• Od jazzu tradycyjnego wszystko się zaczęło! Nie byłoby jazzu nowoczesnego bez nowoorleańczyków, dixielandowców czy swingowców. Dlatego tym tematem otwieram omówienie sceny jazzowej w Polsce w 2012.

 • Jazz w roku 2013

  21-02-2020  | Autor: Krystian Brodacki

  W tekstach o jazzie w Polsce w latach 2011 i 2012 zwracałem uwagę na rosnący udział muzyków zagranicznych w poczynaniach twórczych muzyków polskich, jednak teraz, w roku 2013, rozmiary tej współpracy były już tak duże, iż uznałem  ten fakt za szczególny symptomatyczny wyróżnik sceny jazzowej w Polsce. Za wyróżnik drugi uważam coraz powszechniejsze zainteresowanie naszych jazzmanów tzw. muzyką poważną, bądź wykorzystywaniem orkiestr symfonicznych i kameralnych w  swych kompozycjach i nagraniach. Trzecią cechą charakterystyczną jest pogłębiająca się relatywizacja pojęcia „jazz”.

 • Hasło-wytrych „jazz to wolność” staje się pozornie atrakcyjnym wywyższeniem dowolności i anarchii. Przykładów takiego podszywania pod pojęcie jazzu działań z jazzem nie mających nic wspólnego mieliśmy w 2015 roku sporo. Na szczęście nie one decydowały o obliczu tej muzyki, nadal pozostającej siłą twórczą i oryginalną, zarazem mocno zakorzenioną w przeszłości. Według aktualnych ocen mamy w Polsce ponad 800 muzyków jazzowych.

 • Pożegnania roku 2014

  21-02-2020  | Autor: Krystian Brodacki

  Wojciech Kilar, Włodzimierz Szomański, Jan Jarczyk, Tadeusz Wójcik, Janusz Sidorenko...

 • 2016 był rokiem kontynuacji i rozwoju. Zjawiska obserwowane w latach poprzednich jako novum, dziś nabrały charakteru stałych elementów polskiej panoramy jazzowej. Mam na myśli m. in. wykorzystywanie rodzimego folkloru, szukanie inspiracji w muzyce klasycznej, opieranie repertuaru na własnych kompozycjach, flirty ze starą i nowszą muzyką rozrywkową. Rośnie zainteresowanie muzyką elektroniczną w różnych jej przejawach.

 • Festiwale jazzowe 2011

  21-02-2020  | Autor: Krystian Brodacki

  Mimo nastrojów kryzysowych wszystkie główne festiwale jazzowe w Polsce utrzymały swe pozycje, a nawet w Warszawie pojawiły się dwa nowe: polsko-szwedzki Vasa Swing Festival (nazwa nawiązuje do króla Polski i Szwecji Zygmunta III!) i Jazzarium Festival w kinie "Praha".

 • Jednym z ważniejszych składników polskiej sceny jazzowej w 2012 roku była muzyka Krzysztofa Komedy.

 • W roku 2015 miały miejsce kolejne odsłony tzw. trzeciego nurtu – łączenia jazzu z muzyką klasyczną. Trwała fascynacja polskich jazzmanów ojczystym folklorem.

 • Jazz w Polsce 2014

  21-02-2020  | Autor: Krystian Brodacki

  Coraz ważniejszym wyróżnikiem jazzu uprawianego w Polsce jest poszukiwanie inspiracji w polskim folklorze, już nie powierzchowne, lecz pogłębione. Ten nurt wiązał się w 2014 z faktem, iż był to Rok Kolberga, który wespół z wcześniejszymi inicjatywami odbił się twórczym echem w środowiskach muzycznych, w tym – i jazzowym. Z drugiej strony od pewnego czasu zauważamy w polskim jazzie tendencję „patriotyczną”: wielu muzyków jazzowych otwarcie deklaruje swe przywiązanie do polskości, do polskiej tradycji muzycznej.

 • Podobno w Polsce istnieje już 140 festiwali jazzowych. Spośród tych zorganizowanych w 2016 roku warto wspomnieć m.in. gdański „Jazz Jantar”, który gościł Terrence’a Blancharda i Jazona Morana oraz gliwicki Palm Jazz Festiva...
 • Sytuacja środowiska jazzowego na tle całego rynku muzycznego w Polsce nie wygląda różowo, należy jednak zauważyć, że polscy artyści jazzowi są muzykami wysoko cenionymi na świecie. Świadczyć może o tym zwiększająca się liczba przedsięwzięć płytowych polskich jazzmanów wydawanych poza granicami kraju.

 • W lutym 2015 roku we Wrocławiu rozpoczął działalność Vertigo Jazz Club. Z tej okazji utwory filmowe Victora Younga i Wojciecha Kilara zagrał pianista Kuba Stankiewicz.

 • Współpraca polskich jazzmanów z zagranicznymi rozwinęła się w 2013 roku na wielką skalę - fakt ten można uznać za szczególny symptomatyczny wyróżnik sceny jazzowej w Polsce. Większość liczących się muzyków, także tych najmłodszych, bez kompleksów zaprasza do swych zespołów artystów z różnych krajów, i to odległych, jak Indonezja i Peru, ale przede wszystkim Amerykanów, a z Europy – Skandynawów. Jest pewnym novum, że z Polakami grało w 2013 roku wielu Włochów, nie rzadko włoscy muzycy jazzowi gościli też na naszych festiwalach, m.in. Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi i Francesco Cafiso.

 • Nowy 12on14

  21-02-2020  | Autor: Krystian Brodacki
  Miejsc do grania jazzu jest dużo, od małych klubów po ogromne sale. W mniejszym lub większym stopniu jazz zadomowił się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, w siedzibie NOSPR w Katowicach, w ICE Kraków Congres Centre, w Teatrze Muzycznym &...
 • W roku 2015 za pozytywny znak czasu wypada uznać ekspansję polskiego jazzu na estrady całego świata, od Ekwadoru po Singapur. Rozwijała się współpraca jazzmanów polskich z amerykańskimi, a także skandynawskimi.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza