Rezydencje kompozytorów w roku 2011

Nowym i ważnym elementem w polskim życiu muzycznym były programy rezydencji kompozytorów w filharmoniach, które obejmują wykonania ich utworów (w tym prawykonania), czasem także możliwość zaprogramowania koncertów filharmonicznych przez kompozytorów-rezydentów.

W Filharmonii Narodowej rezydentami byli w sezonie 2010/2011 Paweł Mykietyn (wykonania jego utworów oraz cykl „Paweł Mykietyn zaprasza”) i w sezonie 2011/2012 Paweł Łukaszewski (kompozytor ten z powodzeniem szuka swego miejsca poza ośrodkami muzyki współczesnej; o sobie mówi: „identyfikuję się w swojej twórczości z pierwiastkiem religijnym i patriotycznym”), zaś w Filharmonii Krakowskiej – Agata Zubel (2010/2012 – dwa sezony).

W sezonie 2011/2012 Instytut Muzyki i Tańca zorganizował pierwszą edycję programu dla młodych kompozytorów (do 40 roku życia), który objął rezydencję Macieja Zielińskiego w Polskiej Orkiestrze Radiowej, Przemysława Zycha w Radomskiej Orkiestrze Kameralnej i Andrzeja Kwiecińskiego w Filharmonii Łódzkiej.

Rozwijanie tych cennych inicjatyw wymagałoby pogłębienia współpracy między kompozytorem i orkiestrami (na przykład w wielu krajach, w ramach programów rezydencji kompozytorzy mają możliwość wypróbowania swych pomysłów z orkiestrą jeszcze w trakcie pisania utworu).

Krzysztof Kwiatkowski Polska muzyka współczesna w roku 2011,
w: Muzyka polska 2011. Raport roczny, Warszawa 2013

Kategorie

Muzyka klasyczna