• Wiosną 2014 roku udostępniono publiczności gmach Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Wspaniały budynek zyskała też Filharmonia Szczecińska. Najbardziej uroczyście świętowano jednak oddanie wybudowanej w ciągu zaledwie czterech lat siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Nowe miejsce dla muzyki pojawiło się dość niespodziewanie w Warszawie - to sala w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 • Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego to instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury G...
 • Filharmonia Świętokrzyska jak większość instytucji muzycznych w Polsce stara się wypracować dodatkowe środki w oparciu o programy publiczne oraz własną działalność gospodarczą. Sponsoring czy mecenat odgrywa w strukturze jej budżetu jednak drugorzędną rolę. Z całą pewnością niełatwa sytuacja ekonomiczna regionu, w którym funkcjonuje FŚ, nie sprzyja rozwojowi sponsoringu czy mecenatu na miarę wielkich aglomeracji, ulokowanych w bogatych województwach.

 • Po raz pierwszy od lat rynek papierowej prasy muzycznej zamykał rok z dodatnim bilansem. Nowe środowisko krytyki muzycznej powołało do życia dwa tytuły prasowe: kwartalnik „M/I” i „Noise Magazine”.

 • 2011 to trzeci rok działalności Polskiego Baletu Narodowego pod dyrekcją Krzysztofa Pastora. Najważniejszym wydarzeniem była pierwsza premiera Krzysztofa Pastora, przygotowana specjalnie dla tego zespołu: I przejdą deszcze…, dzieło nawiązujące do historii Polski, ilustrowane muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego. Balet ten został nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w tym samym roku.

 • W 2011roku  po raz czwarty gościł w Polsce legendarny zespół Wuppertal Tanztheater Piny Bausch.

 • Taniec w roku 2012

  07-07-2022  | Autor: Joanna Szymajda

  Taniec w 2012 rozwijał się intensywnie we wszystkich swoich przejawach, od twórczości artystycznej po krytykę i edukację. Pojawiły się nowe inicjatywy przeglądów, festiwale taneczne utrzymują swoją pozycję liderów w prezentowaniu, a także coraz częściej również w produkowaniu spektakli. Pojawiają się także coraz liczniejsze inicjatywy uzupełniające festiwalowe prezentacje długofalowymi działaniami. Taniec często staje się także stałym elementem festiwali teatralnych i interdyscyplinarnych, czy też programów artystycznych realizowanych przez muzea i galerie sztuki.

 • W 2013 na całym świecie obchodzono stulecie premiery Święta wiosny, która odbyła się w paryskim Théâtre de Châtelet 13 maja 1913. Jest to jeden z przełomowych utworów choreograficznych w historii tańca, stanowiący nieprzerwanie źródło inspiracji, co znalazło odzwierciedlenie w aktywności polskich twórców i badaczy.

 • Bogaty program obchodów krajowych i zagranicznych Roku Lutosławskiego po raz pierwszy pozwolił na szerzej zakrojone eksperymenty w zakresie wykorzystania utworów tego kompozytora w pracach choreograficznych. Sam Lutosławski był niechętny temu, by jego muzyka służyła innym celom niż samo wykonanie utworu. Niemniej spadkobiercy mistrza umożliwili polskim artystom wykorzystanie jego muzyki w pracach choreograficznych.

 • W 2013 roku 40-lecie istnienia obchodził Polski Teatr Tańca. Z tej okazji przez cały rok realizowany był cykl wieczorów stanowiących swoistą podróż przez historię zespołu, przypominających przede wszystkim twórczość Conrada Drzewi...
 • W 2015 roku Doroczna Nagroda Ministra po raz drugi została przyznana w kategorii taniec, jej laureatką została prof. Ewa Wycichowska, choreograf i dyrektor Polskiego Teatru Tańca.

 • Jednym z najważniejszych momentów 2015 roku jest niewątpliwie ogłoszenie programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy, co udało się po kilku latach starań wielu osób i instytucji. Dla środowiska tańca współczesnego niewątpliwie duże znaczenie miało uruchomienie projektu Scena Tańca Studio. Pomimo licznych inicjatyw w samej stolicy nie ma jednak nadal domu/centrum tańca jako odrębnej instytucji i przestrzeni. Otwieranie się w sposób regularny i stały teatrów dramatycznych na taniec to dobry i potrzebny trend w obliczu braków infrastruktury, niemniej może być także groźny z uwagi na fakt, że prowizorycznie zaspokojona potrzeba na scenę zostanie uznana za rozwiązanie tego palącego problemu.

 • 2014 był rokiem poświęconym dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga, największego polskiego badacza tradycji polskiej wsi, w tym tradycji tanecznej. W ramach obchodów Roku Kolberga taniec tradycyjny obecny był w ramach wielu projektów rea...
 • W świecie baletu 2014 zaznaczył się w dużym stopniu końcem współpracy Jacka Przybyłowicza z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Podjęta przez Przybyłowicza próba stworzenia zespołu baletowego z repertuarem łączącym klasykę i współczesnoś...
 • Pozytywną zmianą, jaka dokonała się w roku 2014, było zauważenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasług artystów tańca, czego odzwierciedleniem było przyznanie po raz pierwszy Dorocznej Nagrody Ministra w kategorii taniec. Otrzymał j...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza