• 2011 to trzeci rok działalności Polskiego Baletu Narodowego pod dyrekcją Krzysztofa Pastora. Najważniejszym wydarzeniem była pierwsza premiera Krzysztofa Pastora, przygotowana specjalnie dla tego zespołu: I przejdą deszcze…, dzieło nawiązujące do historii Polski, ilustrowane muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego. Balet ten został nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w tym samym roku.

 • W 2011roku  po raz czwarty gościł w Polsce legendarny zespół Wuppertal Tanztheater Piny Bausch.

 • Taniec w roku 2012

  07-07-2022  | Autor: Joanna Szymajda

  Taniec w 2012 rozwijał się intensywnie we wszystkich swoich przejawach, od twórczości artystycznej po krytykę i edukację. Pojawiły się nowe inicjatywy przeglądów, festiwale taneczne utrzymują swoją pozycję liderów w prezentowaniu, a także coraz częściej również w produkowaniu spektakli. Pojawiają się także coraz liczniejsze inicjatywy uzupełniające festiwalowe prezentacje długofalowymi działaniami. Taniec często staje się także stałym elementem festiwali teatralnych i interdyscyplinarnych, czy też programów artystycznych realizowanych przez muzea i galerie sztuki.

 • W 2013 na całym świecie obchodzono stulecie premiery Święta wiosny, która odbyła się w paryskim Théâtre de Châtelet 13 maja 1913. Jest to jeden z przełomowych utworów choreograficznych w historii tańca, stanowiący nieprzerwanie źródło inspiracji, co znalazło odzwierciedlenie w aktywności polskich twórców i badaczy.

 • Bogaty program obchodów krajowych i zagranicznych Roku Lutosławskiego po raz pierwszy pozwolił na szerzej zakrojone eksperymenty w zakresie wykorzystania utworów tego kompozytora w pracach choreograficznych. Sam Lutosławski był niechętny temu, by jego muzyka służyła innym celom niż samo wykonanie utworu. Niemniej spadkobiercy mistrza umożliwili polskim artystom wykorzystanie jego muzyki w pracach choreograficznych.

 • W 2013 roku 40-lecie istnienia obchodził Polski Teatr Tańca. Z tej okazji przez cały rok realizowany był cykl wieczorów stanowiących swoistą podróż przez historię zespołu, przypominających przede wszystkim twórczość Conrada Drzewi...
 • W 2015 roku Doroczna Nagroda Ministra po raz drugi została przyznana w kategorii taniec, jej laureatką została prof. Ewa Wycichowska, choreograf i dyrektor Polskiego Teatru Tańca.

 • Jednym z najważniejszych momentów 2015 roku jest niewątpliwie ogłoszenie programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy, co udało się po kilku latach starań wielu osób i instytucji. Dla środowiska tańca współczesnego niewątpliwie duże znaczenie miało uruchomienie projektu Scena Tańca Studio. Pomimo licznych inicjatyw w samej stolicy nie ma jednak nadal domu/centrum tańca jako odrębnej instytucji i przestrzeni. Otwieranie się w sposób regularny i stały teatrów dramatycznych na taniec to dobry i potrzebny trend w obliczu braków infrastruktury, niemniej może być także groźny z uwagi na fakt, że prowizorycznie zaspokojona potrzeba na scenę zostanie uznana za rozwiązanie tego palącego problemu.

 • 2014 był rokiem poświęconym dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga, największego polskiego badacza tradycji polskiej wsi, w tym tradycji tanecznej. W ramach obchodów Roku Kolberga taniec tradycyjny obecny był w ramach wielu projektów rea...
 • W świecie baletu 2014 zaznaczył się w dużym stopniu końcem współpracy Jacka Przybyłowicza z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Podjęta przez Przybyłowicza próba stworzenia zespołu baletowego z repertuarem łączącym klasykę i współczesnoś...
 • Pozytywną zmianą, jaka dokonała się w roku 2014, było zauważenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasług artystów tańca, czego odzwierciedleniem było przyznanie po raz pierwszy Dorocznej Nagrody Ministra w kategorii taniec. Otrzymał j...
 • Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii taniec została przyznana w 2016 roku po raz trzeci. Jej laureatem został choreograf Jacek Przybyłowicz. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis został przyznany w 2016 prof. Ewie W...
 • Rok 2011 dla polskiego tańca był okresem znaczącym z uwagi na rozpoczęcie praktycznej działalności przez Instytut Muzyki i Tańca. Najważniejszą incjatywą IMIT w 2011 był niewątpliwie I Kongres Tańca, zorganizowany w kwietniu w Warszawie.

 • 2012 był drugim rokiem działalności Instytutu Muzyki i Tańca, czasem stabilizowania się formuł programowych wprowadzonych rok wcześniej oraz rozpoczęcia nowych projektów. Z najważniejszych inicjatyw należałoby wymienić przede wszystkim współorganizację Polskiej Platformy Tańca oraz ogólnopolską konferencję o edukacji.

 • W 2013 zrealizowane zostały pierwsze edycje dwóch nowych programów własnych departamentu tańca -  „Zamówienia choreograficzne” oraz „Program wydawniczy”.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza