• Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii taniec została przyznana w 2016 roku po raz trzeci. Jej laureatem został choreograf Jacek Przybyłowicz. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis został przyznany w 2016 prof. Ewie W...
  • Rok 2011 dla polskiego tańca był okresem znaczącym z uwagi na rozpoczęcie praktycznej działalności przez Instytut Muzyki i Tańca. Najważniejszą incjatywą IMIT w 2011 był niewątpliwie I Kongres Tańca, zorganizowany w kwietniu w Warszawie.

  • Muzyka była niewątpliwym priorytetem w pracy zbieraczej i badawczej Oskara Kolberga. Sam uczony był przecież kompozytorem, niedocenionym jednak za życia, ale i po śmierci również. Chyba niesłusznie, bo skrawki twórczości, które po nim pozostały są dobitnym dowodem jego talentu i wszechstronności artystycznej, które z oczywistych dziś powodów nie mogły się rozwinąć. Wydarzenia artystyczne podjęte w ramach roku jubileuszowego 2014 to przede wszystkim koncerty i spektakle muzyczne. W każdym z nich w sposób szczególny obecna była muzyka tradycyjna oraz taniec.

  • Polskie tańce narodowe – mazur, kujawiak, oberek – były inspiracją dla wielu kompozytorów, także po Chopinie (np. Wieniawski, Zarzycki, Szymanowski itd.).

  • Nad tradycją mniejszości czuwają sami członkowie tych społeczności oraz związki i stowarzyszenia. Oficjalnie istnieje w Polsce 9 mniejszości narodowych. Doliczyłam jeszcze mniejszość religijną – żydowską.

  • Od początku działalności do podstawowych zadań Instytutu Muzyki i Tańca należy wsparcie, prezentacja i promocja młodych polskich muzyków. Służą temu, między innymi, programy rezydencyjne IMiT – „Kompozytor – rezydent”, „Dyrygent – rezydent” i „Artysta –...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza