• Rok 2014 był dobrym rokiem dla polskiej branży fonograficznej: jej przychody na rynku detalicznym wzrosły o 7% w porównaniu z 2013, a wpływy ze sprzedaży fizycznej i cyfrowej wyniosły sumarycznie 348 mln zł. Przychody światowego rynku fonograficznego spadły o 0,4% w porównaniu z 2013 i wyniosły prawie 15 miliardów dolarów.

 • Kwerendy i badania rynku prasy muzycznej, przeprowadzane przez Instytut Muzyki i Tańca, pozwoliły na zebranie danych o 84 czasopismach muzycznych ukazujących się w Polsce w 2013 roku, w tym: 2 dwutygodnikach, 16 miesięcznikach, 6 dwumiesięcznikach, 21 kwartalnikach, 3 półrocznikach, 20 rocznikach i 16 tytułach wydawanych nieregularnie. Nie odnotowano istnienia żadnego pisma o muzyce ukazującego się raz w tygodniu lub częściej.

 • Oprócz budżetu państwa zasadniczym źródłem finansowania działalności kulturalnej są finanse samorządów – od wojewódzkich, poprzez miejskie, po gminne i powiatowe. Samorządy wojewódzkie w ramach swych rocznych budżetów na przestrzeni lat 2009-2010 planowały przeznaczanie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego od około 4,5 do 12,5 proc. całości rocznych wydatków – licząc łącznie kwoty na bieżącą działalność kulturalną oraz na inwestycje, w tym także środki pochodzące z programów unijnych.

 • W roku 2011 zwraca uwagę występująca we wszystkich województwach tendencja do niższego wykonania budżetu w zakresie wydatków na kulturę w stosunku do zakładanego planu. Zarazem jednak w zasadzie we wszystkich przypadkach plan równy jest wykonaniu, jeśli chodzi o dotacje bieżące przekazane na działalność instytucji muzycznych.

 • Znacząca część wydatków na kulturę poza budżetem państwa w skali kraju pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 • Znacząca część wydatków na kulturę poza transferami z budżetu państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące wydatków na kulturę, w tym muzykę, miast wojewódzkich...
 • Znacząca część wydatków na kulturę - poza budżetem państwa - w skali kraju pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wobec ich mnogości i złożonej struktury, chcąc pozyskać w pierwszej kolejności dane dotyczące budżetów ...
 • Znacząca część wydatków na kulturę poza budżetem państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące budżetów zwrócono się do wszystkich urzędów marszałkowskich, dyspon...
 • Znacząca część wydatków na kulturę poza transferami z budżetu państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące wydatków na kulturę w tym muzykę miast wojewódzkich zw...
 • Rozwija się inicjatywa streamingu live oraz restreamingu spektakli baletowych, głównie wielkiej klasyki Teatru Bolszoj, na ekranach kin w Polsce (www.nazywowkinach.pl - cykl „Bolshoi Ballet Live”). W 2016 roku w kinach we Wrocławiu, Wars...
 • W lutym 2015 roku we Wrocławiu rozpoczął działalność Vertigo Jazz Club. Z tej okazji utwory filmowe Victora Younga i Wojciecha Kilara zagrał pianista Kuba Stankiewicz.

 • Wykaz prac i postępowań habilitacyjnych z zakresu muzykologii i sztuk muzycznych zakończonych w roku 2016 (w kolejności alfabetycznej): AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Adam Mieczykowski – osiągnięcie artystyczne: nagrani...
 • Wykaz prac i postępowań habilitacyjnych z zakresu muzykologii i sztuk muzycznych zakończonych w roku 2014 (w kolejności alfabetycznej):   AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Wydział instrumentalny Piotr Kępiński – osi...
 • Wykaz prac doktorskich z dziedziny muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2011 (w kolejności alfabetycznej):   AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Monika Brewczak: ...
 • Niekwestionowanym wydarzeniem 2015 roku stało się długo oczekiwane otwarcie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Miasto zyskało wreszcie prawdziwą salę koncertową, która jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza