Prace magisterskie obronione w 2014 roku (wykaz)

Wykaz prac magisterskich z zakresu muzykologii, teorii muzyki i edukacji muzycznej, obronionych w 2014 roku (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Teoria muzyki

 • Ewa Katarzyna Szałach: III Kwartet smyczkowy Szymona Laksa. Konstrukcja, estetyka, symbolika. Promotor: dr Violetta Przech, prof. AM

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Agnieszka Joanna Berka: Rola i zadania dyrygenta w kształtowaniu nowego amatorskiego zespołu chóralnego. Promotor: dr. hab. Monika Wilkiewicz, prof. AM
 • Hongyu Bu: Analiza programu nauczania muzyki w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły podstawowej w Chinach. Promotor: dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
 • Łukasz Paweł Hermanowicz: Działalność Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w latach 2003–2014. Promotor: prof. Janusz Stanecki
 • Jing Jiao: Charakterystyka edukacji muzycznej w gimnazjum ogólnokształcącym w Chinach i w Polsce. Promotor: dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
 • Elżbieta Anna Kalinowska: Piosenka w polskim filmie okresu międzywojennego. Promotor: prof. Andrzej Zubek
 • Joanna Kałas: Problemy wykonawcze w cyklu utworów Antiphonae Pawła Łukaszewskiego. Promotor: prof. Krzysztof Szydzisz
 • Patrycja Daria Kuś: Inspiracje muzyką żydowską wśród wybranych wykonawców polskiej sceny jazzowej i rozrywkowej. Promotor: dr hab. Piotr Salaber, prof. AM
 • Anna Maria Martko: Działalność edukacyjna Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w latach 2008–2013 i jej rola w edukacji dzieci przedszkolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Promotor: mgr Anna Merder
 • Jakub Tomasz Mówka: Inscenizacja Kabaretu Starszych Panów w Teatrze Dramatycznym. Promotor: dr hab. Piotr Salaber, prof. AM

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Teoria muzyki

 • Olga Pospieszny: Transmedializacja muzyki – Słopiewnie Karola Szymanowskiego w wizualizacji Oko i ucho Franciszki i Stefana Themersonów. Promotor: dr hab. Hanna Kostrzewska, prof. AM
 • Joanna Mężydło: Koncert na fortepian i orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Tradycja i współczesność. Promotor: dr Janina Tatarska, prof. AM
 • Martyna Miętkiewicz: Możliwość zastosowania metody rytmiki w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia otępienne. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
 • Sylwia Kuczyńska: Performans dla dzieci jako sztuka doświadczania współczesnego świata. Promotor: dr Janina Tatarska, prof. AM
 • Magdalena Piotrowska: Topika tradycji narodowych w Sinfonii sacra i Sinfonii votiva Andrzeja Panufnika. Promotor: dr Janina Tatarska, prof. AM
 • Oktawia Prokurat: Mistycyzm w twórczości Giji Kanczelego na przykładzie V Symfonii. Promotor: dr hab. Zbigniew Kozub, prof. AM
 • Anna Strojna: Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci według teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona. Promotor: dr Agnieszka Chenczke-Orłowska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Kinga Dakus: Wychowawcze funkcje lekcji muzyki w szkole podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Okupnik
 • Milena Gorzelańczyk: Metody aktywne na zajęciach muzycznych z dziećmi w klasach I–III szkoły podstawowej. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Damian Kacner: Folklor i jego wykorzystanie na lekcjach muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Okupnik
 • Damian Myśliński: Muzyka jako czynnik wspomagający naukę matematyki. Promotor: dr hab. Stanisław Dylak, prof. UAM
 • Laura Stieler: Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
 • Anna Walus: Forma ruchu z muzyką w klasach I–III ogólnokształcących szkół podstawowych. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Anna Urbaniak: Cechy nauczyciela muzyki na przykładzie II etapu edukacyjnego. Promotor: dr Teresa Śnitko

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Teoria muzyki

 • Beniamin Głuszek: Retoryczna teoria formy w muzyce w oparciu o „ogólną teorię systemów”. Promotor: dr Andrzej Wolański
 • Anna Krzanowska-Słatyńska: Andrzej Krzanowski. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Anna Mbayo: Historia i charakterystyka muzyki gospel z uwzględnieniem twórczości wrocławskich kompozytorów. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. wizyt.
 • Maria Pawlikowska: Kwintet fortepianowy Alfreda Schnittkego jako wyraz osobistych przeżyć i doświadczeń kompozytora. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Zofia Stochła: Koncepcja nauczania kształcenia słuchu i rozwijania wyobraźni muzycznej według Michała Moca. Promotor: dr Aleksandra Pijarowska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Estera Gąsowska: Autorski program pracy z dziecięcym zespołem liturgicznym jako przykładowa metoda stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Promotor: prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak, prof. nadzw.
 • Tomasz Gładysz: Działalność Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej „Consonanza” w latach 2006–2012. Promotor: dr Iwona Polak
 • Joanna Janas: Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, prof. nadzw.
 • Natalia Magnucka: Formowanie postaw rodzicielskich wobec edukacji muzycznej dzieci. Promotor: dr Małgorzata Podzielny
 • Dorota Nowacka: Wpływ regionalnych tradycji muzycznych na umuzykalnianie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w powiecie opolskim. Promotor: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
 • Sara Pradella: Działalność Zespołu Muzyki Dawnej „Carmen Alacre” w latach 2005–2013. Promotor: dr Iwona Polak
 • Daria Stachowicz: Sposoby doskonalenia indywidualnej emisji głosu w zespole wokalnym. Promotor: dr Iwona Polak
 • Anna Szczędzina: Wybrane problemy warsztatowe w pracy z chórem akademickim i sposoby ich rozwiązywania. Promotor: dr Małgorzata Podzielny
 • Arkadiusz Wiertelak: Problematyka prowadzenia chóru parafialnego na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak, prof. nadzw.

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Wydział kompozycji, teorii muzyki, dyrygentury, rytmiki i edukacji muzycznej

 • Michał Jan Barański: Rozśpiewanie jako element kształcenia wokalnego zespołu na przykładzie Chóru Teatru Wielkiego w Łodzi i Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Promotor: prof. Anna Domańska
 • Miłosz Piotr Bazelak: Rekonstrukcje X Symfonii Gustawa Mahlera: aspekty stylistyczne i estetyczne. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
 • Ewelina Czerniawska: Budowanie prawidłowych relacji społecznych w wybranej grupie rówieśniczej podczas zajęć rytmiki z elementami arteterapii. Promotor: dr hab. Ewa Wojtyga (opiekun merytoryczny), mgr Hanna Jastrzębska-Czella
 • Agnieszka Jaszczuk: Muzyka jako czynnik wspomagający wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maciej Kabza: Analiza kompozycji BNW na głos, gitarę elektryczną, chór i orkiestrę. Promotor: dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. Zygmunt Krauze
 • Paulina Kilanowska: Rozwijanie osobowości człowieka poprzez zadania kreatywne w oparciu o metodę Emila Jaques-Dalcroze’a. Promotor: kw. II st. E. Aleksandrowicz, prof. AM
 • Anna Marta Kołodziejska: Wpływ elementów dzieła plastycznego na tworzenie i komponowanie ruchu w zadaniach z zakresu improwizacji. Promotor: kw. II st. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 • Joanna Kruszyńska: Krzysztof Grzeszczak – Ex Libro Psalmorum I–IV: związki słowa i muzyki. Promotor: dr Dawid Ber
 • Mariusz Lewy: Minimalizm w muzyce chóralnej na przykładzie wybranych kompozycji przełomu XX i XXI wieku. Promotor: dr Dawid Ber
 • Marcin Loga: Cykl Cztery obrazy na orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. Sławomir Kaczorowski
 • Aleksandra Łabęcka: Rola świetlicy socjoterapeutycznej w rozwoju muzycznym dzieci i młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Księży Młyn 1 w Łodzi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Adrian Łęczycki: Analiza utworu 2 Songs. Promotor: dr Artur Zagajewski
 • Magdalena Myjak: Wizerunek muzyków w ocenie środowiska muzycznego i pozamuzycznego. Promotor: dr Grażyna Poraj
 • Jakub Neske: Przedmiotowe uwarunkowania preferencji muzycznych. Promotor: dr hab. Grażyna Poraj, prof. wiz. AM
 • Joanna Nowak: Aspiracje życiowe absolwentów szkoły muzycznej: na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów oraz absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Katarzyna Agata Pietras: Działalność Młodzieżowego Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego Iuvenales Cantores Lodzienses. Promotor: dr hab. Barbara Sobolczyk
 • Justyna Popławska: Rytmika z elementami profilaktyki logopedycznej. Promotor: dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
 • Joanna Skoblewska: Twórczość Anatola Liadowa w kontekście tradycji muzyki rosyjskiej XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
 • Magdalena Swat: Znaczenie metody Emila Jaques-Dalcroze’a w nauce czytania i pisania dzieci cierpiących na dysleksję. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Maria Sznyk: Metoda Emila Jaques-Dalcroze’a sposobem przełamywania barier psychicznych: na podstawie doświadczeń studentów i absolwentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Promotor: kw. II st. Elżbieta Aleksandrowicz
 • Agnieszka Zembrzuska: Procesy tworzenia wypowiedzi ruchowych w zadaniach improwizacji na zajęciach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: kw. II st. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Teoria muzyki

 • Agnieszka Bagińska: Neobarokowa twórczość instrumentalna Bolesława Szabelskiego. Promotor: dr Wojciech Stępień
 • Dorota Pieniążek: Związki muzyki i liczby w refleksji kompozytorskiej. Przegląd stanowisk w muzyce XX i XXI wieku. Promotor: dr Magdalena Stochniol
 • Natalia Świtała: Muzyka i słowo w twórczości Jerzego Wasowskiego. Wybrane przykłady piosenek do tekstów Jeremiego Przybory. Promotor: st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Agnieszka Błaszczyk: Bajka jako sposób nauczania muzyki. Promotor: dr hab. Anna Waluga, prof. AM
 • Paulina Rusnok: Działalność Chóru Bieszczadzkiego – zarys monograficzny. Promotor: dr Maria Piotrowska-Bogalecka
 • Anna Velasquez-Wawrzyszko: Śpiewnik Pielgrzyma: historia – analiza zawartości – recepcja. Promotor: dr Maria Piotrowska-Bogalecka
 • Bartosz Zygmunt: Organizacja i metody pracy z zespołem amatorskim na przykładzie „Chóru Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie” oraz „Chóru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego”. Glissando i kolor jako autorskie narzędzia dyrygenta. Promotor: prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Teoria muzyki

 • Izabela Głowienka: Stanisław Popiel – życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski
 • Małgorzata Sobieraj: Balthasar Johann Erben (16261686). Twórczość kompozytorska na tle muzyki II połowy siedemnastowiecznego Gdańska. Promotor: dr hab. Danuta Szlagowska, prof. AM
 • Renata Szczepańska: Antoni Poszowski – życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Karolina Adamiak-Pruś: Analiza porównawcza stylów wykonawczych na podstawie wybranego repertuaru zespołów „The Manhattan Transfer” i „The King’s Singers”. Promotor: dr Małgorzata Kuchtyk
 • Dorota Babińska: Działalność męskiego chóru kościelnego im. Serca Jezusowego przy parafii p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim w latach 1925–1976 oraz działalność dyrygencka i organistowska Dominika Kłosa. Promotor: dr hab. Maciej Babnis
 • Agnieszka Birecka: Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od pół roku do dwóch lat jako proces wspierający ogólny rozwój dziecka. Promotor: dr Marzena Kamińska
 • Izabela Bliźniewska: Wykorzystanie muzyki i tańców renesansowych na zajęciach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: dr Marzena Kamińska
 • Tomasz Chyła: Działalność artystyczna Chóru Mieszanego „Pięciolinia” z Linii w latach 20022014. Promotor: prof. dr hab. Marek Rocławski
 • Mengjing Hu: Analiza utworów Nostalgia wędrowca oraz Tęcza po deszczu na chór mieszany i fortepian Lu Zaiyi w kontekście ekspresji oraz zagadnień emisyjno-dyrygenckich. Promotor: dr Michał Kozorys
 • Anna Kozakiewicz: Rozwijanie kreatywności i umiejętności improwizacji u dzieci w kl. I–III Szkoły Muzycznej I st. w Chojnicach. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Paulina Kropidłowska: Kultura muzyczna Lipusza w zarysie. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Joanna Lachowska: Emocje, motywacje i relacje społeczne chórzysty w zespole amatorskim i profesjonalnym. Analiza porównawcza. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Magda Marcinkowska: Wprowadzenie wybranych wartości i grup rytmicznych w klasach IIII szkoły muzycznej I st. na podstawie autorskich bajek i piosenek. Promotor: dr Marzena Kamińska
 • Anna Rocławska: Kształtowanie i rozwijanie tradycji śpiewaczych wśród dzieci na przykładzie działalności Chóru PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie. Promotor: dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
 • Monika Rutkowska: Repertuar musicalowy i klasyczny a muzykoterapeutyczny wpływ na krótkotrwałą zmianę zachowania dzieci z autyzmem. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Szymon Sutor: Historia i działalność Żeńskiego Chóru Kameralnego I LO w Kościerzynie w latach 1985–2010. Promotor: dr hab. Marcin Tomczak, prof. AM
 • Monika Tarasiuk: Rola autorskiego programu Emocje w obiektywie a zmiana postrzegania emocji w muzyce u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w szkole podstawowej. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Mateusz Trepkowski: Analiza formalna i problemy wykonawcze Pieśni Maryjnych na chór mieszany a cappella op. 54 Henryka Mikołaja Góreckiego. Promotor: prof. dr hab. Marek Rocławski
 • Maciej Wojtkiewicz: Założenia a realizacja podstawy programowej przedmiotu muzyka w gimnazjum. [Praca bez udziału promotora]
 • Yawei Zhang: Możliwości i sposoby rozwijania edukacji chóralnej w Chinach. Promotor: dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Marta Barańska: Funkcja dydaktyczno-artystyczna podręcznika L. Florek, I. Tomery-Chmiel i T. Stachak „Nasza muzyka”. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Kamila Bembenek: Przedmioty teoretyczno-muzyczne w szkole muzycznej I stopnia w kontekście zmian w szkolnictwie artystycznym. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Oliwia Bentkowska: Działalność chórów amatorskich Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach w latach 1997–2014. Promotor: dr hab. Włodzimierz Siedlik
 • Agnieszka Bodniak: Gospel jako szczególny rodzaj aktywności muzycznej młodzieży. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Magdalena Chruścińska: Muzyka do wybranych spektakli w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Promotor: prof. Marta Wierzbieniec
 • Giuseppe Gimelli: Funkcja chóru w operze G. Verdiego La Traviata. Promotor: dr Renata Borowiecka
 • Aleksandra Gołąb: Muzyczne audycje radiowe w nauczaniu zintegrowanym. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Monika Grochal: Analiza działalności ISME ze szczególnym uwzględnieniem propozycji edukacyjnej w zakresie rytmiki. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Paweł Harańczyk: Współczesny obraz życia kulturalnego w Tuchowie. Promotor: prof.dr Jerzy Kurcz
 • Ewa Izdebska: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim – jej wpływ na rozwój kulturalny miasta. Promotor: prof.dr hab. Marta Wierzbieniec
 • Paulina Karp: Gorlickie konfrontacje akordeonowe i ich znaczenie w rozwoju życia kulturalnego miasta. Promotor: prof. Marta Wierzbieniec
 • Maria Komenda: Proces twórczości muzycznej uczniów w szkole ogólnokształcącej. Wartości dydaktyczno-wychowawcze. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Marta Krawczyk: Rola społeczno-kulturalna chóru amatorskiego na przykładzie młodzieżowego chóru mieszanego „Campanella” II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Promotor: dr Małgorzata Sternal
 • Joanna Kurek: Działalność edukacyjno-muzyczna „Kreatywki”. Promotor: prof.dr Jerzy Kurcz
 • Iwona Kuza: Znaczenie muzyki ludowej w edukacji muzycznej dzieci na podstawie badań w szkole muzycznej I stopnia. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Justyna Kwarcińska: Mikropolifonia György Ligetiego na przykładzie Lux aeterna problemy interpretacyjne w utworze. Promotor: dr hab. Robert Tyrała
 • Katsiaryna Lasitsa: Relacje słowno-muzyczne w kompozycji Sofii Gubaiduliny Hommage à Marina Tsvetaeva. Promotor: prof. Stanisław Krawczyński
 • Paulina Majda: Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w środowisku wielkomiejskim na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Dawid Makosz: Cykl Antiphonae Pawła Łukaszewskiego. Wybrane związki słowno-muzyczne na przykładzie O Sapientia próba interpretacji. Promotor: dr Monika Płachta
 • Małgorzata Marchwiana: Taniec i ruch jako sposób aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Łucja Nowak: Missa Brevis Krzysztofa Pendereckiego. Próba analizy i interpretacji. Promotor: dr Regina Chłopicka
 • Adriana Olszówka: Współczesna kultura muzyczna Tarnowa. Promotor: prof.dr Jerzy Kurcz
 • Agnieszka Pamuła: Tarnowska Orkiestra Kameralna – dzieje, recepcja, perspektywy. Promotor: dr hab. Włodzimierz Siedlik
 • Anna Piwowar: Piosenki Witolda Lutosławskiego w procesie kształcenia muzycznego uczniów szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Beata Radecka: Znaczenie zajęć umuzykalniających w przedszkolu. Promotor: prof.dr Jerzy Kurcz
 • Karolina Sokołowska: Wykorzystanie elementów rytmiki dalcroze’owskiej w poprawie sprawności motoryczno-ruchowej i intelektualnej seniorów. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Paulina Wójcik: Szkoła wokalna jako nowa propozycja edukacji muzycznej dzieci i młodzieży. Promotor: dr Andrzej Wilk

INSTYTUT MUZYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Karolina Andraszewicz: Taniec ludowy na Kociewiu w edukacji regionalnej oraz procesie rewitalizacji kultury etnicznej w środowisku dziecięcym i młodzieżowym. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Anna Bilicka: Muzyka wokalna wybranych epok jako blok tematyczny przedmiotu „Muzyka” w gimnazjum. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Jarka Bułka-Demkowycz: Repertuar chóralnej muzyki cerkiewnej jako wsparcie tożsamości narodowej  na podstawie reprezentacyjnego chóru mniejszości ukraińskiej w Polsce „Żurawli”. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Katarzyna Holländer: Absolwent studiów edukacji artystycznej w aspektach kształcenia, pracy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych nauczyciela muzyki. Promotor: dr Jarosław Chaciński

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Stanisław Maria Dubowik: Działalność wybranych amatorskich zespołów rockowych w Olsztynie. Promotor: prof. Józef Wojtkowiak
 • Ewa Giedych: Pasja rozwoju muzycznego – bariery i możliwości jej realizacji. Promotor: dr Alicja Tupieka-Buszmak
 • Bartłomiej Gorączkowski: Dyrygent jako organizator procesu dydaktycznego w amatorskim zespole wokalnym. Promotor: dr hab. Marcin Wawruk, prof. UWM
 • Małgorzata Barbara Górska: System kształcenia muzycznego w Wyższej Uczelni Pedagogicznej – Pädagogische Hochschule – w Heidelbergu. Promotor: dr Alicja Tupieka-Buszmak
 • Anna Kuropatwa-Śniegoń: Działalność edukacyjna Szkoły Muzycznej Yamaha w Olsztynie. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Łukasz Karol Młynarczyk: Działalność muzyczna i organizacyjna Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle w latach 2006–2013. Promotor: dr hab. Lechosław Ragan, prof. UWM
 • Ryszard Dariusz Przebierała: Działalność artystyczna Miejskiej Orkiestry Dętej w Rypinie. Promotor: dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM
 • Dominik Piotr Skwarczyński: Losy absolwentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w latach 2002–2012. Promotor: dr hab. Lechosław Ragan, prof. UWM

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Anna Bakalarek: Integracyjny charakter zajęć muzycznych w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Zielonej Górze. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Katarzyna Bezdziczek: Edukacyjne i wychowawcze wartości muzyki w opinii nauczycieli gimnazjów. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Monika Czarnecka: Percepcja wybranych opracowań muzyki Fryderyka Chopina przez studentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Alicja Górska: Rola muzyki w nauczaniu zintegrowanym na przykładzie uczniów z klas I–III Szkoły Specjalnej nr 1 w Zielonej Górze. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Ewelina Grygorkiewicz: Preferencje muzyczne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie uczniów Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Ewa Guz: O edukacyjnych walorach emisji głosu na przykładzie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego ze specjalizacją nauczycielską. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Marta Kraśna: Muzyka w teatrze dla dzieci na przykładzie wybranych spektakli Wrocławskiego Teatru Lalek. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Marlena Likus: Śpiew i elementy techniki wokalnej na przykładzie lekcji muzyki w klasach IV–VI Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Piotr Łopaciński: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju muzycznego. Studium indywidualnych przypadków. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Kaja Maciaszek: Tradycje muzyczne w rodzinie na przykładzie absolwentów kierunku wychowanie muzyczne z lat 1992–2012. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Katarzyna Oknińska: Edukacyjne i wychowawcze wartości muzyki w opinii nauczycieli klas IV–VI szkół podstawowych w Zielonej Górze. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Agata Seidel: Nurt chopinowski w twórczości polskich muzyków jazzowych. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Paulina Solska: Muzyczne i dydaktyczne aspekty działalności teatru „Piiip” przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Kamil Szałno: Edukacyjno-wychowawcze wartości muzyki w opinii uczniów klas szóstych. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk

 

INSTYTUT MUZYKI, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Agnieszka Filipczak: Wpływ relaksacji z muzyką na dobór barw w pracach plastycznych dzieci w wieku szkolnym. Promotor: dr Krzysztof Stachyra
 • Magdalena Gacka: Frantisek Xaver Brixi Missa in D. Studium stylistyczne. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Paweł Góźdź: Messe in F Antona Diabellego. Analiza formy i techniki kompozytorskiej. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Azim Irani: Muzyka pozaeuropejskich kultur w treściach edukacji gimnazjalnej. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Angelika Iwaniuk: Wybrani kompozytorzy muzyki cerkiewnej. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Agnieszka Jaskólska: Missa in F Franza Buhlera – studium analityczne. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Joanna Mania: Liryczne interpretacje Evy Cassidy. Przyczynek do badań nad sztuką coveru. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński, prof. UMCS
 • Ewelina Masiarz: Stosunek młodzieży gimnazjalnej do muzyki rockowej lat 60. XX wieku. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Milena Siembida: Monografia Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński, prof. UMCS
 • Anna Skawińska: Filmowe ścieżki dźwiękowe wobec paradygmatów retoryki muzycznej. Studium empiryczne. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński, prof. UMCS
 • Dariusz Świderek: Msza G-dur Johanna Baptista Schiedermayera. Analiza formy i techniki kompozytorskiej. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Anna Uzorko: Integracja sztuk w edukacji ponadgimnazjalnej. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Magdalena Wiciejewska: Cykl lekcji muzyki dla uczniów gimnazjum eksponujący muzykę religijną. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Natalia Wilk: Freddie Mercury i „Queen”. Portret legendy rocka. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Tomasz Woś: Hip-hop w świadomości młodzieży gimnazjalnej. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Magdalena Wójtowicz: Historia polskiej piosenki w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr Jadwiga Jasińska

 

INSTYTUT MUZYKI W CIESZYNIE, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Jakub Adamus: Zastosowanie metody nauki improwizacji jazzowej zawartej w publikacji Melodic Structures Jerry’ego Bergonziego w procesie nauczania improwizacji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Katarzyna Brych: Wybrane pieśni doroczne ze zbioru Juliusza Rogera w kontekście obrzędowości Górnego Śląska. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Dariusz Fudala: Monografia historyczna organów kościoła św. Marii Magdaleny w Tychach. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Barbara Gacek: Działalność regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Cepelia Fil – Wilamowice”. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Katarzyna Glanowska: Piosenki dla babci i dziadka – autorska muzyka do tekstów znanych polskich pisarek. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Agata Hadelko: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu –próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Łukasz Kachel: Chór Ewangelicki Wisła Centrum w latach 1928–2012 – próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Aneta Karwata: Prezentacja i porównanie podręczników do nauki muzyki w gimnazjum. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Karolina Kowalczewska-Czekierda: Nauczanie gry na instrumencie metodą Shinichi Suzuki w wybranych placówkach. Promotor: dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ
 • Agnieszka Krawiec: Kultura muzyczna na łamach „Karty Groni” w latach 1974–1997. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Magdalena Kubica: Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego na łamach „Literatury Ludowej” z roku 1957. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Monika Marek: Chór mieszany „Harmonia” z Mikołowa i jego działalność w upowszechnianiu muzyki w latach 1994–2013. Promotor: dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ
 • Karol Niezgoda: Działalność towarzystwa sztuki perkusyjnej i jego wpływ na rozwój edukacji perkusyjnej w Polsce. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Magdalena Ostrowska: Historia i działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żorach w latach 2007–2013. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Katarzyna Skandy: Założenia a rzeczywistość przedmiotu „Muzyka” w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Grzegorz Szczepaniak: Zespół Mażonetek „Gracja” ze Starej Wsi w latach 2000–2014 – próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Konstancja Szymczyńska: Wojciech Kilar i jego związek z miastem Katowice. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Maria Śleziak: Programy multimedialne i ich wykorzystanie na lekcjach muzyki w gimnazjum. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Aleksander Teliga: Opera w obszarze percepcji młodych muzyków. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Małgorzata Traczyk: Zdania improwizacyjne we wspomaganiu wybranych kompetencji społecznych dzieci w w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Ewa Bogdanowicz
 • Jakub Wawrzyn: Zjawisko muzyki żydowskiej w teraźniejszej Polsce. Promotor: dr Zenon Mojżysz
 • Alicja Winkler: Wpływ muzyki relaksacyjnej oraz bajek terapeutycznych na działania plastyczne dzieci przedszkolnych. Promotor: dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof.UŚ
 • Karolina Zasiadczuk: Awans zawodowy nauczyciela szkoły muzycznej na przykładzie zespołu państwowych szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej. Promotor: dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Izabela Maria Bartkowiak: Musica Mundana – koncepcja harmonii sfer od Pitagorasa do Boecjusza. Studium hermeneutyczne. Promotor: ks. dr Lucjan Dyka
 • Joanna Centkowska: Repertuar mszalny śpiewników kongresowych Polskiej Federacji „Pueri Cantores”. Promotor: ks. dr Dariusz Włodzimierz Smolarek
 • Olha Dzhana: Versus ad repetendum w repertuarze rzymsko-frankońskim. Historia i próba interpretacji. Promotor: ks. dr hab. Robert Michał Bernagiewicz, prof. KUL
 • Ewa Aleksandra Głaszcz: Kultura muzyczno-religijna parafii Rudzienko. Diecezja warszawsko-praska. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Dzmitry Harelau: Ludowe śpiewy religijne w dekanacie Postawskim (Diecezja Witebska) na Białorusi. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Monika Hołownia: Polskojęzyczne hymny brewiarzowe w „Śpiewniku liturgicznym” wydanym w 1991 roku i ich funkcja w liturgii. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Agnieszka Jaskólska: Kultura muzyczno-religijna w miejscowości Jankowice (diecezja radomska). Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Sebastian Marcin Lesiczka: Ludowa kultura muzyczno-religijna w parafii Sokołów Małopolski (diecezja rzeszowska) w latach 19162013. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Aleksandra Piech: Ludowe przekazy pieśni do Matki Boskiej Różańcowej. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Karol Andrzej Rzepecki: Retoryka muzyczna w fantazji chorałowej i kantacie Wo Gott der Herr nicht bei uns hält Johana Sebastiana Bacha. Promotor: dr Miłosz Witold Aleksandrowicz
 • Paweł Marcin Suryś: Monografia chóru „Familia” przy parafii p.w. św. Rodziny w Lublinie (19862012). Promotor: dr Miłosz Witold Aleksandrowicz

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 • Daria Brodacka: Działalność artystyczna i repertuar Ewy Demarczyk. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Iwona Cytera: Muzyka chóralna Józefa Świdra do słów fonetycznych. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Joanna Dąbek: Piśmiennictwo muzyczne Józefa Kofflera. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Anna Droń: Wybrane aspekty historiografii muzycznej XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Agnieszka Gawlik: Kultura muzyczna Nowego Sącza na przełomie XIX i XX wieku (do 1914 roku). Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Katarzyna Gryc: Spuścizna Franciszka i Konrada Koniorów w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Agnieszka Kołtun: Związki polsko-włoskie w muzyce XVII-wiecznej Rzeczypospolitej w świetle prac Zygmunta M. Szweykowskiego. Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Anna Korzewska: Sonaty na skrzypce i fortepian Władysława Żeleńskiego, Zygmunta Noskowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Henryka Melcera-Szczawińskiego. Studium porównawcze. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
 • Tomasz Kurnik: Adolf Chybiński. Sylwetka uczonego i jego prace o Mieczysławie Karłowiczu. Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Magdalena Lubaś: Recepcja muzyki Bogusława Schaeffera w polskim piśmiennictwie muzycznym z lat 19591981. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Martyna Mieczkowska: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Shanties” w Krakowie. Historia oraz charakterystyka repertuaru w latach 19812013. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Jakub Pięta: Poglądy estetyczno-artystyczne wybranych kompozytorów polskich z pokolenia lat 40. i 50. XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Karolina Siemiączko: Wpływ doktryny socrealizmu na polskie piśmiennictwo o Fryderyku Chopinie w latach 19451962. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Katarzyna Sklorz: Sonaty na flet i fortepian Bolesława Woytowicza, Tadeusza Szeligowskiego i Piotra Perkowskiego. Studium porównawcze. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
 • Grzegorz Strączek: Muzyka w grach komputerowych na przykładzie Heroes of Might and Magic 3. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Justyna Szczygieł: Twórczość Ludwika Maadera. Analiza i charakterystyka Requiem in Es oraz Arii i utworów kameralnych. Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Karolina Szumna: Muzyka filmowa Dymitra Szostakowicza na przykładzie partytury do obrazu Samotna (1931). Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Aleksandra Targosz: Tadeusza Joteyki koncepcja wychowania muzycznego w polskich gimnazjach w okresie międzywojennym. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Sylwia Wizner: Concertino da camera na saksofon z orkiestrą Jacquesa Iberta i Concertino na saksofon z orkiestrą smyczkową Romana Palestra. Studium porównawcze. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 • Karolina Kaczmarska: Muzyczna ars oratoria na przykładzie Credo z Missa Concertata la Lombardesca Bartłomieja Pękiela. Promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Monika Brzezińska: Etiuda po Chopinie: 21 Technische Studien als Vorbereitung zu Werken Fr. Chopins op. 154 Stephena Hellera (1813–1888). Promotor: dr hab. Szymon Paczkowski
 • Edyta Grzywaczewska: La buona figliuola Carla Godoniego i Niccolò Piccinniego a Czekina albo cnotliwa panienka Wojciecha Bogusławskiego i Niccolò Piccinniego. Promotor: prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
 • Joanna Jęczmionka: Analiza muzyki Dario Marianellego do filmu Pokuta Joego Wrighta. Promotor: dr hab. Iwona Lindstedt
 • Karolina Kolinek-Siechowicz: Zagadnienie ekspresji muzycznej w kontekście filozoficznym na przykładzie Livre pour orchestre Witolda Lutosławskiego. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Jan Makarewicz: Der Kaiser von Atlantis Viktora Ullmanna w perspektywie intertekstualnej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Volha Maslouskaya: Adaptacja białoruskich tradycji muzycznych w działalności wybranych zespołów folkowych. Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
 • Mateusz Melski: Antygona Arthura Honeggera i Jeana Cocteau jako XX-wieczne ujęcie tragedii antycznej. Analiza dzieła w świetle założeń estetycznych kompozytora, zastosowanych środków techniki dźwiękowej i rozwiązań formalnych. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Monika Poroszewska: Działalność Filharmonii Narodowej w Warszawie w latach 2002–2013. Promotor: prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
 • Veranika Ramanenkava: Folklor religijny tradycji rzymsko-katolickiej na ziemi dokszyckiej. Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
 • Justyna Saciuk: Doświadczenie przestrzeni w muzyce ambient. Próba zastosowania koncepcji heterotopii Michela Foucaulta. Promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
 • Paweł Wiktor Siechowicz: Problematyka wyobrażenia muzycznego w poematach symfonicznych, malarstwie i aforystyce fortepianowej M. K. Ciurlionisa. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Sylwia Świątkowska: Z badań nad pograniczem kulturowym polsko-białoruskim (1997–2002). Stan współczesny tradycji muzycznej ludności poludniowej Hajnowszczyzny. Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
 • Marcin Zdunik: Bach w poszukiwaniu ideału: cztery wersje Pasji Janowej BWV 245. Promotor: dr hab. Szymon Paczkowski

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • Adriana Baran: Znaczenie szkolnych zajęć muzycznych w rozwoju dziecka w klasach IV–VI. Promotor: dr Magdalena Sasin
 • Paulina Karaban: Funkcje pozaszkolnych zajęć artystycznych na przykładzie wybranych instytucji. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Anna Klimanek: Działania artystyczne w edukacji regionalnej na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Agata Kwiatkowska: Formy pozaszkolnej aktywności muzycznej młodzieży na przykładzie dwóch środowisk: wielkomiejskiego i małomiasteczkowego. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Damian Sołtykiewicz: Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Promotor: dr Anna Pikała
 • Monika Syryczyńska: Rola nauczyciela w rozpoznawaniu i ukierunkowywaniu zdolności i zainteresowań muzycznych dzieci. Promotor: dr Anna Pikała
 • Julianna Twardowska: Aktywność artystyczna drużyn harcerskich na przykładzie Szczepu 58 Łódzkich Wodnych Drużyn Harcerskich i 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej. Promotor: dr Anna Pikała

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Ewelina Chatłas: Kantele – fiński instrument narodowy w procesie przemian. Promotor: dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. UAM
 • Małgorzata Kozioł: Odniesienia do tradycji szlacheckiej w Strasznym dworze Stanisława Moniuszki. Promotor: dr hab. Danuta Jasińska, prof. UAM
 • Olga Lisiecka: Kompozycje religijne Františka Xavera Brixiego w XVIII-wiecznych zbiorach muzycznych Wielkopolski. Charakterystyka i katalog tematyczny. Promotor: dr hab. Alina Mądry
 • Weronika Nowak: Hagith Karola Szymanowskiego – konteksty słowno-muzycznedzieła i jego związki z ekspresjonizmem. Promotor: dr hab . Danuta Jasińska,prof. UAM
 • Dariusz Topolski: Gitara basowa jako instrument uniwersalny. Historia, budowa oraz techniki gry. Promotor: dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. UAM
 • Sonia Wronkowska: Muzyka na dworze rodziny Maltzan w Miliczu w XVIII i XIX wieku w kontekście zachowanego repertuaru. Katalog kolekcji. Promotor: dr hab. Alina Mądry

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 • Karolina Banachowska: Przemiany folkloru muzycznego w zwyczajach i obrzędach rodzinnych na Kujawach. Promotor: dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. UWr
 • Monika Gębala: Wpływ metody Emila Jaques-Dalcroze’a na rozwój psychoruchowy dzieci oraz dorosłych w oparciu o badania ogólnopolskich warsztatów rytmicznych w Pile. Promotor: dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. UWr
 • Miłosz Kula: Utwory koncertujące na klarnet w polskiej kulturze muzycznej pierwszej połowy XIX wieku. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr
 • Anna Pszonak: Opery i balety Stanisława Moniuszki wystawiane w Operze Wrocławskiej po drugiej wojnie światowej. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr
 • Ewa Retecka: Śląski folklor muzyczny Opolszczyzny na przykładzie gminy Ozimek. Promotor: dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. UWr
 • Katarzyna Staszyńska: Recepcja rockowej muzyki anglo-amerykańskiej z lat 1964–1977 w Polsce. Promotor: dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. UWr
 • Agnieszka Katarzyna Szulc: Kompozycje Ignacego Kasprzykowskiego ze zbiorów jasnogórskich. Transkrypcja, opracowanie źródłowe i analiza. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr
 • Marta Wyskwarska: Muzyka barokowa w XIX wiecznym Wrocławiu. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej, muzyki kościelnej, rytmiki i tańca

Dyrygentura chóralna

 • Zofia Borkowska: Zagadnienia autonomii w twórczości muzycznej XX wieku – wybrane aspekty. Promotor: dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC
 • Paweł Choina: Pieśni kurpiowskie – opracowania artystyczne a ich pierwowzory. Promotor: dr Krzysztof Heering
 • Paulina Kardas: Wychowanie przez sztukę w Ognisku Teatralnym u Machulskich. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Joanna Korczago: Muzyka chóralna w liturgii Kościoła Luterańskiego w oparciu o wybrane przykłady. Promotor: prof. Ryszard Zimak
 • Ariadna Laddy: Komunikacja między dyrygentem a chórem. Promotor: prof. Katarzyna Sokołowska
 • Anastazja Marusiak: Wizerunek dyrygenta jako jeden z podstawowych elementów w drodze do sukcesu. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Katarzyna Odachowska: Wybrane problemy wokalne i interpretacyjne w Mszy Uroczystej Kazimierza Wiłkomirskiego. Promotor: prof. nadzw. Wanda Tchórzewska-Kapała
 • Marzena Rybak: Wprowadzenie do zagadnień dystresu i eustresu w pracy dyrygenta. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Martyna Sójka: Folklor dziecięcy w podręcznikach do nauki muzyki w szkole podstawowej. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Michał Śmigielski: Praca dyrygenta nad prawykonaniem współczesnego utworu oratoryjnego na przykładzie Rex Mundi Bartosza Kowalskiego. Promotor: prof. Ryszard Zimak
 • Anna Woźnicka: Psychopedagogiczne uwarunkowania rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej przez dzieci sześcioletnie. Promotor: prof. Zofia Konaszkiewicz

Rytmika

 • Agata Jarosz: Wacław Niżyński – artysta zainspirowany Metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień
 • Joanna Jędrzejewska: Rola zajęć muzyczno-ruchowych w rozwoju dojrzałości szkolnej dzieci. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • Agata Pankowska: Improwizacja fortepianowa w rytmice i tańcu – wymiana wartości i doświadczeń. Promotor: dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC
 • Małgorzata Polanowska: Polacy za granicą i ich związki z Macierzą. Rola folkloru rzeszowskiego w utrwalaniu tożsamości narodowej Polonii. Promotor: dr Krzysztof Heering
 • Paulina Zajkowska: Wykorzystanie wybranych elementów z Metody Emila Jaques Dalcroze’a w pracy z chórem dziecięcym klas I–III szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr Magdalena Wajzner-Barska

Muzyka kościelna

 • Mateusz Gałuszka: Życie muzyczne w powojennym Jaśle – wybrane zagadnienia. Promotor: prof. Andrzej Chorosiński
 • Anna Mitura: Pés Quadratus Subbipunctis w świetle wybranych rękopisów adiastemantycznych. Studium analityczno-komparatystyczne. Promotor: dr Michał Sławecki

Pedagogika baletowa

 • Aleksandra Godlewska: Uwarunkowania rodzinne w nauce ucznia szkoły baletowej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz
 • Anna Kaczmarczyk: Techniki wspomagające zawód tancerza współczesnego. Promotor: dr Andrzej Morawiec
 • Grzegorz Kaczmarczyk: Monografia Teatru Rozrywki w Chorzowie. Promotor: dr Andrzej Morawiec
 • Maria Kielan-Łopatin: Premiery baletowe na scenie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w sezonach artystycznych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 w opinii recenzentów oraz tancerzy. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Iga Krata: Biografia Kennetha Greve, duńskiego tancerza, choreografa i dyrektora baletu w Fińskim Balecie Narodowym. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Irina Prakharenka-Kosmowska: Rosyjski duet XX wieku: Ekaterina Maksimowa i Władimir Wasiliew. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka

Choreografia i teoria tańca

 • Gabriela Banaszek: Rozwój tańca disco w Polsce. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Adam Bartoszewicz: Poglądy Rudolfa Labana na ruch w świetle prac z ostatniego okresu twórczości. Promotor: dr Andrzej Nowak
 • Michał Gałek: Motywacja osób dorosłych w nauce tańca towarzyskiego. Autorski program nauczania. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Kamila Grygorowicz: Taniec mambo i jego główny przedstawiciel Eddie Torres. Promotor: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
 • Alicja Horwath-Maksymow: Kielecki Teatr Tańca 1995–2014 i jego znaczenie w życiu kulturalnym miasta Kielce. Promotor: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz
 • Maria Jękot: Celowość choreografii – o odbiorze tańca na przykładzie twórczości choreografów Lloyda Newsona i Williama Forsytha. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Anna Ochman: Wybrane techniki i strategie kompozytorskie XX wieku jako narzędzia w twórczości choreograficznej. Promotor: dr Aldona Nawrocka-Woźniak

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Róża Anna Gołowczyc: Stan wiedzy o muzyce folklorystycznej studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Promotor: prof. dr hab. Elwira Kryńska
 • Ilona Kowalczuk: Sonorystyka w wybranych utworach chóralnych Marcina Gumieli. Promotor: prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
 • Karol Szmuksta: Pieśni o Miłosierdziu Bożym w żywej tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. Promotor: dr Rafał Sulima

 

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Katarzyna Berowska: Kulturotwórcza rola festiwalu piosenki angielskiej Eye w Widuchowej. Promotor: prof. Bohdan Boguszewski
 • Dianna Domagała: Koncert fabularyzowany jako nowa forma upowszechniania muzyki na podstawie projektu „Tam gdzie nie rosną poziomki, czyli poza dobrem i złem”. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Marta Jędrzejewska: Świadomość znaczenia emisji i higieny głosu wśród nauczycieli przedmiotów ogólnych szkół podstawowych. Promotor: dr Barbara Halec
 • Jakub Juźko: Studio nagrań, produkcja muzyczna, rejestracja dźwięku i praca z artystą podczas sesji nagraniowej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Marzena Kołłątaj: Kulturotwórcza rola zespołów muzycznych działających przy Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu w latach 2008–2013. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Anna Kozioł: Muzyka operowa w edukacji dziecka w szkole podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Marta Kwiatkowska: Muzyka w Polskim Kościele Zielonoświątkowym. Tradycja i współczesność. Promotor: prof. Eugeniusz Kus
 • Katarzyna Labuhn: Muzyka jako element wspomagający nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Katsiaryna Mitskevich: Upowszechnianie i kultywowanie polskiej kultury muzycznej w okolicach Niemna na Białorusi. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Aleksandra Nieszporek: Rola dyrygenta w pracy z orkiestrą dętą na przykładzie wybranych orkiestr działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Dobromiła Paszyn: Kulturotwórcza rola Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum” w Trzęsaczu. Promotor: prof. Bohdan Boguszewski
 • Anna Pielechowska: Praca z chórem jako specyficzną grupą społeczną. Promotor: dr Barbara Halec
 • Tomasz Pieńkowski: Historia wybranych festiwali rockowych oraz ich oddziaływanie na młodzież. Promotor: dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch
 • Beata Skarbińska: Rola aranżacji i kompozycji własnych jako przykład upowszechniania muzyki. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Maksymilian Stryczek: Rola muzyki Fryderyka Chopina w edukacji muzycznej studentów na Wydziale Edukacji Muzycznej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Marta Wołczecka: Wprowadzenie elementów gimnastyki korekcyjnej do zajęć umuzykalniających w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2015-09-06

Kategorie

Edukacja muzyczna