Autor: Paweł Gancarczyk

Muzykolog, absolwent Instytutu Muzykologii UW (1994), doktor nauk humanistycznych (1999, Uniwersytet Warszawski), doktor habilitowany (2012, Instytut Sztuki PAN). Od 1999 roku w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN, członek redakcji kwartalnika „Muzyka” (2000–2012), kierownik Katalogu Źródeł Muzycznych w Polsce (od 2005 roku), redaktor naczelny serii „Ikonografia muzyczna. Studia i materiały” (od 2011 roku), wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN (od 2015). W latach 2010–2013 adiunkt w Instytucie Muzykologii UW. Uczestniczył w konferencjach i kongresach w Austrii, Belgii, Chorwacji, Republice Czeskiej, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Słowenii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i na Węgrzech. Współorganizator licznych konferencji międzynarodowych, poświęconych muzyce dawnej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika "Muzyka" i kwartalnika „Hudební věda” (Praga), Kolegium Redakcyjnego „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” (Warszawa), Rady Redakcyjnej encyklopedii "Die Musik in Geschichte und Gegenwart" (Kassel), Rady Naukowej serii „Wiener Forum für ältere Musikgeschichte” (Wiedeń), Rady Programowej Festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne” oraz Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej. Laureat Nagrody im. Księdza Prof. Hieronima Feichta (2001). W latach 2011-2015 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich; był również członkiem Zarządu Głównego ZKP (2009-2011, 2013-2015).

Artykuły autora