Prace magisterskie obronione w 2015 roku (wykaz)

Wykaz prac magisterskich z zakresu muzykologii, teorii muzyki i edukacji muzycznej, obronionych w 2015 roku (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Teoria muzyki

 • Paweł Pura: III Symfonia Pawła Mykietyna jako dzieło symboliczne. Promotor: prof. dr hab. Anna Nowak

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Anna Czuchaj-Seńko: Polskie festiwale jazzowe przyczynkiem promocji dla debiutujących wokalistów jazzowych. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Zubek
 • Marcin Kowalczyk: Wykorzystanie metody Carla Orffa w pracy z dziećmi na podstawie badań przeprowadzonych w bydgoskich przedszkolach. Promotor: dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
 • Przemysław Jan Krawczyński: Działalność artystyczna Miejskiego Chóru Dziewczęcego LOGOS ze Świnoujścia w latach 1998-2014. Promotor: dr Piotr Jańczak
 • Klaudia Kuźmińska: Improwizacja scatem w muzyce jazzowej na przykładzie czołowych reprezentantów – Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Flora Purim, Bobby McFerrin. Promotor: dr hab. Karol Szymanowski, prof. AMFN
 • Magdalena Lipińska: Elementy sonorystyczne w wybranych utworach chóralnych a cappella współczesnych kompozytorów polskich. Promotor: prof. dr hab. Mariusz Kończal
 • Katarzyna Anna Pater: Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy u progu 30-lecia działalności artystycznej. Promotor: dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. AMFN
 • Kaja Potrzebska: Problemy wykonawcze w wybranych utworach chóralnych a cappella Łukasza Urbaniaka. Promotor: prof. dr hab. Mariusz Kończal
 • Monika Sołtyszewska: Billie Holiday i Ella Fitzgerald – czołowe wokalistki ery swingu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Zubek
 • Marta Joanna Szczęsna: Aspekty metodyczne w pracy z chórami: amatorskim i profesjonalnym. Studium porównawcze. Promotor: prof. Janusz Stanecki
 • Monika Anna Tyburska: Związki słowno-muzyczne w musicalach na przykładzie Jekylla i Hyde’a Franka Wildhorna, West Side Story Leonarda Bernsteina oraz Lalki Piotra Dziubka. Promotor: dr hab. Piotr Salaber, prof. AMFN
 • Daria Urbaniak: Wykorzystanie form wychowania muzycznego w edukacji wczesnoszkolnej. Promotor: dr Piotr Jańczak

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Wydział kompozycji, teorii muzyki, dyrygentury, rytmiki i edukacji muzycznej

 • Katarzyna Babula: Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w profilaktyce bólów kręgosłupa u skrzypków. Promotor: dr Mariola Świderska.
 • Siarhei Badalau: Opis suity ASWEJA na głosy ludowe, orkiestrę kameralną, chór, taśmę i video. Promotor: prof. Zygmunt Krauze
 • Marlena Barszczewska: Preferencje muzyczne uczniów edukacji wczesnoszkolnej na podstawie badań przeprowadzonych w klasach I-III w wybranych łódzkich szkołach podstawowych. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Aleksandra Bykowska: Satysfakcja zawodowa muzyka orkiestrowego. Promotor: dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM
 • Jakub Czech: Rola i zadania pianisty-akompaniatora w pracy z solistami, chórem i zespołami. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Justyna Czernik: Poziom nauczania przedmiotu muzyka w prywatnym szkolnictwie ogólnokształcącym w Łodzi. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maciej Franczak: Wybrane cykle wokalne Benjamina Brittena, Luciana Beria oraz George’a Crumba: funkcje pierwowzoru ludowego oraz techniki aranżacji. Promotor: prof. dr hab. Marta Szoka
 • Marta Jabłońska: Kobieta dyrygent we współczesnej kulturze Polski. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maciej Kabza: Ewolucja stylu muzycznego i postawy estetycznej. Promotor: prof. dr hab. Ewa Kowalska-Zając
 • Milena Kawka: Preferencje muzyczne w wybranych grupach wiekowych: na podstawie badań przeprowadzonych na terenie miasta Łodzi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Marcin Malinowski: Zastosowanie dźwięków konkretnych w kompozycji 3.3.3. na orkiestrę, taśmę i sampler. Promotor: dr Artur Zagajewski
 • Jakub Neske: Przedmiotowe uwarunkowania preferencji muzycznych. Promotor: dr hab. Grażyna Poraj
 • Beata Pielesiak: Problematyka dyrygencka w przygotowaniu wybranych utworów chóralnych Tronda Kverno. Promotor: dr hab. Jerzy Rachubiński
 • Joanna Płuciennikowska: Ćwiczenia muzyczno-ruchowe wg metody Dalcroze’a rozwijające procesy poznawcze w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym szkoły ogólnokształcącej. Promotor: dr Magdalena Owczarek
 • Anna Ewa Sobczyk: Ćwiczenia muzyczno-ruchowe wspomagające pamięć, koordynację i równowagę u osób starszych. Promotor: dr Magdalena Owczarek
 • Aida Stępniak: Traktat Selva de varii passaggi Francesca Rognoniego Taeggio a praktyka diminucyjna w utworach wariacyjnych na instrumenty klawiszowe Jana Pieterszoona Sweelincka i kompozytorów jego kręgu. Promotor: dr Ewa Bielińska-Galas
 • Łukasz Tokarczyk: Współczesna działalność muzyków kościelnych na terenie Łodzi i okolic. Promotor: dr hab. Krzysztof Grzeszczak
 • Magdalena Werner: Rola muzyki w życiu osób niepełnosprawnych na podstawie badań przeprowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Nowa Zorza” w Łodzi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Piotr Wójcik: Rozwój muzyczny byłych członków orkiestry kameralnej „Łódzkie Smyczki” Ryszarda Jana Osmolińskiego. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maciej Wójcikowski: Reforma szkolnictwa artystycznego w szkole muzycznej I stopnia: analiza pilotażu reformy na przykładzie ZSM im. Stanisława Moniuszki w latach 2012-2014. Promotor: dr Ewa Kumik

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Teoria muzyki

 • Marta Beszterda: Epizodyczność jako koncepcja formalna IV Symfonii Tansman Epizody op.85 Henryka Mikołaja Góreckiego. Promotor: dr Janina Tatarska / dr hab. Monika Kędziora
 • Ewa Chorościan: Muzyka symboliczna Iannisa Xenakisa na przykładzie utworów Herma i Nomos alpha. Promotor: dr Artur Kroschel
 • Magdalena Żebrowska: Kształtowanie prawidłowej intonacji w procesie kształcenia słuchu w oparciu o polską literaturę muzyczną XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Magdalena Andrys: Metoda projektów w edukacji muzycznej uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej na przykładzie projektu Muzyczna Kawaleriada z Uśmiechem. Promotor: dr Małgorzata Okupnik
 • Arkadiusz Gustaw: Flet prosty na lekcjach muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Promotor: dr Joanna Grochowalska
 • Hanna Jarmolińska: Śpiew jako forma aktywności na lekcjach muzyki w gimnazjum na przykładzie powiatu obornickiego. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Klaudia Larus: Znaczenie kompetencji w praktyce nauczyciela muzyki na I, II i III etapie edukacyjnym. Promotor: prof. dr hab. Leszek Bajon
 • Izabela Polit: Zainteresowania muzyczne uczniów na II etapie edukacyjnym na terenie Poznania i okolic. Promotor: dr Patryk Piłasiewicz
 • Jacek Rubczak: Edukacja muzyczna w szkolnictwie ogólnokształcącym Malezji na podstawie regionu Sabah
 • Wallas Anna: Rola dyrygenta chóru szkolnego na drugim etapie edukacyjnym. Promotor: dr hab. Tomasz Dzięcioł

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Teoria muzyki

 • Katarzyna Bartos: Światło w muzyce Agaty Zubel i Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Natalia Biedka: Sonaty Johanna Gottlieba Janitscha w kontekście teorii muzyki Johanna Joachima Quantza. Promotor:  dr Andrzej Wolański
 • Agata Chojnacka: Muzyka w kręgu polityki. Twórczość kompozytorów polskich w okresie stanu wojennego. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Milena Będkowska: Specyfika pracy z dziecięco-młodzieżowym zespołem wokalno-tanecznym na przykładzie Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”. Promotor: prof. Bogusława Orzechowska
 • Katarzyna Błaszczyk: Formy aktywności muzycznej młodzieży w wieku gimnazjalnym na przykładzie wybranych szkół wrocławskich. Promotor: dr Iwona Polak
 • Joanna Hadzicka: Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze w latach 2009-2014. Promotor: dr Gracjan Szymczak
 • Agnieszka Hyla: Formy i znaczenie umuzykalniania społeczności lokalnej na przykładzie działalności Melchiora Jochema. Promotor: prof. Helena Tomaszek-Plewa
 • Oliwia Kimbar: Festiwal „Jazz nad Odrą” w latach 2008-2014. Promotor: dr Iwona Polak
 • Marek Kudra: Muzyka w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w latach 2003-2013. Promotor: prof. Jolanta Szybalska-Matczak
 • Grzegorz Przepióra: Działalność Chóru Mieszanego „Echo” w Krośnie w latach 2009-2014. Promotor: prof. Jolanta Szybalska-Matczak
 • Aleksandra Wysocka: Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” w latach 2010-2014. Promotor: dr Artur Wróbel
 • Artur Piwkowski: Akompaniament organowy do perkusji tradycyjnej pieśni kościelnej – wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Ewa Grygar

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Teoria muzyki

 • Luiza Kaczmarczyk: Tradycja i nowoczesność w twórczości fortepianowej Henri Dutilleux. Promotor: dr hab. Marcin Trzęsiok
 • Ewa Kopacz: Obraz muzyki religijnej Andrzeja Dziadka. Modlitwa dźwiękiem. Promotor: prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik
 • Justyna Sandecka: Bajka jako inspiracja dla miniatur wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych. Wybór przykładów twórczości kompozytorów polskich w latach 1945-2015. Promotor: st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Katarzyna Ciborska: Wpływ uczestnictwa w chórze lub orkiestrze na kształcenie słuchu uczniów szkoły muzycznej II stopnia. Promotor: st. wykł. dr Barbara Stencel

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Teoria muzyki

 • Maciej Osiecki: Badania nad poziomem kompetencji wokalnych u uczniów szkół podstawowych. Promotor: dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna
 • Alicja Skrzypiec: Tradycja żydowska we współczesnej muzyce artystycznej. The Dreams and Prayers of Isaac the Blind Osvalda Golijova, Trio Paula Schoenfielda i Yiddish Dances Adama Gorba. Promotor: dr hab. Violetta Kostka

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Julia Bednarek: Zajęcia muzyczno-ruchowe a rozwój dziecka do trzeciego roku życia. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Yuan Feng: Pieśni o tematyce miłosnej w tradycji chińskiej – na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Marcin Tomczak
 • Barbara Flisak: Kryteria doboru utworów do celów muzykoterapeutycznych na podstawie analizy wybranych przykładów. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Anna Godlewska: 30-lecie działalności Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses. Promotor: prof. dr hab. Marek Rocławski
 • Kinga Jakubowska: Kształtowanie postawy twórczej w realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych na zajęciach metodyki nauczania rytmiki w szkole muzycznej II st. Promotor: dr hab. Marzena Kamińska
 • Natalia Kiziuk: Terapeutyczne walory rytmiki jako jedna z form arteterapii. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Joanna Klebba: Analiza formalna i problemy wykonawcze w Mszy na chór mieszany a cappella Michała Zielińskiego. Promotor: prof. dr hab. Marek Rocławski
 • Klaudia Kosiorowska: Improwizacja fortepianowa nauczyciela na zajęciach rytmiki w kl. V szkoły muzycznej II stopnia. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Mariusz Kowalski: Analiza wybranych utworów Ola Gjeilo, Mortena Lauridsena i Erica Whitacre’a w kontekście amerykańskiej chóralistyki. Promotor: dr Anna Wilczewska
 • Beata Loks: Gry dydaktyczne w nauczaniu muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Miriam Łaga: Program Unii Europejskiej Młodzież w działaniu jako przykład pozaformalnej edukacji młodzieży. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Anna Marjak: Terapeutyczne oddziaływanie sztuki w pracy z grupą. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Dorota Mentel: Wykorzystanie rytmiki w pracy z dziećmi autystycznymi. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Katarzyna Nowińska: Możliwości wykorzystania autorskich kompozycji na lekcjach rytmiki w klasie VI szkoły muzycznej II st. Promotor: dr hab. Beata Wróblewska
 • Joanna Pestka: Dziesięciolecie Kaszubskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie 2005-2014. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Marek Rogalski: Super flumina Babylonis – Psalm 137 jako źródło kompozytorskiego i wykonawczego natchnienia w wybranych opracowaniach chóralnych. Promotor: dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
 • Anastasiya Senkavets: Muzyka cerkiewna na przykładzie parafii Św. Mikołaja w Gdańsku. Rola dyrygenta. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Aleksandra Szcześniak: Rytmika z kształceniem słuchu a założenia i realizacja przedmiotu w ramach reformy szkolnictwa muzycznego w Polsce. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Małgorzata Turska: Zagadnienia współczesnej metrorytmiki dla klas I-VI szkoły muzycznej II st. Promotor: dr hab. Marzena Kamińska
 • Maja Zalesińska: Sposoby kształtowania tekstu oraz jego oddziaływanie na strukturę oblicza dźwiękowego utworu chóralnego na przykładzie wybranych dzieł kompozytorów polskich XX i XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Marcin Tomczak
 • Klaudia Żmigrodzka: Problematyka wykonawstwa muzyki sakralnej na chór dziecięcy na przykładzie Missa Sancti Martini Vytautasa Miskinisa, Messe Basse Gabriela Fauré oraz Missa Brevis in D Benjamina Brittena. Promotor: prof. dr hab. Anna Fiebig

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Teoria muzyki

 • Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska: Tristan i Izolda Ryszarda Wagnera. Od legendy do dramatu muzycznego. Promotor: prof.dr hab. Teresa Malecka
 • Joachim Kołpanowicz: Poezja Kazimierza Przerwy-Tetmajera w pieśni polskiej okresu modernizmu. Promotor: prof.dr hab. Mieczysław Tomaszewski
 • Emilia Kostrzewa: Pytanie o tożsamość. Pieśń z orkiestrą w muzyce polskiej końca XX i początku XXI wieku. Bujarski, Górecki , Penderecki, Szymański. Promotor: prof.dr hab. Teresa Malecka
 • Natalia Kuźmicka: Zbigniewa Bujarskiego twórczość inspirowana tematyką religijną. Promotor: prof.dr hab. Teresa Malecka
 • Marta Łukańko (Talik): Nurt eksperymentalny awangardy rosyjskiej w pierwszej połowie XX wieku. Promotor: dr Krzysztof Szwajgier
 • Dominika Micał: Mit na nowo opowiedziany. The Minotaur Harrisona Birtwistle’a. Promotor: dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Joanna Fikas: Współczesne życie kulturalne w Myślenicach. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz
 • Ewa Grabias: Znaczenie muzycznych tradycji rodzinnych w kształceniu zawodowym muzyka na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Muzycznej w Krakowie. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Gabriela Jaskiernia: Bułgarskie pieśni ludowe z repertuaru chóru Le Mystère des Voix Bulgares. Problematyka wykonawcza. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Joanna Knapik: Funkcja dyrygenta w orkiestrach dętych. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Natalia Magdziarz: Oferta edukacyjna Filharmonii Krakowskiej w sezonie artystycznym 2013/2014 a skala zainteresowania nią uczniów gimnazjów. Na przykładzie badań w szkołach na terenie Dzielnicy Kraków-Stare Miasto. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz

Muzyka kościelna

 • Łukasz Sandera: Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna im. Ks. kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie – historia i teraźniejszość. Promotor: dr hab. Wiesław Delimat
 • Katarzyna Stanik: Mieczysław Tuleja – organista kościelny, wirtuoz, pedagog. Sylwetka muzyka zaangażowanego w pracę dla kościoła i edukacji. Promotor: dr hab. Wiesław Delimat

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Emilia Arciszewska: Kazimierz Arciszewski jako organizator i animator kultury w środowisku lokalnym. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Mateusz Deredas: Działalność kulturotwórcza Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku w latach 2007-2014. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Magdalena Kasprzyk: Pro Musica Antiqua w cyklicznych spotkaniach ,,Cavata na olsztyńskim zamku” w latach 1998-2014. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Emilia Kitłowska: „Śpiewający aktorzy” – szczególny sposób realizacji artystycznej. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Paweł Litwińczyk: Formy prezentacji muzyki na 7. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Promotor: Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Maciej Matuszczyk: Muzyczna i organizacyjna działalność Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku w latach 1990-2013. Promotor: prof. dr hab. Marcin Wawruk
 • Sylwia Milewska: Zainteresowania i aspiracje życiowe absolwentów 2013/14 PSM II stopnia w Olsztynie. Promotor: dr hab. Roman Kuźniak, prof. UWM
 • Marta Nichczyńska: Oddziaływanie tremy na wybrane aspekty wykonawcze. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Laura Maria Obrycka: Aktywność zawodowa organistów w dekanacie Iława Zachód. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Dominika Szczepanik: Muzyka w wybranych grach komputerowych. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Katarzyna Klaudia Sznitowska: Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w latach 2011-2015. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Paweł Włodarski: Walory programu Linux „Ubuntu Studio” w amatorskiej produkcji muzycznej. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Marek Buczkowski: Motywacje uczestnictwa w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Rostarzewo oraz świadomość jej kulturotwórczej roli w regionie. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
 • Krzysztof Gostkowski: Recepcja muzyki Leszka Możdżera wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
 • Kacper Wojtkowiak: Motywacje uczestnictwa w parafialnej orkiestrze dętej Fermata Band. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ

 

INSTYTUT MUZYKI W CIESZYNIE, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Anna Czaplińska: Stanisław Stochel. Zarys działalności pedagogicznej, kulturalnej, społecznej i wydawniczej. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Weronika Polok: Działalność i repertuar kapeli Wałasi z Istebnej. Zajęcia muzykoterapeutyczne z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w oparciu o system „Carla Orffa”. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Anna Sandecka: Między tradycją a awangardą. Aspekty wychowawcze i interpretacje w muzyce rozrywkowej. Wykorzystanie instrumentarium i sprzętu audiowizualnego na zajęciach w klasach IV-VI na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Martin Wałach: Folklor muzyczny w wybranych obrzędach dorocznych Trójwsi beskidzkiej. Promotor: dr Magdalena Szyndler

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Karol Bednarz: Pieśni o Wniebowstąpieniu Pańskim w polskich śpiewnikach kościelnych i ich ludowa recepcja. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Dorota Kaszuba: Kultura muzyczna w kościele farnym św. Jana Chrzciciela w Radomiu w latach 1945-2014. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Teresa Kmieć: Komponowanie i wykonawstwo muzyki wobec doświadczenia śmierci (na wybranych przykładach). Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Adam Kozak: Życie i twórczość Kurta Matzkera (1885-1944), kompozytora i organisty kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Promotor: ks. dr Dariusz Smolarek
 • Yuliia Lapunova: Chór Jubilaeum w parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie (w latach 1999-2014). Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Małgorzata Siemaszko: Geneza, historia i ludowa recepcja  pieśni Płaczcie Anieli. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Yanina Tarasenko: Stylizacje poloneza w kolędach polskich. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 • Katarzyna Lidia Babulewicz: Kadencje Wandy Landowskiej do koncertów na instrumenty klawiszowe G. F. Händla, J. Haydna i W. A. Mozarta. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Beata Handzel: Muzyka w zwyczajach kolędnicznych Żywczaków i Babiogórców w świetle przeglądów konkursowych w Lachowicach i Żywcu. Promotor: dr hab. Aleksandra Patalas
 • Paulina Ignaczak: Kronika porównawcza publicznych wydarzeń muzycznych w Krakowie w latach 1901, 1902 i 1921. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Ewelina Itrich: Twórczość fortepianowa Adolfa von Henselta na przykładzie gatunków wykorzystywanych przez Fryderyka Chopina. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Michał Jaczyński: Recepcja twórczości Władysława Żeleńskiego w Polsce w latach 1859-1939. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Klaudia Jazowska: Dorobek naukowy i publicystyczny Bronisławy Wójcik-Keuprulian (1890-1938). Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Andżelika Jędrzejczyk: El amor brujo Manuella de Falli. Promotor: dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ
 • Daniel Klimanek: Król Edyp Igora Strawińskiego: między tradycją a współczesnością. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Adam Kukla: Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale Jana Stefaniego – geneza i charakterystyka oraz wydanie krytyczne, t. 1-2. Promotor: dr hab. Aleksandra Patalas
 • Dominika Lasek: Twórczość kompozytorska Anthony’ego Burgessa na przykładzie Kwartetu smyczkowego. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Magdalena Lubaś: Recepcja muzyki Bogusława Schaeffera w polskim piśmiennictwie muzycznym z lat 1959-1981. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Urszula Mras: Tradycyjna wielogłosowość w bułgarskich pieśniach weselnych. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Ksenia Rokowska: Wywiad jako źródło wiedzy na temat osobowości twórczej krakowskich kompozytorów: Adama Walacińskiego, Marka Stachowskiego i Krzysztofa Meyera. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Błażej Wiliński: Opracowania dawnej muzyki polskiej w twórczości Andrzeja Panufnika. Promotor: dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 • Nadzieja Dancewicz: Śpiewy polskie w kancjonale księdza Wacława Gieburowskiego (1878-1943). Promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski
 • Adam Motyczyński: Użytkowy charakter dzieł organowych Jana Sebastiana Bacha na przykładzie jego zbioru ośmiu małych preludiów i fug. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Krzysztof Stęchły: Śpiewnik nowych pieśni kościelnych i piosenek religijnych ks. Mariana Żuka SDB. Analiza formalna zawartości zbioru. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Bartosz Szwaciński: Oratorium Georga Friedricha Händla Jephtha. Analiza muzyczno-retoryczna wybranych fragmentów dzieła. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Gabriel Wiśniewski: Pieśni maryjne w śpiewniku ks. Jana Siedleckiego z 1959 roku. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski.

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Ewa Bogula: Joseph Woelfl i jego koncerty fortepianowe G-dur op. 20 oraz D-dur Le Coucou op. 49. Promotor: prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
 • Krzysztof Dąbrowski: Technika passaggi w muzyce instrumentalnej wieków XVI i XVII. Promotor: dr hab. Szymon Paczkowski
 • Agnieszka Jóżwicka: Preferencje muzyczne uczniów podstawowych szkół muzycznych. Promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
 • Magdalena Kajszczak: Retoryka w służbie ekspresji w wybranych utworach wokalno-instrumentalnych Karola Szymanowskiego. Promotor: dr hab. Tomasz Jeż
 • Anastasiya Niakrasava: Kultura muzyczna mniejszości polskiej na Grodzieńszczyźnie dokumentacja historyczna a wyniki badań współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
 • Sylwia Pilich: Wizja „nowej muzyki” w publicystyce Bogusława Schaeffera w latach 1957-1985. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Maciej Rodkiewicz: Rozwój stylu w muzyce popularnej na przykładzie twórczości zespołu Paradise Lost z lat 1990-1999. Promotor: dr hab. Iwona Lindstedt
 • Katarzyna Spurgjasz: Osiemnastowieczne muzykalia kanoników regularnych z klasztoru w Żaganiu w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Promotor: dr hab. Tomasz Jeż

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 • Damian Garecki: Wybrane aspekty kultury muzycznej Szczecina w II połowie XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
 • Adam Grzeluszka: Historia budownictwa fortepianów i pianin w Kaliszu. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Przerembski
 • Joanna Krycka: Kultura muzyczna głuchych z perspektywy badań nad muzyką mniejszości. Promotor: dr hab. Bożena Muszkalska
 • Dariusz Marciniszyn: Specyfika wykonawstwa muzyki XIX wieku Władysława Kędry (1918-1968) w świetle źródeł fonograficznych. Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
 • Adrian Rak: Nowoniemieckie tabulatury organowe ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
 • Magdalena Szewerda: Muzyczna symbolika Credo w twórczości mszalnej Józefa Elsnera. Promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
 • Tomasz Wietrzykowski: Pieśni ptaków a muzyka ludzi. Promotor: dr hab. Bożena Muszkalska

 

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • Karolina Kosatka: Metody i rodzaje muzykoterapii jako pomoc w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Agata Kwiatkowska: Formy pozaszkolnej aktywności muzycznej młodzieży na przykładzie dwóch środowisk: wielkomiejskiego i małomiasteczkowego. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Aleksandra Niedziela: Znaczenie profesjonalnej aktywności muzycznej w rozwoju samowiedzy i samooceny członków orkiestry kameralnej. Promotor: dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ
 • Magdalena Rędzińska: Ekspresja teatralna i muzyczna jako przejaw kreatywności i źródło samorealizacji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Promotor: dr Anna Pikała

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Katarzyna Fornal: Działalność Karola Kurpińskiego i jego opera Zamek na Czorsztynie. Promotor: dr hab. Danuta Jasińska, prof. UAM
 • Paweł Frasz: Kultura muzyczna w klasztorze cystersów w Obrze do kasaty w 1836 roku. Promotor: dr hab. Alina Mądry
 • Adam Gołębiewski: The Great Learning Corneliusa Cardew. Między muzyką a utopią społeczną. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Iwona Grodź: Formy i funkcje Muzyki Wojciecha Kilara w filmie Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy (1974). Promotor: dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM
 • Eliza Kierepka: Antygona Carla Orffa – koncepcja słowno-muzyczna dzieła. Promotor: dr hab. Danuta Jasińska prof. UAM
 • Sylwia Kuczyńska: Twórczość fortepianowa dla dzieci Janiny Garści. Promotor: dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska
 • Urszula Matlęgiewicz: Twórczość zespołu Kapela Drewutnia z Lublina jako przykład żywej tradycji muzycznej obszaru pogranicza. Promotor: dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. UAM
 • Kacper Modelski: Retoryczność XVII-wiecznych łacińskich dzieł dramatyczno-muzycznych o tematyce sądu ostatecznego. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Justyna Raczkowska: Twórczość Wojciecha Dankowskiego w zbiorach muzycznych Wielkopolskich – charakterystyka i katalog tematyczny. Promotor: dr hab. Alina Mądry
 • Aleksander Rudawski: Turntablism jako sztuka perfomatywna. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
 • Dominika Stopczańska: Alternatywna koncepcja wykonania muzyki dawnej na przykładzie działalności zespołu Oni Wytars. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
 • Jędrzej Weber: Yass jako autonomiczny nurt polskiej sceny muzycznej lat. 90 – geneza, repertuar, przedstawiciele. Promotor: dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska
 • Agnieszka Wiecha: Astor Piazzolla jako twórca tango nuevo. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
 • Marcin Wojciechowski: Pejzaż dźwiękowy meczu piłkarskiego. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Teoria muzyki

 • Monika Kuchta: Wybrane cechy stylu indywidualnego Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil na przykładzie Reportaży. Promotor: dr Iwona Świdnicka

Dyrygentura chóralna

 • Liliana Bach: Perspektywa rozwoju Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej u progu piętnastoletniej działalności. Promotor: dr hab. Dariusz Zimnicki
 • Arkadiusz Górka: Działalność i specyfika zespołów śpiewaczych działających w wybranych kościołach Traktu Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie w latach 2000-2015. Promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski
 • Jakub Hutek: Niezbędne umiejętności wokalne i kompetencje pedagogiczne w pracy muzyka-dyrygenta. Promotor: dr hab. Krzysztof Szmyt
 • Magdalena Hutek: Charakterystyka edukacji muzycznej dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Beata Kozyra: Fragmenty chóralne w przedklasycznej kompozycji Magnificat Carla Philippa Emanuela Bacha – konkretyzacja a aktualizacja wykonawcza. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Piotr Markisz: Responsoria na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Jana Fotka. Promotor: prof. dr hab. Maria Wacholc
 • Marta Moneta: Specyfika pracy z małym zespołem chóralnym na przykładzie Scholi Cantorum Exultet. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Aneta Mroczek: Współczesne życie muzyczne Sokołowa Podlaskiego. Promotor: dr Michał Sławecki
 • Aleksandra Myczkowska: Konkretyzacja wykonawcza utworów stylistycznie skontrastowanych o różnej genezie etnicznej. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Jerzy Sawicki: Świeckie utwory chóralne Mariana Sawy w świetle jego twórczości chóralnej na przykładzie wybranych kompozycji. Promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski
 • Jakub Szafrański: Chóry męskie w międzywojennej Polsce a ich repertuar – geneza i charakterystyka. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Anna Witkowska: Wybrane problemy edukacyjne w chórze amatorskim osób dorosłych. Promotor: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

Rytmika

 • Paulina Jędrych: Miejsce i rola improwizacji w edukacji muzycznej w Polsce. Promotor: dr Magdalena Wajzner-Barska
 • Maja Lenar: Wstęp do lekcji rytmiki jako element rytmiki rozszerzonej w ujęciu Barbary Turskiej na przykładzie kursu w Krynicy Zdroju z 2008 roku. Promotor: dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC
 • Martyna Sojka: Rewalidacja przez muzykę w Szkole Muzycznej I stopnia dla dzieci niewidomych w Laskach. Promotor: dr Aldona Nawrocka-Woźniak
 • Katarzyna Szkrawan: Metoda Émila Jaques-Dalcroze’a w kształceniu tancerzy klasycznych. Promotor: dr Aldona Nawrocka-Woźniak
 • Aleksandra Wieczorek: Wpływ ćwiczeń rytmiki Émila Jaques-Dalcroze’a na procesy poznawcze i usprawnienie motoryki osób starszych. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

Muzyka kościelna

 • Piotr Thel: Kancyonał Muzyki Kościelney Wacława Raszka jako koncepcja reformy muzyki liturgicznej w Polsce. Promotor: dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC

Pedagogika baletowa

 • Ewa Budny-Orłowska: Taniec na przełomie wieków. Fenomen twórczości Wacława Niżyńskiego: Święto wiosny jako antycypacja nowej jakości i nowego spojrzenia na ruch. Promotor: dr Tomasz Nowak
 • Weronika Stroińska: Jacek Przybyłowicz – tancerz i choreograf, kierownik baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu w latach 2010-2014. Promotor: dr Klaudia Carlos-Machej

Choreografia i teoria tańca

 • Anna Bul: Popularność tańców pochodzenia karaibskiego w Polsce. Promotor: prof. Ewa Wycichowska
 • Daria Czaja: Działalność Fundacji Balet w Szczecinie w latach 1991-2011. Promotor: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
 • Joanna Fedko: Metodyka nauczania sportowego tańca towarzyskiego dzieci kategorii wiekowej Junior I na podstawie autorskiego programu nauczania w oparciu o przepisy. Promotor: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
 • Agnieszka Frączek: Działalność Krakowskiego Teatru Tańca. Promotor: prof. Ewa Wycichowska
 • Regina Lissowska: Kinestezja we współczesnej choreografii. Promotor: dr Tomasz Nowak
 • Klara Łucznik: Trening mentalny w tańcu współczesnym – pojęcie i jego znaczenie w praktyce tańca współczesnego. Promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz
 • Paweł Malicki: Popołudnie Fauna – innowacyjne dzieło choreograficzne Wacława Niżyńskiego do muzyki Claude’a Debussy’ego w Balets Russes łączące rolę tancerza i funkcję choreografa. Promotor: prof. Ewa Wycichowska
 • Klaudia Nierodzik: Taniec jazzowy a rozwój kultury afroamerykańskiej na terenach Stanów Zjednoczonych. Promotor: dr hab. Zofia Rudnicka
 • Anna Paś: Źródła twórczej inspiracji w reinterpretacjach baletów Piotra Czajkowskiego na podstawie dzieł choreograficznych Mathew Bourne’a. Promotor: dr Magdalena Malska
 • Karolina Samsel: Problematyka transgresji w japońskim tańcu buto. Promotor: dr Magdalena Malska
 • Agnieszka Słowikowska: Znaczenie intuicji w procesie twórczym na przykładzie działalności choreograficznej Wacława Niżyńskiego. Promotor: dr Magdalena Malska
 • Katarzyna Stefanowicz: Nowe media jako narzędzia kreacji przestrzeni w tańcu. Promotor: prof. Ewa Wycichowska

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Piotr Bielski: Chór parafialny jako forma edukacji muzycznej. Badania na podstawie analizy działalności wybranych białostockich chórów kościelnych. Promotor: dr Anna Moniuszko
 • Paweł Krasiński: Autorskie opracowanie akompaniamentu liturgicznego do wybranych kolęd polskich. Promotor: dr Rafał Sulima
 • Ewa Mackiewicz-Pilich: Język muzyczny Mikhaila Shukha na przykładzie Hymnów liturgicznych św. Jana Złotoustego. Promotor: prof. dr hab. Bożenna Sawicka
 • Justina Račinska: Muzyka filmowa kompozytorów polskich jako uzupełniający materiał dydaktyczny w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: dr Joanna Cieślik-Klauza
 • Paweł Szypulski: Zagadnienia wykonawcze w wybranych utworach Miłosza Bembinowa. Promotor: dr Karolina Mika
 • Michał Warszycki: Twórczość chóralna Iriny Denisowej. Promotor: dr Marta Wróblewska
 • Krzysztof Zaniewski: Twórczość sakralna Pawła Łukaszewskiego na chór o głosach równych. Promotor: dr Anna Moniuszko

 

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Michał Czarnowski: Popularyzacja muzyki ludowej w Polsce na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Maksymilian Jacek Dzikowski: Pieśń jako medium przekazu treści kulturowych w społecznościach dawnych na wybranych przykładach. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Kamil Maciej Dziuba: Stres i trema w zawodzie artysty muzyka. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Małgorzata Grancewicz: Korelacja muzyki z pozostałymi kierunkami kształcenia w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej a kształcenie przyszłych nauczycieli. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Sandria Daria Jakubowiak: Korelacje między teorią osobowości w ujęciu konceptualnym Carla Junga a emisją głosu – studium przypadków studentów Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie. Promotor: dr Barbara Halec
 • Joanna Jeglińska: Znaczenie aktywności  muzycznej dziecka w opinii wybranych nauczycieli przedszkola. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Patrycja Kowalska: Facebook jako platforma promocyjna dla muzyków i jego wpływ na ich zasięg popularności w Polsce. Promotor: dr Piotr Klimek
 • Olga Hanna Lisińska: Rozwój aktywności muzycznej dzieci w ramach zespołu wokalnego na przykładzie zespołu Marudy ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Zofia Marta Łuksza: Spektakle muzyczno-teatralne jako forma edukacji w liceum na przykładzie Ogólnokształcącego Liceum im. Mieszka I w Świnoujściu. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Paweł Michałko: Kultura muzyczna Wojska Polskiego i jej wpływ na rozwój młodzieży szkolnej na przykładzie działalności Orkiestry Wojskowej w Szczecinie w latach 2000-2014. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Anna Orenczak: Kształcenie muzyczne osób z dysfunkcją wzroku na różnych poziomach kształcenia. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Piotr Pranga: Wybrane problemy w instrumentacji i aranżacji utworów  na zespoły instrumentalne w szkołach muzycznych I stopnia. Promotor: prof. dr hab. Janusz Stalmierski
 • Anna Maria Trzcińska: Wybór literatury muzycznej dokonywany przez nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Emilia Maria Wieland: Znaczenie polskiego folkloru w muzycznej edukacji przedszkolnej. Promotor: dr Barbara Halec
 • Anna Katarzyna Wołowczyk: Postawy nauczycieli przedmiotów rytmika i kształcenie słuchu wobec przemian edukacyjnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Aleksandra Zielazek: Rola muzyki w rozwoju niemowląt i małych dzieci widziana oczami rodziców. Promotor: dr Barbara Halec
 • Paulina Żukowska: Działalność artystyczna Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie w latach 2003- 2013 w aspekcie propagowania treści marynistycznych. Promotor: dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch
 • Piotr Żyjewski: Terapeutyczne wykorzystanie muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2016-09-06

Kategorie

Edukacja muzyczna