Autor: Andrzej Białkowski

Pedagog i psycholog muzyki. Studiował na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań muzyczno-edukacyjnych, diagnostyki pedagogicznej oraz międzynarodowych studiów porównawczych w zakresie systemów kształcenia muzycznego.

Współpracował w tym zakresie z ośrodkami akademickimi w kilku krajach Europy. Jest autorem bądź redaktorem kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był redaktorem kilku czasopism naukowych poświęconych problematyce edukacji muzycznej, m. in. "De Arte Colloquia", "Edukacja Estetyczna", "Edukacja Muzyczna", "Wychowanie muzyczne w Szkole".

Poza działalnością naukową prowadzi też działalność społeczną i organizatorską. Od roku 2007 jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Edukacji Muzycznej Polskiej Rady Muzycznej.

Artykuły autora