Premiery i prawykonania 2011

Z nowych polskich oper 2011 roku chyba największe zainteresowanie wzbudziła Madame Curie Elżbiety Sikory. Utwór zamieszkałej w Paryżu gdańskiej kompozytorki miał prawykonanie 15 listopada w Paryżu w Sali UNESCO, w Operze Bałtyckiej pokazany został 25 listopada.

Spektakl zyskał uznanie nie tylko dzięki muzyce Sikory, lecz także dzięki Wojciechowi Michniewskiemu, który tę niełatwą i nowoczesną partyturę przygotował, wykonującej tytułową rolę Annie Mikołajczyk, pomysłom scenicznym reżysera Marka Weissa oraz chórowi Opery Bałtyckiej. Madame Curie wystawiono w ramach cyklu „Opera Gedaniensis”, w którym Opera Bałtycka co dwa lata zamierza wystawić nowe dzieło powstałe na jej zamówienie.

Prawykonanie opery Zygmunta Krauzego Pułapka (17 grudnia, Wrocław) było jednym z wydarzeń Roku Różewicza. Opera do napisanego przez kompozytora i Grzegorza Jarzynę libretta, wyreżyserowana przez Ewelinę Pietrowiak poświęcona jest biografii Franza Kafki. Osobiste dramaty pisarza powiązane zostały tu za pomocą onirycznych wizji z przeczuwanym przez niego Holokaustem, w którym zginęły jego trzy siostry. Poprzednia opera Zygmunta Krauzego Polieukt, powstała na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnejotrzymała nagrodę Związku Krytyków Francuskich za najlepszą kreację sezonu 2011/2012 (spektakl w reżyserii Jorge Lavellego wystawiono w Teatrze Capitol w Tuluzie w listopadzie 2011 roku, wykonawcami byli soliści, orkiestra i chór Warszawskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Rubena Silvy).

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również opera Prasquala (Tomasza Praszczałka) Ofelia, wystawiona po raz pierwszy 26 lutego przez Teatr Wielki w Poznaniu, która według słów kompozytora jest „próbą nowego zdefiniowania teatru muzycznego, liryczną operą kameralną rozpisaną na troje śpiewaków, piętnastu instrumentalistów i dźwięki elektroniczne”. Młody (ur. 1981) twórca, zamieszkały obecnie w Kolonii, ma już w swoim dorobku kilka oper: Esther (prawykonanie w roku 2006 w Operze Wrocławskiej) oraz wystawiane dotychczas tylko w Niemczech Carp&Bread i Moses muss singen.

Odnotowanym przez krytykę wydarzeniem było też wznowienie przez Operę Wrocławską w ramach festiwalu Musica Electronica Nova prezentowanej już na „Warszawskiej Jesieni” i w Lipsku (wersja koncertowa) opery Cezarego Duchnowskiego Ogród Marty. 

Spośród dzieł polskich kompozytorów, których wykonania w Polsce wzbudziły szerszy odzew można wymienić traktującą o Zagładzie VIII Symfonię – Sinfonia da requiem Krzysztofa Meyera, wykonaną po raz pierwszy 14 stycznia przez NOSPR pod dyrekcją Michaiła Jurowskiego. Szeroko komentowanym wydarzeniem stało się prawykonanie (1 lipca w Filharmonii Narodowej) III Symfonii Pawła Mykietyna, napisanej na inaugurację polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Zamówienia państwowe z ważnych okazji (utwór Vivo XXX powstały w roku 2010 na uczczenie obchodów trzydziestolecia  „Solidarności” w Gdańsku) mogą być uważane za miarę prestiżu Mykietyna-kompozytora.

Przypadające w roku 2011 60. urodziny Eugeniusza Knapika uczczone zostały poświęconym mu festiwalem „W górę, w ciszę…” (13-16 grudnia, Katowice), na którym zabrzmiały jego ważniejsze utwory. 

Krzysztof Kwiatkowski Polska muzyka współczesna w roku 2011
w: Muzyka polska 2011. Raport roczny, Warszawa 2013

Kategorie

Muzyka klasyczna