• Według danych GUS w 2014 roku status organizacji pożytku publicznego (OPP) posiadało 8,7 tys. podmiotów. „Wśród 7,4 tys. OPP, które w 2014 r. otrzymały odpis 1% od podatku PIT, średnia kwota tego odpisu wyniosła 68,1 tys. zł, ...
 • „Wg stanu na dzień 15 września 2016 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 r. wyniosła 617,5 mln zł i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego (…) Liczba podatników, którzy w...
 • Od wielu lat kwestia udziału sponsoringu i mecenatu w budżetach organizacji kulturalnych budzi kontrowersje. W Europie wpływy pochodzące z tego tytułu w znikomym stopniu zasilają placówki muzyczne. W USA czy Kanadzie rozbudowany system donacji i spo...
 • Sponsoring poza kilkoma wyjątkami nie odgrywa ważnej roli w finansowaniu działalności instytucji muzycznych. Według przedstawionych przez Instytut Muzyki iTańca danych z 2013 roku[1] średni wpływ badanych filharmonii polskich z tego tytułu wynosił 175 tys...
 • Crowdfounding w Polsce

  07-07-2022  | Autor: Jerzy Łysiński
  Nową, interesującą metodą pozyskiwania źródeł finansujących projekty artystyczne jest tzw. crowdfounding. Crowfounding jest dzieckiem współczesnej rewolucji informatycznej i towarzyszącego jej rozwoju serwisów społecznościowych. Właśni...
 • Do aktywnych portali zajmujących się finansowaniem społecznościowym w Polsce można zaliczyć portal sportowy Fans4Club, Megatotal.pl – portal niezależnych tworców, Siepomaga.pl – portal charytatywny, Fundujesz.pl – realizujący projekty społeczne oraz portale zajmujące się w mniejszym lub większym stopniu także finansowaniem przedsięwzieć z dziedziny muzyki klasycznej - Wspieramkulture.pl, Polakpotrafi.pl, Odpalprojekt.pl.

 • Crowdfunding w roku 2014

  07-07-2022  | Autor: Jerzy Łysiński
  Finansowanie społecznościowe w Polsce realizowane jest za pośrednictwem dwóch portali crowdfundingowych, odpowiedników brytyjskiej strony Kickstarter – Wspieram.to oraz Polak.Potrafi.pl. Dziesięć najbardziej zaawansowanych projekt&oacu...
 • Polska Fundacja Muzyczna została powołana do istnienia w listopadzie 2003 roku. Jej jedynym celem statutowym jest "niesienie pomocy Ludziom Muzyki, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych".

 • Fundacja "Dom Muzyka Seniora" ustanowiona została przez fundatora Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie aktem notarialnym w dniu 25 marca 2004 roku. Jej głównym celem było doprowadzenie do utworzenia Domu Muzyka Seniora zapewniającego poczucie bezpieczeństwa artystom muzykom, którzy zeszli już z estrad koncertowych, a ze względu na trudności życiowe wieku podeszłego wymagają pomocy innych osób.

 • Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS powołany został uchwałą Rady Stowarzyszenia z dnia 18 grudnia 1970 roku. Jego celem statutowym jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o tr...
 • Fundusz promocyjny Związku Artystów Wykonawców STOART działa na podstawie regulaminiu uchwalonego podczas Nazwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów z dnia 4 marca 2012 roku. Celem Funduszu jest promowanie artystycznej działalności...
 • Fonografia 2012

  07-07-2022  | Autor: Katarzyna Korzeniewska

  Od początku XXI wieku branża fonograficzna funkcjonowała w obliczu spadających przychodów spowodowanych transformacją systemu medialnego, spadkiem masowego zainteresowania zakupem CD, szeroką dostępnością treści w Internecie i nielicencjonowanym udostępnianiem nagrań. Pod tym względem rok 2012 był przełomowy na rynku globalnym, a także w Polsce.

 • Rok 2013 to dla polskiej fonografii kolejny rok transformacji. Kluczowe zmiany dotyczyły zarówno całego ekosystemu medialnego, w którym funkcjonuje fonografia, jak i struktury głównych graczy w branży, a także praktyk odbiorczych.

 • Rynek fonograficzny w Polsce wzrósł w 2015 roku o 3,59%. Obrót wyniósł ponad 231 milionów złotych, a wartość detaliczna szacowana jest na 430 milionów złotych. W skali globalnej również zauważyliśmy znaczącą zmianę jak na tę  trwającą w marazmie od lat branżę: odnotowano 3,5% wzrostu przychodów. Wartość całego globalnego rynku szacowana jest na 15 miliardów dolarów.

 • Rok 2016 światowa branża fonograficzna zakończyła wzrostem wartości przychodów o 5,9% w porównaniu do 2015 roku. Wartość globalnych przychodów w fonografii szacowana jest przez International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) na 15,7 mld dolarów. Kluczowym czynnikiem wzrostu był w tym wypadku wzrost wpływów z dystrybucji cyfrowej, a precyzyjniej - z  subskrybcji w serwisach streamingowych (60,4% wzrostu przychodów w porównaniu z 2015 rokiem)

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza