Autor: Jerzy Łysiński

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracownik Filharmonii w Krakowie od 1990 roku (artysta chóru), ekspert Zarządu Głównego Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych, wieloletni działacz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, związany z Instytutem Kultury UJ jako student i doktorant, obecnie wykładowca gościnny. Specjalizuje się w ekonomice instytucji muzycznych. Jest także współautorem raportów poświęconych sytuacji społecznej i ekonomicznej muzyków w Polsce.

Twórca tekstów piosenek kabaretowych i bajek muzycznych dla dzieci.

Artykuły autora