Autor: Magdalena Figzał

Teatrolog, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie prowadzi badania poświęcone muzyce teatralnej i strategiom inscenizacyjnym w polskim teatrze współczesnym. Recenzentka Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk”, Kwartalnika Kulturalnego „Opcje” oraz portalu Teatralny.pl. Autorka przygotowanej do druku książki Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym, współredaktorka tomu Dramat i doświadczenie (2014), referentka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. W  latach 2007-2014 współpracowała z Operą Śląską w Bytomiu. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie.

Artykuły autora