prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
 • Paulina Świnoga: Działalność wychowawcza i wspierająca Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi wobec uczniów szczególnie uzdolnionych. Promotor: prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
 • Agnieszka Walczak: Hip hop jako forma ekspresji muzycznej młodzieży. Promotor: prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Stanisław Annusewicz: Recepcja twórczości Krzysztofa Pendereckiego w wybranych polskich tytułach prasowych z lat 1960-2010. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Łukasz Mantej: Język muzyczny Michaela Breckera. Próba charakterystyki. Promotor: dr hab. Ryszard Wieczorek, prof. UAM
 • Aida Michałowska: Harmonika szklana: Instrument – repertuar – estetyka. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Maja Sieja: Bydgoszcz jako ośrodek kultywowania muzyki dawnej. Promotor: dr hab. Ryszard Wieczorek, prof. UAM

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 • Izabela Baron: Problem fragmentaryzacji muzyki w reklamach telewizyjnych. Promotor: dr hab. Bożena Muszkalska, prof. Uwr
 • Filip Lutowski: Muzyka w filmach antropologicznych jako przedmiot badań. Promotor: dr hab. Bożena Muszkalska, prof. Uwr
 • Martyna Malec: Kolędowanie na Żywiecczyźnie. Promotor: dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, prof. UWr
 • Alicja Ryczkowska: Status muzyków środowisk dworskich i kościelnych Rzeczpospolitej w końcu XVI i w XVII wieku. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr i UO
 • Anna Stożek: Pielęgnowanie twórczości muzycznej Jana Sebastiana Bacha w powojennym Wrocławiu. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr i UO

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej, muzyki kościelnej, rytmiki i tańca

Dyrygentura chóralna

 • Zofia Borkowska: Zagadnienia autonomii w twórczości muzycznej XX wieku – wybrane aspekty. Promotor – dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC
 • Ewa Buła: Edukacyjna rola kantat Jana Sebastiana Bacha na przykładzie realizacji wykonawczej kantaty Nun Danket Alle Gott BWV 192. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Barbara Janaszek: Od rękopisu do wykonania. Problemy wykonawcze w wybranych utworach ze zbiorów Offertoria Totius Anni… i Communiones Totius Anni… Mikołaja Zieleńskiego. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Małgorzata Krynicka: Analiza dydaktycznego potencjału sonorystycznej muzyki na chór a capella. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Jadwiga Sieroń: Rozwój muzyczny i osobowy dyrygenta w pracy z amatorskim zespołem chóralnym. Promotor: prof. Bogdan Gola
 • Anna Szaja: Praca dyrygenta z zespołami wokalnymi, w świetle odmiennych specyfik wykonawczych przynależnych muzyce klasycznej, rozrywkowej i jazzowej. Promotor: prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
 • Michał Śmigielski: Praca dyrygenta nad prawykonaniem współczesnego utworu oratoryjnego na przykładzie Rex Mundi Bartosza Kowalskiego. Promotor: prof. zw. Ryszard Zimak
 • Olga Wądołowska: Stabat Mater, Jubilate Deo, Cantus Finalis Marka Jasińskiego w pracy dyrygenta. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska

Rytmika

 • Joanna Kuzborska: Sposoby realizacji materiału nauczania zawartego w podstawie programowej przedmiotu rytmika w kl. I – III szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • Katarzyna Muszyńska: Ekspresja jako forma twórczej aktywności uczniów klas I – III szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • Sylwia Sałacińska: Główni przedstawiciele metody Dalcroze’a w XX w. w Polsce urodzeni przed rokiem 1970. Warszawa i inne ośrodki rytmiki w Polsce. Promotor: dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC

Muzyka kościelna

 • Piotr Stawarski: Nauczanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI o muzyce w kontekście prawodawstwa muzyki kościelnej. Promotor: ks. prof. dr Kazimierz Szymonik

Pedagogika baletowa

 • Kamila Borowska: Rozwój chorwackiego kolo i jego realizacje sceniczne. Promotor: dr Zofia Rudnicka
 • Joanna Drabik: Święto Wiosny Igora Strawińskiego w choreografii Wacława Niżyńskiego – analiza postaci Wybranki w rekonstrukcji baletu Święto Wiosny według Millicent Hodson. Promotor: dr hab. Aleksandra Dziurosz
 • Joanna Jabłońska-Wójciak: Floor barre jako technika wspomagająca tancerzy klasycznych na przykładzie zespołu baletowego Staatsballet Berlin. Promotor: prof. dr hab. Ewa Wycichowska
 • Anna Korneluk: Wzajemne relacje muzyki i tańca we współczesnych choreografiach. Na przykładzie wybranych realizacji. Promotor: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz
 • Anna Sąsiadek: Dysleksja u uczniów szkół baletowych w świadomości nauczycieli. Promotor: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

Choreografia i teoria tańca

 • Zofia Czechlewska: Polskie tańce narodowe w wybranych spektaklach baletowych XIX wieku. Promotor: dr hab. Aleksandra Dziurosz
 • Ewa Janowska: Taniec jako forma aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych na przykładzie działalności ogniska tanecznego w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Promotor: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz
 • Agnieszka Kryst: Metody pracy z ciałem i twórczość Meg Stuart na podstawie wybranych spektakli. Promotor: prof. dr hab. Ewa Wycichowska
 • Magdalena Ławniczek: Choreoterapia jako droga do rozwoju świadomości psychosomatycznej człowieka – analiza badań przeprowadzona na grupie osób z zaburzeniami psychosomatycznymi. Promotor: dr Andrzej Morawiec
 • Karolina Łucznik: Eva Yerbabuena i Israel Galván – jedni z najwybitniejszych tancerzy i choreografów współczesnej sceny flamenco. Promotor: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
 • Agnieszka Muczyń: Działalność wybranych Ośrodków i Teatrów Tańca w Polsce w latach 2000 – 2012. Promotor: dr Andrzej Morawiec
 • Agnieszka Narewska: Baletowe obrazy dzieciństwa w Dziadku do orzechów Piotra Czajkowskiego – analiza na podstawie wybranych realizacji choreograficznych. Promotor: dr Magdalena Malska
 • Dorota Wiśniewska: Reformatorzy tańca Jean-Georges Noverre i Nwacław Niżyński – analiza porównawcza ich działalności choreograficznej. Promotor - dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
 • Piotr Zalipski: Igor Moisiejew i jego świat tańca. Promotor: dr Zofia Rudnicka

Wydział kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki

Teoria muzyki

 • Katarzyna Gugnowska: Retoryka muzyczna w twórczości Johanna Valentina Medera (1649-1719). Promotor: dr hab. Danuta Szlagowska, prof. UMFC
 • Magdalena Kąkol: Kontrast między muzyką i obrazem filmu. Promotor: dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Hubert Bajko: Rola przedmiotu chór w procesie edukacyjnym studentów kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Promotor: prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 • Kinga Chrzanowska: Wspomaganie rozwoju muzycznego dzieci trzy- i czteroletnich w ramach zajęć ekspresji twórczej przy Towarzystwie Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku. Promotor: Renata Paciukiewicz
 • Aneta Rutkowska: Zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne przy Towarzystwie Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku jako fundament dalszej edukacji muzycznej dzieci. Promotor: dr hab. Anna Olszewska
 • Michalina Włodarska: Chór szkolny jako jedna z form edukacji muzycznej w szkołach ponadgimnazjalnych na przykładzie Chóru Żeńskiego X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Promotor: prof. Bożenna Sawicka

 

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Edukacja muzyczna

 • Patryk Adler-Szwarc: Ideał nauczyciela muzyka w opinii uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI oraz nauczycieli prowadzących te zajęcia. Promotor: dr Barbara Halec
 • Piotr Antczak: Zastosowanie elektronicznych instrumentów w edukacji wczesnoszkolnej dzieci. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Aleksandra Fryszkowska: Treści marynistyczne jako inspiracja w wychowaniu muzycznym w szczecińskich placówkach edukacyjnych. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Anna Giniewska: Teatr instrumentalny – jego rola w edukacji i upowszechnianiu kultury muzycznej na podstawie autorskiego spektaklu Osad Teatru Krzyk. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Magdalena Handke: Metody i techniki pracy nad intonacją w szczecińskich chórach dziecięcych na podstawie literatury i badań własnych. Promotor: dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch
 • Marzena Kałuża: Wykorzystanie założeń koncepcji Carla Orffa i Emila Jacquesa Dalcrose’a w wychowaniu przedszkolnym. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Agnieszka Kempińska: Muzyka św. Hildegardy z Bingen i jej popularyzacja we współczesnej edukacji muzycznej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Sławomir Młynarczak: Wpływ zajęć muzycznych w wybranych domach kultury na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Natalia Plewnia: Świat zwierząt w muzyce programowej i ilustracyjnej na przestrzeni wieków. Promotor: dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon
 • Bartłomiej Pudło: Dobór śpiewników liturgicznych w świetle dokumentów kościoła i wobec współczesnych uwarunkowań. Promotor: ks. dr Maciej Szczepankiewicz
 • Andrzej Siedlecki: Organiści i muzyka organowa w wybranych kościołach szczecińskich po II wojnie światowej. Promotor: ks. dr Maciej Szczepankiewicz
 • Witold Smykowski: Działalność artystyczna Szczecińskiego Chóru Chłopięcego Słowiki w latach 1992-2002. Promotor: dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch
 • Paweł Stankowski: Chorał gregoriański we współczesnej liturgii Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce i jego miejsce w edukacji muzycznej. Promotor: ks. dr Maciej Szczepankiewicz
 • Maciej Szakiel: Wpływ edukacji muzycznej na twórczość czynnych muzyków rozrywkowych w Szczecinie. Promotor: dr Piotr Klimek
 • Kamil Szałata: Problemy wykonawcze w wybranych utworach wokalno-instrumentalnych Marka Jasińskiego. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Norbert Twórczyński: Znaczenie partii chóralnych w utworach operowych na przykładzie wybranych dzieł. Promotor: dr Jacek Kraszewski
 • Tomasz Witkowski: Koncert chóralny jako forma widowiska-światło, ruch i dźwięk. Promotor: dr hab. Anna Tarnowska
 • Jagoda Włodarczyk: Upowszechnianie kultury muzycznej w Moryniu. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Urszula Żmijewska: Problemy wykonawcze polskiej współczesnej muzyki chóralnej okresu Wielkiego Postu na wybranych przykładach. Promotor: dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2014-03-28

 

Kategorie

Edukacja muzyczna