• Aktywność Instytutu Muzyki i Tańca w obszarze tańca obejmuje stałe działania m.in. prowadzenia portali TaniecPOLSKA.pl i Tance.edu.pl oraz innych stron tematycznych własnych, a także biblioteki. Poza tym IMiT realizuje corocznie szereg programów własnych i projektów specjalnych.

  • Aktywność Instytutu Muzyki i Tańca w obszarze tańca obejmuje stałe działania m.in. prowadzenia portalu taniecPOLSKA oraz innych własnych stron tematycznych, a także biblioteki. Poza tym IMiT realizuje corocznie szereg programów własnych i projekt&oa...
  • Aktywność Instytutu Muzyki i Tańca w obszarze tańca obejmuje stałe działania, m.in. prowadzenia portali taniecPOLSKA.pl i Tance.edu.pl oraz innych stron tematycznych własnych, a także biblioteki. Poza tym IMiT realizuje corocznie szereg programów wł...
  • Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze szwajcarskimi partnerami RESO i Pro Helvetią zorganizował w lipcu 2013 warsztaty z dramaturgii tańca dla międzynarodowej grupy uczestników. Prowadzone przez znanego dramaturga Guy Coolsa warsztaty zgromadziły dwudziestu uczestników z Polski, Szwajcarii i Rumunii.

  • Instytut Muzyki i Tańca był współorganizatorem zakończonego w maju 2015 roku europejskiego programu European Video Dance Heritage (http://evdhproject.eu) zrzeszającego kilkanaście instytucji europejskich. Celem programu była m.in. dbałość o europejs...
  • Warsztaty dla menadżerów W ramach trwającego do końca 2014 projektu zorganizowane zostały przez Instytut Muzyki i Tańca warsztaty dla młodych menadżerów tańca Produkcja i promocja tańca w Polsce (Warszawa, 13–14 września), w któ...
  • Muzyka była niewątpliwym priorytetem w pracy zbieraczej i badawczej Oskara Kolberga. Sam uczony był przecież kompozytorem, niedocenionym jednak za życia, ale i po śmierci również. Chyba niesłusznie, bo skrawki twórczości, które po nim pozostały są dobitnym dowodem jego talentu i wszechstronności artystycznej, które z oczywistych dziś powodów nie mogły się rozwinąć. Wydarzenia artystyczne podjęte w ramach roku jubileuszowego 2014 to przede wszystkim koncerty i spektakle muzyczne. W każdym z nich w sposób szczególny obecna była muzyka tradycyjna oraz taniec.

  • Polskie tańce narodowe – mazur, kujawiak, oberek – były inspiracją dla wielu kompozytorów, także po Chopinie (np. Wieniawski, Zarzycki, Szymanowski itd.).

  • Nad tradycją mniejszości czuwają sami członkowie tych społeczności oraz związki i stowarzyszenia. Oficjalnie istnieje w Polsce 9 mniejszości narodowych. Doliczyłam jeszcze mniejszość religijną – żydowską.

  • Bardzo ważne dla podtrzymania istnienia muzyki ludowej (z jej wszystkimi wariantami) są jej przekaz i dokumentacja jeszcze istniejących wykonawców autentycznych.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza