Ustawa o prawie autorskim z 8 lipca 2010

Najnowszą i aktualnie obowiązującą wersję Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Pełny tekst znowelizowanej ustawy znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod adresem:

http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/20101028_ustawa_z_8_lipca_2010_r.pdf 

Ponadto na tej samej stronie pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/prawo/prawo-autorskie.php (tj. w zakładce „Prawo autorskie”) znaleźć można m.in. tekst Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, skład powołanej w dniu 21 grudnia 2010 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji Prawa Autorskiego, informację o toczących się konsultacjach społecznych w związku z przyjęciem w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Komisję Europejską Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Stosowanie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, a także raporty dotyczące egzekwowania prawa autorskiego w Polsce i liczne inne szczegółowe dokumenty, na bieżąco relacjonujące stan dynamicznych przemian w tej aktualnie jednej z najbardziej wymagających wciąż nowych regulacji gałęzi prawa.

W tym miejscu należy też podkreślić, że wielkie znaczenie mają nie same regulacje, lecz także skuteczność egzekwowania prawa autorskiego, a przede wszystkim – podniesienie świadomości społecznej na temat praw do własności intelektualnej. Tymczasem bowiem wiedza Polaków na temat prawa autorskiego i konieczności jego przestrzegania jest niska – jak wynika choćby z przeprowadzonego w 2008 r. przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie firmy D-Link badania pt. Piractwo sieciowe w oczach Polaków. Z danych zawartych w przytoczonym raporcie wynika, że 36 proc. badanych nie widzi nic złego w bezpłatnym pobieraniu muzyki z sieci, 44 proc. nie ma zdania na ten temat, a tylko 20 proc. uważa, że jest to zachowanie naganne.

Kamila Stępień-Kutera Ramy prawne,
w: Raport o stanie muzyki polskiej, Warszawa 2011

Kategorie

Finansowanie