Wydatki na szkolnictwo muzyczne ze środków MKIDN w roku 2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Tabela nr 1 prezentuje wydatki na ten cel, poniesione przez resort w 2016 roku.

lp.

typ szkolnictwa

liczba placówek

łączna wartość finansowania

Tabela nr 1. Wydatki na szkolnictwo muzyczne w Polsce ze środków MKIDN

1

Szkoły muzyczne I stopnia

466[1]

488 000 301

2

Szkoły muzyczne II stopnia

1146[2]

164 194 873

3

Uczelnie muzyczne

8

240 297 000

4

Szkoły niepubliczne[3]

116

29 110 539

łącznie

692

921 602 713

źródło: Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2016 r., Centrum Edukacji Artystycznej oraz MKiDN.

Maciej Ostatek
2017-08-21


[1] W tej liczbie są uwzględnione także zespoły szkół I i II stopnia.

[2] J.w.

[3] W tym szkoły I i II stopnia.

Kategorie

Finansowanie