Zmiany personalne i konflikty w teatrach operowych i filharmoniach (2016)

Rok 2016 przyniósł sporo zawirowań w teatrach operowych.

W lutym konkurs na dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku wygrał Warcisław Kunc, pokonując dotychczasowe szefa tej instytucji, Marka Weissa. Konkurs przebiegał w momencie trwającego sporu zbiorowego związków zawodowych z dyrekcją, a zmiana na stanowisku kierowniczym nie uspokoiła sytuacji. Warcisław Kunc rozpoczął pracę w Operze Bałtyckiej z początkiem sezonu 2016/2017, a już w październikowym referendum pracownicy tej instytucji wyrazili wobec niego wotum nieufności i zgłosili do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o odwołanie. Było to efektem niezgody na proponowane przez dyr. Kunca zmiany w regulaminie pracy, a przede wszystkim domagano się 30-procentowych podwyżek płac, co oznaczałoby konieczność zwiększenia dotacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Konfliktu nie udało się rozwiązać do końca 2016 roku, grudniowa premiera Cyganerii odbywała się w atmosferze przedstrajkowej.

Z perturbacjami dokonywał się wybór nowego dyrektora Opery Wrocławskiej. Mimo że dyr. Ewa Michnik już w początkach 2015 roku zapowiedziała odejście z końcem sezonu 2015/2016, Urząd Marszałkowski dopiero w 2016 roku ogłosił konkurs, a jego oficjalny rezultat podano do oficjalnej wiadomości w czerwcu. Wybrany na to stanowisko Marcin Nałęcz-Niesiołowski nie miał więc możliwości normalnego zaplanowania pierwszego sezonu swojej kadencji.

W początkach października Mazowiecki Urząd Marszałkowski niespodziewanie odwołał Jerzego Lacha ze stanowiska dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej, mianując po. dyrektora Alicję Węgorzewską. Wzbudziło to liczne kontrowersje ze względu zarówno na jej małe kompetencje i doświadczenie, które pozwalałoby kierować tak specjalistyczną instytucją, a ponadto okazało się, że Alicja Węgorzewska planuje wprowadzenie gruntownych zmian w Warszawskiej Operze Kameralnej.

Bez kontrowersji przyjęto wybór nowego kierownika artystycznego Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, którym w styczniu 2016 roku został Paweł Kotla.

Konfliktowa sytuacja panowała natomiast od połowy roku w Filharmonii Gorzowskiej. Zarzewiem sporu między muzykami a dyrekcją stała się odmowa kontynuacji kontraktów na kolejne lata z kilkoma muzykami, co spowodowało rezygnację ze stanowiska dyrektor Małgorzaty Pery. Nowa po. dyrektora Adriana Chodarcewicz zaoferowała zwolnionym muzykom bezterminowe umowy o pracę, co kierownik muzyczny, dyrygent Monika Wolińska uznała za podważenie jej kompetencji. Spór udało się ostatecznie załagodzić.

W sytuacji ostrego konfliktu faktycznej likwidacji uległ w swej dotychczasowej formule Gliwicki Teatr Muzyczny, z którego zwolniono członków orkiestry czy zespołu baletowego. Od połowy roku zaczął działać natomiast Teatr Miejski w Gliwicach, a jego nowy dyrektor artystyczny Łukasz Czuj zamierza prezentować spektakle dramatyczne i komedie oraz spektakle muzyczne, jak np. wznowiona w sezonie 2016/2017 dawna inscenizacja Rodziny Adamsów Gliwickiego Teatru Muzycznego.

Jacek Marczyński
2017-05-09

Kategorie

archiwum