• Od początku działalności do podstawowych zadań Instytutu Muzyki i Tańca należy wsparcie, prezentacja i promocja młodych polskich muzyków. Służą temu, między innymi, programy rezydencyjne IMiT – „Kompozytor – rezydent”, „Dyrygent – rezydent” i „Artysta –...
 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2013: MIĘDZYNARODOWY KONKURS KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH (w ramach XLV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zako...
 • Nie istnieje w Polsce – w odróżnieniu od wielu krajów europejskich – systemowy program nauczania folkloru muzycznego na żadnym z poziomów edukacji – ani powszechnej, ani artystycznej.

 • Festiwale tworzą sytuację święta, odbywając się zwykle raz lub dwa razy do roku, ale tym, co jest potrzebne w największym stopniu środowisku muzyki tradycyjnej jest oczywiście edukacja. Wiodące organizacje jako główne swoje zadanie realizują właśnie projekty edukacyjne.

 • W lutym 2013 w Bytomiu odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej siedziby zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, ktorego dziekanem jest Jacek Łumiński. W budynku znajduje się osiem sal do ćwiczeń przystosowanych do zajęć z tańca oraz ...
 • W roku szkolnym 2014/2015 w pięciu państwowych szkołach baletowych proporcje pomiędzy uczniami przyjętymi na nowy rok szkolny i absolwentami wyglądały następująco: W Bytomiu mieści się siedziba zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, kt&oac...
 • W Polsce działa pięć państwowych szkół baletowych, w roku szkolnym 2013/2014 ukończyło je łącznie 58 absolwentów. W Bytomiu mieści się siedziba zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, którego dziekanem jest Jacek Łumiński...
 • W Polsce działa pięć państwowych szkół baletowych. Proporcje pomiędzy uczniami przyjętymi na nowy rok szkolny i absolwentami w roku szkolnym 2015/2016 wyglądały następująco:   Liczba uczniów w 2016 OSB ...
 • Najważniejszym tematem w roku szkolnym 2012/13 było ogłoszenie i wprowadzenie do szkół pilotażowych reformy szkół muzycznych I stopnia.

 • Podział na działy stawia przed całą społecznością szkołą wyzwania o charakterze organizacyjnym, informacyjnym, tworzy potrzebę nowych kompetencji i form współdziałania nauczycieli, jak również bardziej wielofunkcyjne podejście do zadań edukacyjnych placówki. Zadania świadomego konstruowania jej profilu i tożsamości wymagają konkretnych i zintegrowanych działań animacyjnych ze strony dyrekcji szkół wspieranych działaniami centralnymi.

 • Zachowania muzyczne są na ogół zachowaniami wyuczonymi. Mając to na względzie, trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek głębszą analizę wydarzeń na muzycznej scenie bez odwołania się do jej kontekstów edukacyjnych. Odwołania takie winny obejmować zarówno działanie w sferze oświaty publicznej (powszechną edukację muzyczną), szkolnictwie artystycznym, jak i inne, relatywnie nowe zjawiska w tym zakresie.

 • W okresie między 13 marca a 10 maja 2017 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe, mające na celu przygotowanie pełnego zestawienia inicjatyw, programów i działalności o charakterze edukacyjnym realizowanych przez wszystkie filharmonie, orkiestry, teatry muzyczne i opery działające na terenie całego kraju. Zebrane w ten sposób wyniki miały stać się przyczynkiem do dyskusji nad kondycją tego obszaru muzycznej edukacji, jak i polem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

 • Udział wydatków na kulturę w budżecie państwa w ciągu ostatnich trzech lat wzrasta i wynosił kolejno w 2008 roku 0,69% (co przełożyło się na kwotę 2 220 010 000 zł), w 2009 – 0,73% (czyli 2 448 896 000 zł) i w 2010 – 0,75% (2 722 956 000 zł).

 • Zgodnie z sprawozdaniem Ministerstwa Finansów z wykonania budżetu państwa w 2015 roku w części 24. wydatków tj. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” widnieje kwota w wysokości 3 245 118 000 zł (w 2014 roku: 2 991 054 000 zł, wzrost o 8,5 %), przy czym największy udział w powyższej sumie miały koszty ponoszone w dziale 921. budżetu (1 690 012 000 zł). 

 • Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2012 (DzU z dnia 15 marca 2012 roku, poz. 273) w części 24 budżetu państwa „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatkowanie kwoty łącznej 2 882 886 000 zł.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza