Autor: Bartłomiej Gembicki

Muzykolog. Od 2014 roku zatrudniony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk na stanowisku asystenta. Pełni funkcję sekretarza redakcji w serii wydawniczej Monumenta Musicae in Polonia.

Dwukrotny stypendysta programu Erasmus (Katania – 2011/12, Padwa – 2014).

Do jego zainteresowań badawczych należy głównie historia muzyki włoskiej od XVI do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. szkoły weneckiej.

Artykuły autora