Stypendia przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje m.in. dwoma typami stypendiów.

Pierwszy rodzaj finansowany jest z budżetu państwa: są to stypendia półroczne, roczne lub przyznawane na inny okres, nie dłuższy jednak niż trzy kolejne miesiące. Dotyczą działalności twórczej, w tym muzyki, oraz działalności związanej z upowszechnianiem kultury.

Drugim typem są natomiast stypendia finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – kwartalne, półroczne i roczne, dedykowane działalności twórczej, włącznie z muzyką.

Poza niniejszymi stypendiami ministerstwo prowadzi też program stypendialny „Thesaurus Poloniae” - w dwóch kategoriach: dla doktorantów oraz dla osób z tytułem doktora lub wyższym, w dwóch turach w ciągu roku, nadto program stypendiów dla uczniów szkół artystycznych, dla studentów i stypendiów zagranicznych.

Indywidualne formy wsparcia twórców przez MKiDN to także dofinansowanie do wydań z Funduszu Promocji Twórczości, pomoc socjalna i zaopatrzenie emerytalne twórców. Finansowy wymiar mają też niektóre spośród nagród MKiDN, w tym doroczna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda im. Oskara Kolberga czy nagrody okolicznościowe – wszystkie dotyczące m.in. działalności muzycznej.

Kamila Stępień-Kutera Finansowanie muzyki z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych
w: Muzyka polska 2012. Raport roczny [nieopubl.]

Kategorie

Finansowanie